Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Józef Piłsudski

No description
by

Kosma Majzner

on 29 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Józef Piłsudski

Józef Piłsudski
I Marszałek Polski
1867
Józef Klemens Piłsudski urodził się w 1867 roku w Zułowie (Wileńszczyzna). Jego ojcem był Józef Wincenty, a matką Maria z Billewiczów.
Józef Piłsudski zdaje maturę i rozpoczyna studia medyczne, a tym samym działalność konspiracyjną. Kończy ją aresztowanie w 1887 roku i zesłanie w głąb Rosji.
W czasach gimnazjalnych wraz z jego kolegami poddawany był szeroko zakrojonej rusyfikacja. W buncie przeciwko niej założył z bratem i innymi uczniami kółko samokształcenia o nazwie "Spójnia".
1892
Powrót do Wilna zapoczątkował jego działalność polityczną, której efektem była praca propagandowa pod szyldem czasopisma "Przedświt" i aktywny udział w pracach Polskiej Partii Socjalistycznej. Jej celem była przede wszystkim walka z rusyfikacją, która zakończyła się ponownym aresztowaniem. Udało mu się zbiec i przedostać do Londynu.
Po powrocie z krótkiej emigracji ponownie aktywnie włączył się w działalność PPS - u, co doprowadziło do powstania oddziałów bojowych. Po wybuchu rewolucji rosyjskiej w 1905 roku, grupy zmilitaryzowane brały udział m. in. w wielu zamachach na funkcjonariuszy zaborców i odbijały z ich rąk więźniów politycznych.
W 1908 roku we Lwowie powstaje Związek Walki Czynnej, który w przekonaniu Piłsudskiego miał się stać początkiem armii polskiej. Koniec pierwszej dekady XX wieku to także okres podejmowania inicjatyw zmierzających do odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1912 Piłsudski staje na czele Głównego Związku Strzeleckiego.
Po wybuchu I wojny światowej stanął na czele oddziałów, z którymi wkroczył do Królestwa Polskiego. Udał się na wschód, gdzie zajął opuszczony przez Rosjan pas ziemi przygranicznej. Następnie podporządował się Austrii i stworzył Legiony Polskie. W tym czasie osobiście dowodził I Brygadą, działał też konspiracyjnie w Polskiej Organizacji Wojskowej.
W 1917 roku, w wyniku odmowy podporządkowania się Austrii i Niemcom został aresztowany i osadzony w więzieniu w Magdeburgu. W listopadzie 1918 roku został zwolniony i udał się do Warszawy, gdzie objął funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa w niepodległej Polsce.
W latach 1920 - 1921 - jako Pierwszy Marszałek Polski - podjął walkę z zagrażającym Polsce wojskami bolszewickimi. To m. in. dzięki jego odważnemu dowodzeniu w bitwie o Warszawę (tzw. Cud nad Wisłą), możliwe stał się odparcie bolszewików.
W 1923 roku - po zamachu na prezydenta Narutowicza - wycofał się z aktywnego życia politycznego i zamieszkał w Sulejówku. W maju 1926 roku, przy ogromnym poparciu Polaków, wkroczył z lojalnymi mu wojskami do Warszawy i zmusił do ustąpienia nieudolny rząd Wojciechowskiego. Przyjął funkcję przewodniczącego Rady Wojennej i generalnego inspektora Sił Zbrojnych.
Rządy Piłsudskiego miały charakter autorytarny w imię tzw. sanacji zmierzającej do poprawy fatalnej sytuacji państwa. W 1932 i 1934 doszło do podpisania ważnych paktów o nieagresji - z ZSRR i Niemcami. Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku i pochowany został na Wawelu.
1935
1934
1932
1926
1923
1921
1920
1918
1914
1912
1905
1892
1887
1875
1875
1935
1934
1932
1926
1923
1921
1920
1918
1914
1912
1905
1892
1887
1867
1887
1935
1934
1932
1926
1923
1921
1920
1918
1914
1912
1905
1892
1867
1875
1892
1935
1934
1932
1926
1923
1921
1920
1918
1914
1912
1905
1867
1887
1875
1905
1935
1934
1932
1926
1923
1921
1920
1918
1914
1912
1867
1892
1887
1875
1912
1935
1934
1932
1926
1923
1921
1920
1918
1914
1867
1905
1892
1887
1875
1932
1867
1926
1923
1921
1920
1918
1914
1912
1905
1892
1887
1875
1934
1935
1926
1935
1934
1932
1921
1920
1918
1914
1912
1905
1892
1887
1875
1867
1923
1920
1935
1934
1932
1926
1923
1867
1918
1914
1912
1905
1892
1887
1875
1920
1918
1935
1934
1932
1926
1923
1921
1920
1867
1914
1912
1905
1892
1887
1875
1914
1935
1934
1932
1926
1923
1921
1920
1918
1867
1912
1905
1892
1887
1875
Full transcript