Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teknik 1 - Hur gör vi?

Innehåll i kursen teknik 1
by

Erik Sundeman

on 17 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teknik 1 - Hur gör vi?

TEKNIK1
Discovery
M.I.T
Ritblocket
Kreatören
Produktutveckling
Hållbar utveckling
MOK
Eleverna
Testar på olika teknikområden
korta laborationer
Eleverna:
lär sig grunderna i photoshop

gör en modell och tillverkningsmanual av en friggebod som presenteras i tal och skrift
Eleverna
undersöker egenskaper och användningsområden för olika material

utför laborationer och experiment i samarbete med fysik och kemi
Eleverna
lär sig grunderna i CAD och ritningslära

gör beräkningar som innefattar vinklar och längder
Eleverna
driver ett projekt där de går från idé till tjänst eller produkt

genomför mässa på skolan och tävlar i Blixtlåset
Eleverna
Jobbar med konstruktion och hållfashetslära
Laborationer och beräkningar
Eleverna
Gör en livscykel analys som presenteras med video

undersöker vattenrening
Höst
Vår
Bakgrund
Förutsättningar
Teknikutvecklingsprocess
Entreprenörskap
Materials tekniska egenskaper
Framtidens teknik och ett hållbart samhälle
Kvalitetsarbete
Ritteknik och CAD-program
Presentations- och modellteknik
Tekniska begrepp
Teknikens historia
Teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer
Nätverksteknik för lärande
Centrala ord i centraltinnehåll i teknik 1
22 lärare i 5 klasser är inblandade i T1 under elevernas första läsår.

4 st "huvudlärare" som är ansvariga för betygssättning i kursen teknik 1.

Arbetet förutsätter mötestid för planering och bedömning
Inför gy11 fick en grupp på 8 lärare ett uppdrag att fundera kring hur första året på Teknikprogrammet skulle läggas upp

Lärarna representerade SV, MA, ENG, FY, KE och Teknik

Fokus låg på ämnesintegration, projektarbetsformen och att "lätta upp" ett teoretiskt första år
Bred kurs - många olika kompetenser behövs
Utformning
Centralt innehåll från de olika kurserna i åk 1 grupperades efter innehåll

Frågor som låg med i tankarna var:

Hur skolar vi in eleverna i projektarbetsform?

Hur får eleverna med sig viktiga kompetenser som:
Datorkunskap, ordbehandlare, källhänvisning, informationssökning mm
Teknikprogrammets första år på Tullängsskolan
Utvärdering
Elever
+ Bästa kursen på teknikprogrammet
+ Kul med engelskaredovisning
+ Kul att få redovisa inför andra än lärare.
+ Bra blandning praktiskt/teori

- Frågor som handlar om uppgiftsspecifika saker t ex enformigt
att nöta CAD, mer info om patent/vad man gör med uppfinningar mm
Te
Te + Fy + Ke
Te + Ma
Te + Sv
Te + Sv
Te
Te + Fy + Ke
Lärare
+ Kul att se eleverna ta stora initiativ i de kreativa delarna.
+ Samarbete med kollegor
+ Kollegialtlärande

- Tar mycket tid att utforma projektet
Bedömning
Discovery

Discovery
Discovery
MIT
MIT
MIT
Kreatören
Ritblocket
Ritblocket
Produktutveckling
Produktutveckling
Produktutveckling
Produktutveckling
Hållbar.
Hållbar.
Framtidens teknik
Framtidens teknik
Höst
Vår
Discovery
M.I.T
Ritblocket
Kreatören
Produktutveckling
Hållbar utveckling
Framtidens
teknik
Teknik 1 15 h
Engelska 5 10 h
Teknik 1 15 h

+ 10h *
Fysik 1 10 h
Kemi 1 10 h
Teknik 1 15 h
Fysik 1 5 h
Kemi 1 5 h
Teknik 1 25 h
+ 20 h *
Matematik 1 10 h
Teknik 1 20

h
+ 15 h *
Svenska 1 10 h
Teknik 1 40 h
+ 25 h *
Svenska 1 10 h
Teknik 1 10 h
Engelska 5 10 h
Timfördelning
* DELNINGSTIMMAR
Totalttid för eleverna i Tekink 1: 220h var av 70h är i halvklass
Upplägg
Första året på Teknikprogrammet
15-20 inblandade lärare i 4 st teknik 1 klasser

Projektet har fokus på ämnesintegration och projektarbetsform
Första pris i Blixtlåset
Tapeit
Syfte
Introduktion i teknik 1, att skaffa sig verktyg och teoretisk kunskap för studier på Teknikprogrammet

Centralt innehåll Teknik 1
Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller.
Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.
Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information.

Engelska 5
Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Blockinnehåll
Introduktion i projektarbetesteknik
”De Mäktiga Fem” samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. Material, Ritning, labbar ex. utväxling, elektronik, hydralik
Teknikhistoria kopplat till de mäktiga 5-redovisning engelsk text

Introduktion i IT´s learning samt övriga basprogramvaror som Onedrive, Word mfl.

Kompetens: Teknik, Engelska
Exempel-Discovery blocket


Kemi år 1
Fysik delad
Full transcript