Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

U1. ELS ESTATS I LA DIVISIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI [I]

No description
by

Ignasi Mangue

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of U1. ELS ESTATS I LA DIVISIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI [I]

U1. ELS ESTATS I LA DIVISIÓ POLÍTICA DEL TERRITORI [I]
1.0 TERRITORI I FRONTERES
1.1 ELS ESTATS EN EL MÓN ACTUAL
1.2 L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DELS ESTATS
1.3 ELS ESTATS SEGONS L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
1.4 ELS GRANS ÀMBITS GEOPOLÍTICS
1.5 CATALUNYA, UNA COMUNITAT AUTÒNOMA DINS L'ESTAT ESPANYOL?
MAPA CONCEPTUAL U1
1.0.1 Política i poder polític
1.0.2 Els primers Estats
1.0.3 Territori i fronteres
1.0.4 Comunitats no estatals:
poble-ètnia, nació i país
1.1.1 Què és un estat?
1.1.2 Els estats canvien
1.1.3 Les funcions de l'estat
1.1.4 Els estats fràgils
1.1.5 L'estat de benestar
1.2.0 Què és la democràcia?
Definició i etimologia
1.2.1 Els estats democràtics
1.2.2 Les dictadures
1.2.3 Les monarquies
i les repúbliques
1.2.4 Els estats segons
la religió
1.3.1 L'organització territorial
1.3.2 Els estats centralitzats
1.3.2 Els estats descentralitzats
1.4.1 La regulació de les relacions
internacionals
1.4.2 Les organitzacions internacionals
1.4.3 Els estats actuals entre la internalització i l'aprofundiment nacional
1.4.4 Com han d'afrontar els
estats aquests reptes?
1.5.0 Generalitat de Catalunya
1.5.1 El municipi
1.5.2 La comarca
1.5.5 Els organismes
supramunicipals
"Qué es la política"
"Democracia y derecho a decidir" (Entrevista a Gerardo Pisarello, 2013)
"What is Democracy?"
(Dan Zimmerman, 2013)
"La democràcia és una forma d'organització de grups de persones, la característica predominant és que la titularitat del poder resideix en la totalitat dels seus membres, fent que la presa de decisions respongui a la voluntat col·lectiva dels membres del grup..." (Democràcia, Viquipèdia)
"Poder Político" (
Un rey en Nueva York
, 1957)
"La política (del grec "política", i aquest de
πolis
"ciutat") és el procés de presa de decisions en grups
humans, els mètodes per guanyar i conservar el suport de les persones per a realitzar una acció en un grup determinat.
Aquesta noció precedeix la societat humana. Es tracta de "les relacions socials que involucren l'autoritat o el poder, i fa referència a la regulació d'una unitat política, i als mètodes i les tàctiques utilitzades per a formular i aplicar polítiques." (Política, Viquipèdia)
"Z world" (2013)
Soy Cámara #41 Bajo asedio

EL TERRITOR
I: El territori és la base física de l'estat i ve delimitat per les fronteres.
Es denomina també territori a una àrea definida (incloent-hi terres i aigües) sovint considerada possessió d'una
persona, organització, institució, animal, estat o país subdividit. Comptat i debatut, el territori és una parcel·la de la superfície terrestre en la qual exerceix sobirania.

FRONTERA
: Una frontera és una línia imaginària que limita el territori sobre el qual un estat exerceix la seva autoritat política o sobirania.
La frontera també és un trànsit social entre dues cultures. Restringit a l'àmbit polític, aquest terme es refereix a una regió o franja, mentre que el terme límit està lligat a una concepció imaginària.
POBLE (ÈTNIA)
NACIÓ
NACIÓ
: El terme nació és un concepte de significat complex i múltiple que -breument- fa referència bàsicament al conjunt d'individus d'un marc legal concret o bé a un conjunt d'individus amb característiques culturals comunes en un espai geogràfic més o menys delimitat, i amb la consciència de pertànyer a un grup humà diferent de la resta.
PAÍS
PAÍS
: El terme «país» prové del llatí pagus mitjançant el mot francès pays. Designava una subdivisió territorial de la
civitas
com a demarcació rural (és la mateixa etimologia que "pagès"). A l'edat mitjana un pagus indicava una comarca com a subdivisió d'un comtat.
Un país és un territori, o una contrada, delimitat per característiques naturals (unitat fisiogràfica o paisatgística), culturals (territori d'un poble, d'una nació) o polítiques (estat).
L'Estat
Ciutadania
Territori
Frontera
Constitució
"Sudán del Sur celebra
su independencia" (Euronews, 2011)
Estableix relacions internacionals
Garanteix la seguretat nacional
Regula l'economia i les relacions laborals
Proporciona serveis (sanitat?)
http://www.ara.cat/suplements/diumenge/Estats-fragils-vides_0_1165683447.html
"Breu Història de l'estat del benestar #EstatBenestarRIP - La Llamborda"
Els tres poders en democràcia
Jordi Savall in Calais with
refugees de Calais
Baraka
Dones tuareg
DEFINICIÓ
ÈTNIA
"(...) en un sentit estricte, ètnia és un terme que serveix per designar un grup humà que es considera a sí mateix diferent dels altres i vol continuar sent-ho. Si ha expressat una vocació d'autogovern l'ètnia pot reclamar ser reconeguda com nació. En qualsevol cas, ètnia ‑del grec ethnos‑ vol dir simplement poble. Els bosnis, els zulus, els sioux, els vietnamites, els tuareg, els francesos, els catalans i els argentins són, per posar sols uns quants exemples, en el just sentit de la paraula, ètnies o grups ètnics." (M. Delgado)
Què vol dir Ètnia?
Els grecs del període clàssic posseïen un terme que ‘aplicaven als quals no compartien els seus costums i posseïen una altra religió:
ethnos
Aquest terme en Plató significa “els gentils”, “els pagans”: (ta éthne). O sigui,
aquells grups que posseeixen una diferent cultura i religió
. L'accent en el concepte de “costum” aquí és vital. En efecte, ethnos ve del verb grec
etho: acostumar
. El participi
éthon significa "segons el seu costum"
. Per tant, la qual cosa singularitza als diferents ethnos és el conjunt dels seus costums. Un ethnos, doncs, és una agrupació humana que presenta un conjunt de costums diferents a les del poble que es refereix a ell.
DICTADURES SUDAMÈRICA.
XILE I ARGENTINA
El colp d'Estat (Xile)
El poder militar
La repressió dels dissidents
Els desapareguts
Els assassinats massius
La protesta i la memòria de les victimes
DICTADURES AL SEGLE XX
Tercer Reich
(1934-1945)
La Dictadura feixista italiana
(1925-1943)
Dictadura franquista
(1939-1975)
I
di-Amin (Uganda)
(1971-1979)
Dictadura Augusto Pinochet (Xile)
(1973-1990)
LA DICTADURA FRANQUISTA
(1939-1975)
Dictadura o democràcia
Proclamació Rei Espanya, Juan Carlos I
(22/11/1975)
Proclamació Rei d'Espanya, Felipe VI (19/06/2014)
Vídeo inèdit de la II República Espanyola
(14/04/1931)

Discurs de Franco
"En Tierra hostil" (Antena3, 2015)
Democràcia representativa
Democràcia participativa
Estat laic
Estats laics Vs Estats confessionals
Estat confessional
Estat teocràtic
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
ADMINISTRACIÓ
REGIONAL I LOCAL
ADMINISTRACIÓ CENTRAL
EL PARLAMENT
(Congrés dels Diputats)
EL GOVERN
TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
(Catalunya)
ADMINISTRACIÓ REGIONAL I LOCAL
Administració Regional
(Parlament de Catalunya)
Administració local
(Ajuntament de Palafolls)
Administració central (França)
Estats federals
(Estats Units)
Estats autonòmics
(Espanya)
Contactes diplomàtics
Intercanvis econòmics
Moviments persones
Relacions culturals
Dret internacional
Organitzacions internacionals
d'abast mundial
Organitzacions internacionals
d'una zona determinada
Organització de les
Nacions Unides (ONU)
Organització del Tractat de
l'Atlàntic Nord
Unió Europea
Lliga Àrab
Factors externs:
Transferència d'algunes decisions cap
a institucions internacionals
Factors interns:
Creixement de reivindicacions de minories
o pobles que no se senten representats en la
identitat nacional comuna
Unió Europea
Tribunal internacional de justícia de la Haia
FACTORS EXTERNS
FACTORS INTERNS
Reivindicacions de minories o pobles que no se senten representats en la identitat nacional comuna: Catalunya / Els gitanos
Catalunya
Els gitanos
El Maresme
Full transcript