Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De wereld na 1945

De wereld na 1945
by

F. van Kruistum

on 15 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De wereld na 1945

De wereld
na 1945

Dekolonisatie en Koude Oorlog
De belangrijkste Europese mogendheden waren ernstig verzwakt door WOII:

- Groot Brittannië

- Frankrijk

- (Duitsland)

Dit leidde o.a. tot het einde van de Europese wereldrijken.
Vooral het Britse imperium was indrukwekkend!
Mahatma Gandhi
onafhankelijkheid 1947
In Afrika werden vele landen onafhankelijk.
gevolg: vele (burger)oorlogen!
De Fransen verzetten zich nog tegen de onafhankelijkheid van hun kolonies:


- Frans Indochina 1954
(Vietnam, Laos en Cambodja)

- Algerije 1962

- Marokko 1956
slag bij Dien Bien Phu
In 1945 werden de Verenigde Naties opgericht (opvolger van de mislukte Volkenbond)
hoofdkantoor
in New York
ALLE landen kunnen lid worden!
De belangrijke beslissingen worden genomen in de Veiligheidsraad (vrede en veiligheid in de wereld)!


5 vaste leden (met vetorecht):
Verenigde Staten, Sovjet-Unie,
China, Frankrijk, Groot-Brittannië


en

wisselend: 10 andere lidstaten
Na WOII kwam al snel de
Koude Oorlog
. De VS en de SU stonden lijnrecht tegenover elkaar. Ze hadden beiden totaal andere ideeën over hoe de maatschappij moest worden georganiseerd (andere
ideologie
).
Verenigde Staten Sovjet Unie
-democratie -dictatuur
-vrijheid -"gelijkheid"
-kapitalisme -communisme

Beide landen zochten bondgenoten over de hele wereld. Met name in Europa waren de
invloedssferen
duidelijk zichtbaar!
Tussen West-Europa en het
Oostblok
kwam een ondoordringbare grens:
het
IJzeren Gordijn
.
Het IJzeren Gordijn liep dwars door Duitsland en Berlijn.....
4 bezettingszones na WOII
In 1948 wilde Stalin heel Berlijn!
blokkade van Berlijn 1948-1949
De Amerikanen kwamen met een
luchtbrug
naar Berlijn.
In 1949 ontstond West-Duitsland
(BRD=Bondsrepubliek Duitsland)
Oost-Duitsland werd een communistische staat
(DDR=Duitse Democratische Republiek)
De grens tussen de beide Duitslanden werd hermetisch afgesloten (onderdeel van het IJzeren Gordijn)
In 1949 werd een
militair bondgenootschap
opgericht:
NAVO
(Noord-Atlantische Verdragsorganisatie)
In 1954 werd nog een militair bondgenootschap opgericht door de SU:
Warschaupact
Het westen was erg geschrokken van de uitbreiding van het communisme over de gehele wereld. De V.S. kwamen met de
containmentpolitiek
.

president
Harry Truman
Het communisme moest worden ingedamd. Ieder land ter wereld dat zich bedreigd voelde door de S.U. zou hulp kunnen krijgen van de Amerikanen.
Het ging niet alleen om militaire hulp, maar ook om financiële hulp.
Marshallplan
vanaf 1947
George Marshall
Op 5 maart 1953 stierf Jozef Stalin.
De ergste onderdrukking was voorbij, maar de S.U. bleef een communistische dictatuur.
Stalins opvolger
Nikita Chroestjov
wilde dat de V.S. en de S.U. vreedzaam naast elkaar moesten leven. De atoombom bracht te veel gevaren met zich mee.
Toch ontstond er een
wapenwedloop
. Er kwamen steeds meer (en krachtigere) kernwapens om de ander
af te schrikken!
De spanningen liepen toch weer op rondom Berlijn.
Honderdduizenden mensen vluchten via West-Berlijn naar het
vrije westen
: gat in het IJzeren Gordijn.
Op
13 augustus 1961
werd gestart met de bouw van de
Berlijnse Muur
.
Op 26 juni 1963 bezocht de Amerikaanse
president Kennedy
West-Berlijn.
"Ich bin ein Berliner."
In 1959 kreeg
Fidel Castro

Cuba
in handen en maakte dit land vervolgens communistisch. De V.S. waren hier niet blij mee!
In oktober 1962 kwam de Koude Oorlog tot een zeer gevaarlijk hoogtepunt.
Beide machtsblokken zijn hier van geschrokken. Vanaf dat moment was er een
hotline
tussen de V.S en de S.U.
De wapenproductie ging gewoon door!
In 1975 werd heel Vietnam communistisch.
In 1979 viel de S.U. Afghanistan binnen.
De nieuwe Amerikaanse president
Ronald Reagan
noemde de S.U. een "Evil Empire" (duivels rijk).
(1981-1989)
Reagan wilde een
ultramodern defensiesysteem:
Star Wars

In 1985 kwam in de Sovjet-Unie
Michail Gorbatsjov
aan de macht.
Gorbatsjov zag dat het heel slecht ging met de S.U. en het communisme. Hij wilde het communisme redden:
-
glasnost
(openheid)

-
perestrojka
(hervorming)
De Sovjet-Unie zat in grote financiële problemen. Gorbatsjov maakte een
einde aan de wapenwedloop
. Met Reagan zorgde hij voor vermindering van het aantal kernwapens.
In 1989 stortte het Oostblok in. Overal kwam de bevolking in opstand en moesten de communisten hun macht afstaan!
Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur!
In 1991 viel ook de S.U. uit elkaar en werd Gorbatsjov aan de kant gezet. De Koude Oorlog was voorbij....
Boris Jeltsin neemt de "macht" van Gorbatsjov over. De communisten kunnen vertrekken!
Na Jeltsin: Poetin
De kaart van Europa is veranderd!
Binnen een jaar (1990) na de val van de Muur vond de
Duitse eenwording
plaats.
Helmut Kohl
In 1991 begon de bloedige burgeroorlog in Joegoslavië.
In juli 1995:
val van Srebrenica
Joegoslaviëtribunaal
Mladic Karadzic Milosevic
Golfoorlog 1990-1991
Saddam Hussein
George Bush sr.
11 september 2001
Aanslag Twin Towers
Al gauw was duidelijk dat Osama Bin Laden (leider van Al-Qaida)
achter de aanslagen zat.
De Amerikaanse president George Bush jr. riep de "
oorlog tegen het terrorisme
" uit!

De
Taliban
-regering weigerde Bin Laden uit te leveren. Dit leidde in oktober 2001 tot de oorlog in Afghanistan!
Na die tijd volgden meerdere aanslagen van Al-Qaida o.a. in Madrid (2004) en Londen (2005).
Bin Laden werd echter nooit gevonden, tot....
2 mei 2011: Pakistan
Maar er was nog een oorlog! Volgens Bush jr. hielp Saddam Hussein Al-Qaida. En zou Irak beschikken over
massavernietigingswapens
.

Later bleek dit niet zo te zijn.......
Golfoorlog 2003
Saddam Hussein duikt onder
Op 13 december 2003 werd hij gevonden!
Saddam Hussein kreeg de doodstraf. Op 30 december 2006 werd hij opgehangen!
Het Romeinse Rijk
De Joodse diaspora vanaf 70 na christus.
De Joden bleven zoveel mogelijk onder elkaar en hielden zich vast aan hun geloof en tradities.

De Joden werden vaak slachtoffer van discriminatie, haat en geweld.

Rond 1900 trokken sommige Joden naar Palestina (Het Beloofde Land).
Israël
Het Joods nationalisme was opgekomen:
zionisme
.

Joden kunnen alleen veilig leven in een eigen staat.

Het ging om het oude Palestina, maar er was 1 probleem.....
Tijdens WOI heeft de Britse regering in ruil voor steun
2 beloftes gedaan:

-Nationaal tehuis voor Joden

-Onafhankelijke staat voor de
Arabieren

Het ging echter (deels) om hetzelfde gebied.....
Na WOI kregen de Britten het
mandaat van de Volkenbond
het gebied te besturen. Zij lieten steeds meer Joden toe, vooral na de opkomst van
Hitler
!

Dit zorgde voor steeds meer
spanningen met de Palestijnen
.
Na WOII/Holocaust kwamen overlevenden massaal naar Palestina. Dit zorgde voor nog meer spanningen.
De VN veiligheidsraad maakte een verdelingsplan voor Palestina.
De Palestijnen gingen niet akkoord en probeerden de Joden te verjagen, maar.....
De Palestijnen sloegen massaal op de vlucht en kwamen in kampen in de omringende landen.
Op 14 mei 1948 riep Ben Goerion de staat Israël uit en begon de onafhankelijkheidsoorlog.
De Egyptische president Nasser wilde samen met Jordanië en Syrië Israël aanvallen, maar...Israel was in de zesdaagse oorlog in 1967 de andere landen voor: De
Sinaï
,
Gazastrook
,
Golanhoogvlakte
,
Oost-Jeruzalem
en de
westelijke Jordaanoever
werden veroverd!
Nasser
De macht van Israël breidde zich uit.
Inmiddels had Israël ook last van de
PLO
van
Yasser Arafat
.
In
1973
probeerden Egypte en Syrië alsnog Israël van de kaart te vegen. Maar opnieuw was Israël te sterk!
(Jom Kipoer- of oktoberoorlog)
De Arabische wereld besloot de Westerse landen die Israël steunden te straffen:
olieboycot
!
Eindelijk werd er meer geluisterd
naar de Arabieren/Palestijnen.
In 1978 leidde dit tot de Camp David (vredes)akkoord.
president Carter
premier Begin
president Sadat
(vermoord!)
De Palestijnen hebben echter nog steeds geen eigen land!
http://www.schooltv.nl/video/histoclips-berlijn-en-de-koude-oorlog/#q=histoclips
Histoclips: Berlijn en de Koude Oorlog
Dubbelklik hieronder:
Full transcript