Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of 3D Atom - Free Prezi Template

A 3D remake of the free & reusable atom Prezi Template. Download this template from prezibase.com or simply hit the Make a copy button
by

Phạm Giang

on 18 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of 3D Atom - Free Prezi Template

1
TRUYỀN THÔNG LÀ GÌ?
KIỂM SOÁT
CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Phạm Vân Giang
CQ50. 02.01 LT2
Truyền thông
là công cụ đặc biệt quan trọng nhằm kết nối thông tin giữa công ty và công chúng của mình.
KHI NÀO?
Trong các giai đoạn quản lý khủng hoảng như:
Lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ.
Ngăn chặn khủng hoảng.
Giải quyết khủng hoảng.
KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ?
Thận trọng khi tiếp xúc với giới truyền thông.
Chú ý khi cung cấp thông tin cho giới truyền thông.
Chọn người phát ngôn thích hợp.
Thông điệp cho giới truyền thông phải phù hợp với các đối tượng khác nhau.
Chú ý 5 nguyên tắc cơ bản khi giao tiếp với giới truyền thông.
CHÚ Ý
Giới truyền thông là một trong những kênh thông tin quan trọng nhằm giữ mối liên lạc giữa công ty với công chúng và những nhân vật chủ chốt khác.
THÔNG ĐIỆP CỦA CÔNG TY
CHÍNH XÁC
TRUNG THỰC
NHANH CHÓNG
ĐẦY ĐỦ
TIN CẬY
KHÔNG THỂ CHE GIẤU THÔNG TIN VỀ KHỦNG HOẢNG BẰNG CÁCH PHỚT LỜ GIỚI TRUYỀN THÔNG.
Lập danh sách 5 câu hỏi mà người phát ngôn ghét nhất và chuẩn bị sẵn câu trả lời cho chúng.
Khi cung cấp thông tin cho giới truyền thông, phải luôn chứng minh là công ty không che dấu điều gì.
Cung cấp cho người đại diện cơ quan truyền thông sự thật và những chi tiết biện hộ cần thiết để viết một bài báo chính xác.
HẬU
QUẢ
Kích thích sự suy luận và phỏng đoán của giới truyền thông.
Đưa tin nằm ngoài mong muốn và kiểm soát của công ty.
TRUNG THỰC
CHÍNH XÁC
NGƯỜI PHÁT NGÔN
Am hiểu tường tận những vấn đề xung quanh khủng hoảng.
Có uy tín với công chúng như CEO, lãnh đạo cao cấp.
KHỦNG HOẢNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH
- Giám đốc điều hành thông báo hoàn cảnh và khái quát tình hình.
- Nhân viên kỹ thuật bổ sung chi tiết các vấn đề kỹ thuật.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG
Phân khúc đối tượng
Thiết kế thông điệp đáp ứng mối quan tâm của từng đối tượng.
Xác định phương tiện truyền thông phù hợp nhất.
+ Đối tượng nào cần cung cấp thông tin?
+ Họ quan tâm đến những vấn đề gì?
+ Những thông tin cụ thể nào sẽ gây được sự chú ý nhiều nhất cho nhóm đối tượng ấy?
+ Phương tiện truyền thông nào là tốt nhất để tiếp cận được với từng nhóm đối tượng?
FAIR
FAST
KHI GẶP GỠ VỚI GIỚI TRUYỀN THÔNG, NGƯỜI PHÁT NGÔN CHÍNH THỨC PHẢI CHỦ ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP
PR
THANK YOU FOR LISTENING!
5F
FACTUAL
FRIENDLY
FRANK
Phạm Vân Giang
CQ 50.02.1LT2
Full transcript