Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ултравиолетови лъчи

No description
by

on 21 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ултравиолетови лъчи

Ултравиолетови лъчи
1.Определение - Ултравиолетовите лъчи (UV) са електромагнитно излъчване с дължина на вълната по-къса от тази на видимата светлина, но по-дълга от тази на рентгеновите лъчи, между 10 и 400 nm. Наименованието им идва от факта, че тази част от спектъра включва честотите, непосредствено над тези, идентифицирани от хората като виолетов цвят.
3.Източници на УВ лъчи
През 1801г. Йохан Рихтер открива невидими за човешкото око лъчи, намиращи се непосредствено до виолетовата част на видимия спектър, които подобно на останалите познати видими лъчения се отразяват и пречупват.
По-късно се изяснява, че тези лъчи, наречени ултравиолетови, заемат една твърде обширна зона от оптическата част на спектъра на електромагнитните вълни, граничеща с рентгеновите лъчи. Ултравиолетовото лъчение е разновидност на лъчистата енергия, която има дължина на вълната от 9 до 400nm. От чялата тази област за фотографски и физични методи за изследване се използват само лъчите с дължина на вълната от 400 до 120nm, защото по-късновълновите ултравиолетови лъчи се поглъщат силно от всички познати материали, включително и от въздуха, и затова могат да се получат само в специални вакумни уреди.
2.Свойства на ултравиолетовите лъчи.
Голяма част от веществата, които са прозрачни за видимата светлина, не са прозрачни за ултравиолетовите лъчи. Дължината на вълната на лъчението влияе силно върху отражението,поглъщането и преминаването на ултравиолетовите лъчи. Например обикновеното стъкло с дебелина 7мм различно пропуска ултравиолетовите лъчи с дължина на вълната 366 nm – 90%; с дължина на вълната 314 nm – 14% и с дължина на вълната 313 nm – по – малко от 1% .
Областта от спектъра на ултравиолетовите лъчи между 400 и 120 nm условно се разделя на три части.
Най-близката област от ултравиолетовото лъчение в граници с дължина на вълната от 320 до 400 nm е лъчение, което широко се използва за луминесцентен анализ, а също и за възбуждане на луминесценция при някои вещества.Средната област за ултравиолетовата радиация – в граници с дължина на вълната от 275 до 320 nm, се характеризира със способността да предизвиква пигментиране на човешката кожа и благотворно действие в определени дози върху растежа и развитието на животните и растенията.
Още по-късовълновата област от ултравиолетовото лъчение – в граници с с дължина на вълната от 120 до 275 nm, се характеризира със свойството си да озонира въздуха и с това да убива микроорганизмите. Тази област от ултравиолетовото лъчение се използва за получаване на видима светлина при луминицентните лампи.
Делението на спектъра на ултравиолетовите лъчи на такива области е твърде условно, защото свойствата на ултравиолетовото лъчение, които се приписват на дадена област, са присъщи в по-малка степен и на съседните зони.
Най- мощен естествен източник на ултравиолетовото лъчение е Слънцето. Поради голямото разсейване на ултравиолетовите лъчи в земната атмосфера до земната повърхност достигат само 5% от дълговълновата зона на слънчевото ултравиолетово лъчение с дължина на вълната на места с по-голяма надморска височина до 290 nm, а за тези , които са по-близко до морското равнище – до 300 nm. Земната атмосфера пропуска 70 % от ултравиолетовите лъчи при дължина на вълната 400 nm, а за дължина на вълната 200 nm – 5%. По – късовълновите ултравиолетовите лъчи се поглъщат напълно от озона, който е в относително по-голямо количество в стратосферата. Количеството на ултравиолетовата радиация при земната повърхност зависи от положението на Слънцето над хоризонта. Ето защо през декември до Земята достигат сто пъти по-малко ултравиолетови лъчи, отколкото през лятото.
В зависимост от височината на Слънцето се изменя също и спектралното разпределение на ултравиолетовата радиация. Колкото положението на слънцето е по- близко до хоризонта, толкова слънчевата радиация е по – бедна на късовълнови лъчения. При височина на Слънцето на 1 градус над хоризонта в състава на слънчевото лъчение, което достига до земната повърхност, липсват лъчи с по- малко дължина на вълната от 420 nm, т.е. ултравиолетовите лъчи напълно липсват в спектъра на слънчевата светлина на изгряващото или залязващото слънце
Прашният и мъглявият въздух силно намаляват прозрачността на атмосфеата за ултравиолетовите лъчи, които се разсейват силно от частиците с по - голям диаметър. Всичко това ограничава възможността да се използва Слънцето като източник на ултравиолетовите лъчи.
При фотографиране с ултравиолетовите лъчи за осветляване на обектите се употребяват различни източници, чиито излъчвания са богати на ултравиолетови лъчи, предимно газозарядни светлинни източници и луминисцентни лампи. Към тях се отнасят живачните лампи с ниско налягане и с дължина на вълната = 254 nm, живачните лампи с високо налягане и максимум на излъчване при дължина на вълната = 365 nm и живачните лампи със свръхвисоко налягане и максимум на излъчване при дължина на вълната = 315 nm. Мощни източници на ултравиолетова радиация са някои импулсни лампи. За източници на ултравиолетово излъчване в средния и дълговълновия диапазон могат да се използват луминисцентни лампи, водородни, ксенонови и електрически лампи със свръхвисоко налягане.
4.Сравнение
Спектърът на UV светлина от изкуствените източници се различава от спектъра на слънчевото UV лъчение. Атмосферата пропуска най-много UV лъчи с по-голяма дължина на вълната, докато спектърът на UV лампи съдържа лъчение и от трите зони. Зотова лечението и профилактиката с изкуствена UV светлина изисква по-голяма предпазливост. Преоблъчването е свързано с риск от увреждания на кожата (изгаряния, рак), на роговицата и лещата на очите и на имунната система. UV светлина се поглъща главно в роговицата и лещата и не достига до ретината.
5.Влияние

А) Върху обмяната на веществата
След въздействие с УВЛ се променя и йонният състав в тъканните течности (повишава се Ca за сметка на K), което повлиява ферментативните и обменни процеси, както и тонуса на вегетативната нервна система.
При въздействие с УВЛ настъпват промени и във въглехидратната обмяна.
Влиянието на УВЛ върху ликвидната обмяна е свързано с увеличаването на холестерола в кожата.
Б)Върху органи и системи
По отношение на дихателната система, УВЛ повишават очистителната функция на белите дробове, в резултат на забавяне и задълбочаване на дишането.
Върху храносмилателната система се установява ясно изразена двупосочност в действието им, в зависимост от дозата. Така наприме минималните дози ултравиолет подобряват моториката на стомаха и стомашната секреция
.
Върху имунната система. Чрез дразнене на имунния апарат от продуктите на белтъчния разпад.
5.Приложение на
ултравиолетовите
лъчи
Медицина - Светлолечение

Светлолечението е раздел на физикалната терапия, който обхваща приложението на инфрачервените (ИЧ), видимите (ВЛ) и ултравиолетовите лъчи (УВЛ) от светлинния спектър за лечебни и профилактични цели.
Носителите на по-голяма квант енергия УВЛ водят до по-значително нарушаване на енергийното равновесие на молекулата, която изпада в електронно-възбудено състояние на по-високо енергийно ниво, респ. до избиване на електрон, т.е. предизвиква се фотоелектричен ефект. В това състояние на възбуда органичната молекула влиза по-лесно във фотохимични реакции.
Докато при въздействие с ИЧ и ВЛ се образува топлина под въздействието на УВЛ се отключват фотохимични реакции, които са начални звена за редица биохимични и биологични процеси в живия организъм.
Биологично действие оказва само погълнатата енергия. Дълбочината на проникване на светлинната енергия зависи от дължината на вълната и оптичните свойства на средата.
Благодаря за вниманието :) !
Приложение :
Ултравиолетовата фотография намира широко приложение и при изследване на документи с историческа стойност, за разчитане на текстове, написани с желязно – галови мастила върху гладки и сухи неомаслени пергаменти, включително и на документи върху хартиена основа с чиста и неповредена повърхност. Замърсяването на документа може да се окаже непреодолима пречка за изследването му.
Ултравиолетовата фотография е изключително подходяща за разчитане на изгаснали текстове с туш и моливи. Използва се и за разчитане на размити текстове, когато са написани и с анилинови мастила – благодарение на остатъчните следи от веществата, които се разтварят по-малко от основното багрило, но имат повишено поглъщане, се получава необходимият контраст. Това се обяснява с малко по-високата концентрация на мастило в елементите на текста, както и от самото писане – когато писецът е в допир с влакната на хартията, същите се повреждат и се оцветяват по-добре, а когато се намокрят, запазват по-добре багрилното вещество. Освен това, ако се използват стоманени писци, в мастилото се получава железен хидроокис, който поглъща силно ултравиолетовите лъчи.
Full transcript