Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SDT

sdt, sport 2 rok
by

Karolina Chlebosz

on 15 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SDT

MOTYWACJA
Motywacja w sporcie
- teoria samodeterminacji SDT
Problematyka motywacji w aktywnosci sportowej w swietle teorii samodeterminacji (SDT)
Teoria, mozliwosci zastosowania, pomiar

Karolina Chlebosz
Motywacja w sporcie- teoria samodetreminacji (SDT)Pojęcie motywacji dotyczy zarówno stanów,w których organizm podejmuje działania ukierunkowane na uzyskanie jakiegoś elementu niezbędnego do normalnego funkcjonowania, jak i wtedy, gdy niczego, co niezbędne do życia, mu nie brakuje. W tym drugim wypadku jednostka stawia sobie nowe cele i chce osiągnąć stan subiektywnie lepszy od istniejącego (Strelau, Doliński 2008)

Badacze i teoretycy motywacji uważają, że stany związane z motywacją powinny być rozpatrywane w kategoriach celów, gdyż są specyficzne dla pewnych potrzeb. Większośćbadaczy motywacji przyjmuje to założenie jako bezsporne i oczywiste (Reber 2000)
Wszystkie teorie i badania nad motywacją możemy sprowadzić do trzech podejść:
· Psychospołeczne- wyjaśnia ludzkie zachowania pod względem podmiotowo- sytuacyjnym.
· Behawioralne- nastawione na rozwój teorii uczenia się
· Fizjologiczne- nastawione na badanie biochemicznych i nerwowych mechanizmów motywacji.

Motywacja to proces, podczas, którego człowiek wykorzystuje swoje zasoby w określony sposób.Proces ten przebiega na dwóch poziomach. W pierwszym istotne są czynniki zewnętrzne, które warunkują sposób, w jaki człowiek postrzega konkretną sytuację.
W drugim istotę stanowią indywidualne zasoby i subiektywne uczucia.
W dziedzinie, jaką jest psychologia sportu motywację rozumie się jako działanie, które
jest efektem realizacji potrzeb psychologicznych.

Teoria samodeterminacji (SDT) przedstawiona przez Edwarda Deci i Richarda Ryana (1985) Teoria ta rozpatruje źródła i jakość dążeń człowieka w sytuacjach podejmowania aktywności. Do podstawowych potrzeb psychologicznych jednostki zaliczyli oni potrzebę autonomii, powiązania oraz kompetencji.
MOTYWACJA WEWNETRZNA
- Najbardziej pożadana forma procesu motywacyjengo, gdzie przyczyna dzialania jej wewnętrzne dazenie osoby. Aktywnosc tutaj opiera sie na internalizacji zasad, gdy staja się częścia wewnętrznego systemu motywacji.

- Internalizacja przebiega w kierunku integracji z wewnętrznymi dażeniami, która polega na osiagnieciu stanu, w którym potrzeby sa zaspokajane w zgodzie z działaniem.

-Motywacja wewnętrzna wywodzi się z psychologicznych potrzeb kompetencji i samodeterminacji, które sa wrodzone
SPECYFICZNE CZĘŚCI MOTYWACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Oparta na wiedzy- dotyczy takich czynników, jak eksploracja, wewnętrzna potrzeba wiedzy, chęc nauki

2. Oparta na doświadczaniu stymulacji- zaangażowanie się w czynnośc w celu doswiadczania ekscytujacych doświadczeń

3. Oparta na doskonaleniu- dotyczy motywu skuteczności, mistrzostwa czy orientacji zadaniowej.
MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA
SPECYFICZNE CZĘŚCI MOTYWACJI ZEWNĘTRZNEJ
1. Zewnętrzna regulacja- działania, które podlegają kontroli zewnętrznych źródeł

2. Introjekcja- proces włączania do własnej osobowości przyjętych zasad i norm. Obecnośc motywu nie jest niezbędna do rozpoczęcia aktywności

3. Identyfikacja- polega na wartościowaniu swojego działania jako istotnego i z tego względu podejmowanego.
AMOTYWACJA
- Dążenie do celu wg teorii SDT jest procesem otwartym

- Konsekwencja w dażeniu do celu zależy od potrzeb psychicznych- autonomii, kompetencji i powiązania

- Zaspokojenie tych potrzeb pozwala uniknac syndromu wypalenia, frustracji oraz zaprzestania działania

-W aktywności sportowej isotne sa zarówno motywy wewnętrzne (możliwośc zaprezentowania swoich umiejetnosci z powodu bezposredniego oddziaływania na emocje) jak i zewnętrzne (nagrody materialne, prestiż)

- Niska motywacja wewnętrzna, która utrudnia samorealizację może byc wzmiacniana przez motywację zewnętrzna

- SDT uwzględnia determinanty różnych form i typów motywacji, a badania dowodza, że poszczególne wymiary motywacji sa zwiazane z pozytywnymi skutkami działania, u którego podłoża leży motywacja

- Motywacja zmienia się w zależności od poczucia własnej samodeterminacji oraz kompetencji

- Determinantem motywacji moga byc zachowania interpersonalne
HURRRAAA!
- Stan, w którym proces internalizacji dokonał się niecałkowicie

- Aktywnośc oparta na czynnikach zewnętrznych- nagrody lub unikanie kary

- Brak utożsamiania się z zasadami pochodzacymi z zewnatrz

- Czesciowa internalizacja, gdy zasady zostały przyjęte, ale nie stanowia systemu motywacyjnego (wstyd, poczucie winy, lęk)
- Forma motywacji, która z definicji jest podobna do teorii wyuczonej bezradności

- Człowiek, który doświadcza amotywacji nie postrzega zależności między swoim działaniem, a rezultatem

- Odczuwa niskie kompetencje i brak kontroli

- Sportowiec nie motywowany wewnętrznie, ani zewnętrznie nie widzi powodów, by kontynuowac uprawianie swojej dyscypliny
Full transcript