The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERUBAHAN BENTUK MUKA BUMI KAWASAN PANTAI AKIBAT HAKISAN; KAWASAN KAJIAN PANTAI SURA, DUNGUN

METHOD
by

Nor Suhaida

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERUBAHAN BENTUK MUKA BUMI KAWASAN PANTAI AKIBAT HAKISAN; KAWASAN KAJIAN PANTAI SURA, DUNGUN

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli PERUBAHAN BENTUK MUKA BUMI KAWASAN PANTAI AKIBAT HAKISAN: KAWASAN KAJIAN PANTAI SURA, DUNGUN PENGENALAN * Malaysia mempunyai jumlah pantai yang panjang iaitu 4,809 km, namun 1,380km /29% daripada nya mengalami masalah hakisan
* pantai di Malaysai terdiri daripda
* Pantai Berpasir
* Pantai Berlumpur
* Pantai berbatu

Hakisan pantai adalah tinggi pada monsun Timur Laut
kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia PERNYATAAN MASALAH *Kawasan pantai merupakan kawasan yang akan mengalami hakisan dan pemendapan setiap hari
*Masalah akan berlaku apabila, kadar hakisan berlaku melebihi kadar pemendapan
* hakisan merosakkan kemudaha infrastuktur
*Keluasan pantai semakin mengecil
*Mengancam keselamatan penduduk setempat OBJEKTIF KAJIAN OBJEKTIF UMUM PERSOALAN KAJIAN *Apakah faktor yang menyebabkan berlaku hakisan di kawasan pantai di kawasan kajian?
* Berapakah keluasan kawasan pantai yang telah terhakis
* Apakah kesan yang akan berlaku sekiranya hakisan terus berlaku dalam pola yang sama?
Bagaimanakah cara yang boleh dilakukan untuk mengukur perbezaan keluasan pantai pada masa dahulu berbanding masa kini
Apakah jenis tanih yang terdapat di kawasan kajian yang boleh mempengaruhi jumlah hakisan pantai?
Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan impak yang lebih besar berlaku di kawasan kajian SKOP DAN BATASAN KAJIAN Kawasan kajian meliputi Pantai Sura, yang terletak di Daerah Dungun, Terengganu
Ramalan kajian ini adalah terdapat faktor-faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi kejadia hakisan di kawasan Pantai Sura
Kajian ini memberi fokus terhadap faktor yang mempengaruhi kadar hakisan Pantai Sura dan kesannya terhadap kehidupan manusia
Kajian ini akan memperoleh kerjasama daripada beberapa agensi seperti JPS, MDD Mengkaji perbezaan keluasan pantau pada masa dahulu berbanding sekarang KEPENTINGAN KAJIAN Hasil kajian yang diperoleh boleh dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam proses perancangan pembangunan pinggir pantai dan sebagainya
Kajian ini merupakan salah satu sumber kepada mana-mana pihak untuk mengkaji tentang hakisan pantai yang berlaku di mana-mana kawasan panatai Malaysia OBJEKTIF KHUSUS 1. mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hakisan di pantai
2. mengkaji kesan yang akan berlaku sekiranya hakisan kawasn pantai terus berlaku dengan giat
3. Mengenalpasti jumlah keluasan kawasan pantai yang terhakis kesan daripada hakisan pantai KERANGKA KONSEPTUAL PERUBAHAN BENTUK MUKA BUMI KAWASAN PANTAI AKIBAT HAKISAN: KAWASAN KAJIAN PANTAI SURA, DUNGUN KESIMPULAN kaedah menganalisis data yang dicadangkan iaitu menerusi kaedah kuantitatif.
Sistem Maklumat Geografi (GIS)
* mendigit peta dari peta hard copy dipindahkan ke dalam bentuk digital
data-data yang sedia ada boleh digabungkan bagi melihat perbezaan yang wujud. Kaedah menganalisis data DATA PRIMER
Data primer yang akan diperoleh dalam kajian ini ialah data mengenai jarak antara gigi air dan garisan pinggir pantai di kawasan kajian.
Temu bual pihak JPS untuk mengetahui punca, kesan dan langkah yang dicadangkan untuk mengatasi masalah hakisan
DATA SEKUNDER
Data dan maklumat mengenai kajian dikumpul melalui bahan rujukan yang terdapat perpustakaan seperti buku dan melalui internet bagi memahami konsep hakisan pantai. KAEDAH PENGUMPULAN DATA Kawasan kajian meliputi kawasan Pantai Sura, yang terletak berhampiran dengan bandar Dungun dan kawasan sekitarnya
Ramalan kajian ini adalah terdapat faktor-faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi kejadian hakisan di kawasan Pantai Sura.
Kajian ini memberi fokus terhadap faktor yang mempengaruhi kadar hakisan di Pantai Sura dan kesannya terhadap hidupan manusia
kajian ini akan memperoleh kerjasama daripada beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu, Majlis Daerah Dungun dengan membuat temu janji lebih awal dan disertai surat sokongan daripada pihak penyelia SKOP DAN BATASAN KAJIAN Apakah faktor yang menyebabkan berlaku hakisan di kawasan pantai di kawasan kajian?
Berapakah keluasan kawasan pantai yang telah terhakis?
Apakah kesan yang akan berlaku sekiranya hakisan terus berlaku dalam pola yang sama?
Bagaimanakah cara yang boleh dilakukan untuk mengukur perbezaan keluasan pantai pada masa dahulu berbanding masa kini?
Apakah jenis tanih yang terdapat di kawasan kajian yang boleh mempengaruhi jumlah hakisan pantai?
Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan impak yang lebih besar berlaku di kawasan kajian? PERSOALAN KAJIAN Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hakisan di pantai
Mengkaji kesan yang akan berlaku sekiranya hakisan kawasan pantai terus berlaku dengan giat
Mengenal pasti jumlah keluasan kawasan pantai yang terhakis kesan daripada hakisan pantai. OBJEKTIF KHUSUS Kawasan pantai merupakan kawasan yang akan mengalami hakisan dan pemendapan setiap hari
Masalah akan berlaku apabila, kadar hakisan melebih kadar pemendapan.
Kedudukan dan faktor persekitaran kawasan pantai akan mempengaruhi hakisan pantai.
Faktor yang mempengaruhi hakisan pantai
-Faktor semula jadi
-Faktor manusia
Hakisan yang berlaku akan memberi kesan terhadap kegiatan manusia PERNYATAAN MASALAH Malaysia mempunyai jumlah pantai yang panjang iaitu 4,809 km, namun 1,380 km bersamaan 29% daripada jumlah panjang pantai Malaysia mengalami masalah hakisan .
Pantai di Malaysia terdiri daripada
- Pantai Berpasir
-Pantai Berlumpur
-Pantai Berbatu
Hakisan pantai adalah tinggi pada monsun Timur laut
Kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia PENGENALAN METHODOLOGI KAJIAN Lokasi kajian Hasil kajian yang diperoleh boleh dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam proses perancangan pembangunan pinggir pantai dan sebagainya.
kajian ini merupakan salah satu sumber kepada mana-mana pihak untuk mengkaji tentang hakisan pantai yang berlaku di mana-mana kawasan pantai di Malaysia. KEPENTINGAN KAJIAN Mengkaji perbezaan keluasan pantai pada masa dahulu berbanding sekarang OBJEKTIF UMUM OBJEKTIF KAJIAN
Full transcript