Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wplyw substancji promieniotworczych na ludzi, zwierzeta, zyw

No description
by

Aa Aa

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wplyw substancji promieniotworczych na ludzi, zwierzeta, zyw

Zagrożenie nadmiernym promieniowaniem
Promieniotwórczość może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Zagraża ona w tym samym stopniu ludziom, zwierzętom, roślinom i całemu środowisku przyrodniczemu. Groźną konsekwencję nadmiernego napromieniowania organizmów żywych mogą być zmiany w kodzie genetycznym, prowadzące do rozwoju zmutowanych komórek oraz zmian nowotworowych. Choroby nowotworowe atakują ludzi i zwierzęta, częste są również w świecie roślin. Promieniotwórczość jest zaliczana do najgroźniejszych czynników kancerogennych, czyli powodujących zmiany nowotworowe. Zmiany genetyczne wskutek napromieniowania pojawiają się po długim czasie. Stosunkowo szybko od przyjęcia odpowiednio wysokiej dawki promieniowania, u ludzi i zwierząt mogą wystąpić objawy choroby popromiennej. Dawka promieniowania jest określana w rentgenach.
Wplyw substancji promieniotworczych na ludzi, zwierzeta, zywnosc i wode
W naszym otoczeniu mamy do czynienia z dwoma rodzajami promieniotwórczości.
Promieniotwórczość naturalna
występuje w przyrodzie. Promieniują rudy niektórych metali, pierwiastki zawarte w skałach i glebie: dociera do nas również tzw. promieniowanie kosmiczne.
Promieniotwórczość sztuczna
, wynikająca z działalności człowieka. Wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości może mieć skutki pozytywne i negatywne. Tragiczne konsekwencje zastosowania broni jądrowej wynikają z rozmiaru zniszczeń i liczby ofiar. Ich przykładem były straty miast Hiroszima i Nagasaki na skutek zrzucenia bomb atomowych.
Promieniowania naturalnego nie można uniknąć.
Śladowe ilości pierwiastków radioaktywnych znajdują się nawet w źródlanej wodzie, pokarmie i powietrzu. Jednym z najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi pierwiastków promieniotwórczych jest
radon
. Powstaje on wskutek promieniotwórczego rozpadu innego pierwiastka chemicznego - radu, znajdującego się w glebie i skałach mineralnych. Skały te, jako kruszywa i składniki wielu materiałów budowlanych, są budulcem naszych domów. Radon może swobodnie przemieszczać się wewnątrz skał i uwalniać do otoczenia. Jest też pierwiastkiem, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Dlatego zawartość radonu wewnątrz zamkniętych pomieszczeń bywa nawet kilkakrotnie większa niż w przyrodzie.
Zjawisko promieniotwórczości
Wykorzystywane przez człowieka w wielu dziedzinach gospodarki oraz w medycynie.
Za pomocą pierwiastków promieniotwórczych można np. wykrywać i leczyć nowotwory. Pacjentom podaje się związki radioaktywne, które mają tę właściwość, że są wchłaniane przez komórki nowotworowe: dzięki temu można zlokalizować guzy rakowe. Podanie związku o dużej radioaktywności umożliwia także niszczenie komórek nowotworowych.
Zastosowanie
Zjawisko promieniotwórczości znajduje także zastosowanie w:
określaniu wieku różnych materiałów, m.in. zabytków;
badaniu struktury wewnętrznej i poszukiwaniu ukrytych wad niektórych materiałów;
energetyce atomowej; wytwarzaniu czujników i sygnalizatorów elektronicznych. sterylizacji żywności.
Definicje
Promieniotwórczość (czyli radioaktywność) -
zdolność pewnych pierwiastków do emisji promieniowania: alfa, beta, gamma na skutek rozpadu promieniotwórczego jąder atomowych tych pierwiastków.
Promnieniowanie (czyli radiacja) -
wysyłanie energii w postaci strumieni cząstek lub fal elektromagnetycznych.
Promieniowanie: alfa, beta, gamma -
rodzaje promieniowań wyróżniane ze względu na charakterystykę, odmienność działania i zdolność przenikania różnych materiałów.
Skażenie -
zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego (zwłaszcza gleby, wody, powietrza) albo organizmu ludzkiego czy zwierzęcego toksycznymi środkami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od ich rodzaju i czasu ich oddziaływania.
Zakażenie
- skutki skażenia ludzi lub zwierząt zakaźnymi czynnikami biologicznymi.
Objawy choroby popromiennej
Typowe objawy choroby popromiennej występują już po otrzymaniu dawki promieniowania 200 -400 R. Nie można precyzyjnie określić najmniejszej dawki skutkującej chorobą popromienną. Jest ona zależna od indywidualnej odporności na promieniowanie i aktualnej kondycji psychofizycznej człowieka. W okresie I pogarsza się samopoczucie, występują: mdłości, wymioty, gorączka, biegunka, osłabienie i apatia. W okresie II widoczne objawy ustępują, ale proces chorobowy trwa. W okresie III pojawiają się gorączka, krwotoki, zaburzenia metaboliczne, spadek odporności oraz zmiany lub całkowity zanik funkcjonowania wielu narządów. Po przyjęciu bardzo dużych dawek promieniowania w krótkim czasie choroba może mieć przebieg charakteryzujący się dużą śmiertelnością. Zgony spowodowane są głównie krwotokami i towarzyszącymi jej zakażeniami. Następuje zwykle po mniej więcej 10 dniach, w zależności od dawki i odporności organizumu.
Woda i żywność skażone środkami chemicznymi lub promieniotwórczmi nie nadają się do spożycia. Stosuje się co prawda pewne zabiegi uzdatniajace, nie gwarantują one jednak oczyszczenia. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przechowywanie i magazynowanie wystarczających zapasów wody i żywności.
Ochrona przed promieniowaniem
Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed skażeniem jest opuszczenie zagrożonego miejsca, czyli
ewakuacja
. Jeżeli jej nie przeprowadzono, a skażenie objęłoby obszar oraz żyjących na nim ludzi i zwierzęta, należy jak najszybciej usunąć szkodliwe substancje z powierzchni odzieży, skóry i wykorzystywanych przedmiotów i obiektów. Taki zabieg nosi nazwę
dekontaminacji
. poddaje się jej ludzi, zwierzęta oraz infrastrukturę - urządzenia, obiekty. W przypadku ludzi polega ona na zdjęciu skażonej odzieży i umyciu ciała ciepłą wodą z dodatkiem środków higienicznych lub łagodnych detergentów. Nie wolno szorować skóry, aby nie doprowadzić do powstania zadrapań i przedostania się substancji szkodliwych do krwi. W przypadku oczu jest to kilkumintuowe płukanie gałek ocznych czystą wodą, a w przypadku przewodu pokarmowego - wywołanie wymiotów i płukanie żołądka.
Usuwanie sustancji promieniotwórczych, srodków trujacych i biologicznych
Zabiegi sanitarne
z powierzchni ciała, błon śluzowych, oczu, nosa
Zabiegi specjalne
z powierzchni gruntu, sprzętu, żywności i innych przedmiotów
Zabiegi weterynaryjne
z powierzchni ciała, błon śluzowych oczu, nosa, sierści zwierząt
Zabiegi częściowe
Są wykonywane szybko i doraźnie, w celu wyeliminowania dalszego oddziaływania środków trujących; przeprowadza si je natychmiast po stwierdzeniu skażenia, w terenie lub bezpośrednio po jego opuszczeniu(strzepywanie, zamiatanie, spłukiewanie, ścieranie itp.).
Zabiegi całkowite
Polegają na zupełnym usunięciu substancji promieniotwórczych, trujących lub biologicznych; sa przeprowadzane w łażniach, myjniach, pralniach itp., znajdujących się na terenach nieskażonych.
Dawka promieniowania
Stopień porażenia
Występowanie oznak porażenia
100-200 R
200-400 R
400-600 R
>600 R
I - lekki
II - średni
III - ciężki
IV - bardzo ciężki
po kilku lub kilkunastu godzinach
po 2 - 3 godz.
po 0,5 - 2 godz.
po 15 - 30 minutach
Stopnie choroby popromienej
Spożycie skażonej promieniotwórczo żywności czy wody wywołuje skutki podobne do skutków napromieniowania organizmu.
W przypadku pojawienia się zagrożenia służby specjalistyczne:
ostrzegają i alarmują ludność;
zajmują się ewakuacją;
podają komunikaty o zalecanych sposobach postępowania ochronnego
zapewniają dostawu nieskażonej żywności i paszy
udostępniają indywidualne środki ochrony dróg oddechowych i skóry oraz indywidualne urządzenia dezymetryczne (służące do pomiary pochłoniętej dawki), a także specjalne pakiety ochronne;
wskazują lokalizację ukryć i budowli ochronnych oraz przekazują instrukcje dotyczące samodzielnego zwiększenia odporności mieszkań i domów na zagrożenia.
W chwili awarii reaktora jądrowego w Czrnobylu w 1986 r., Polska - jako jedyny kraj na świecie - dysponowała wystarczającymi zapasami jodyny, głównego składnika tzw. płynu Lugola. Podawano go wówczas jako substancję przeciwdziałającą wchłanianiu przez gruczoł tarczycy aktywnego jodu ze skażonego powietrza. Jodyna była przechowywana praktycznie w kazdym szpitalu, ośrodku zdrowia, aptece i przychodnu lekarskiej, ponieważ służby państwowe, przewidując możliwość takiej katastrofy, nakazały wiele lat wcześniej odpowiednio dużą produkcję i obowiązkowe magazynowanie potrzebych ilości tej substancji.
Skutki wybuchu w Czarnobylu
Ochrona zwierząt przed skażeniem
Ochrona zwierząt gospodarczych przed kazeniem polega głównie na odpowiednim zabezpieczeniu budynków inwentarckich. Należy:
uszczelinić oka i drzwi;
zgromadzić odpowiednie zapasy wody i paszy;
ustawić otwarte pojemniki z wapniem niegaszonym, które wchłaniają wilgoć i dwutlenek węgla;
zgromadzić duże zapasy ściółki (absorbuje wilgoć i amoniak - składniki odchodów);
odpowiednio rolokować zwierzęta (młode pośrodku, a słabe, chore i przeznaczone na ubój - na zewnątrz).
W Polsce służby monitarujące poziom radiacji pracują w ramach
Państwowej Agencji Atomistyki
oraz
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
a także
wojska
.
Kabina do dekonaminacji
Znak: Uwaga! Substancja radioaktywna
Kamera promieniowania gamma umożliwia badanie rozmieszczenia pierwiastków promieniotwórczych w organizmie pacjenta.
Full transcript