Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ecologie

No description
by

Daphne Zwijsen

on 29 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ecologie

Biotische factoren:
Factoren afkomstig van
organismen
bv. soortgenoten, voedsel, predators, struikgewas, ziekteverwekkers.
Abiotische factoren:
Factoren afkomstig uit de
levenloze natuur
bv. regen, wind, grondsoort, zuurstof, water
Ecologie

Populatie:
Een groep organismen van dezelfde
soort, die in een bepaald gebied leven en zich onderling voortplanten
Ecosysteem
Eenheid in een bepaald gebied waar biotische en abiotische factoren (biotoop) een eenheid vormen
Vb.: Zee, woestijn, regenwoud, sloot etc...
Individu:
Eén organisme
Levensgemeenschap:
Verschillende populaties die in een gebied samenleven (snoeken, kikkers, waterpest etc...)

Autotroof
“Zelf Voeden”
Organismen met Bladgroenkorrels (meestal een plant)
Stoffen uit de levenloze natuur
PRODUCENTEN
Voedselketen:
Een opeenvolging van organismen die elkaar eten.
Vlinderstruik vlinder kikker slang
Voedselweb:
Het geheel van voedselrelaties in een ecosysteem
Heterotroof
“Ander Voeden”
Opname van energierijke stoffen uit het milieu, eten andere organismen
CONSUMENTEN (mensen en dieren) en REDUCENTEN (bacterien en schimmels)

Koolstofkringloop
http://www.biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/biotischabiotisch.htm
http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Biotischabiotisch/biotischofabiotisch.htm
http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Koolstofkringloop/koolstofkringloop.htm
Ecologische niveau's
Ecologie:
De wetenschap die onderzoekt hoe organismen in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving ...

Kringloop van stoffen:
Producenten: Planten
Consumenten: Dieren/mensen
Planteneters: herbivoren
Vleeseters: carnivoren
Omnivoren: alleseters
Reducenten: bacteriën en schimmels


Stikstofkringloop
http://www.biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/koolstofkringloop1.htm
http://www.biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/voedselwebBB.htm
Piramides:
Piramide van aantallen: geeft van elke schakel van een voedselketen het aantal individuen weer.
Piramide van biomassa:
Geeft van elke schakel
van een voedselketen de
biomassa weer.
http://www.biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/voedselpiramideob.htm
Piramide van aantallen (vorm hangt af van de eerste schakel)
Piramide van biomassa (heeft altijd een piramidevorm!!)
Biologische evenwicht
Een toestand waarin de grootte van elke populatie in een ecosysteem schommelt om een bepaalde waarde.
Het biologisch evenwicht is afhankelijk van biotische en abiotische factoren.

Optimale omstandigheden: Alle biotische en abiotische factoren hebben de gunstigste waarden.
De groei- en voortplantingskansen van een populatie zijn dan het grootst

Successie
De opeenvolging van planten- en diersoorten in een bepaald gebied, waardoor een ecosysteem geleidelijk in een ander ecosysteem overgaat.
Van
pioniersecosysteem (eerste op onbegroeid terein):
soortenarm
abiotische factoren wisselen sterk
humusarme bodem
eenvoudig voedselweb
naar
climaxecosysteem (eindstadium van successie bv. Loofbos, tropisch regenwoud etc.:
soortenrijk
abiotische factoren constant
humesrijke bodem
ingewikkeld voedselweb
Successie
Let op de kleurtjes van de botjes van de voet
Aanpassingen bij dieren
Waterdieren: Gestroomlijnd, gladde huis/slijmerige huid
Landdieren: stevige poten
Aanpassingen bij landzoogdieren:
Zoolgangers
Teengangers
Topgangers


Aanpassingen bij de poten van vogels:

Aanpassingen bij de snavels van vogels

Aanpassingen bij planten
Aan de hoeveelheid licht:
Zonplanten: veel licht nodig (open veld)
Schaduwplanten: weinig licht nodig (bodem bos)

Aanpassingen aan vochtig milieu: kale, grote, bladeren, dun waslaagje, zwak wortelstelsel, veel huidmondjes.
Aanpassingen aan droog milieu: De plant doet er alles aan om zo weinig mogelijk water kwijt te raken: weinig huidmondjes aan de onderkant blad, behaarde bladeren, dikke waslaag, sterk wortelstelsel.

Aanpassingen bij waterplanten: Huidmondjes bovenop of helemaal niet, slappe stengels met luchtkanalen
Aanpassingen klimplanten: hechtwortels, rankenhttp://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Aanpassingplanten/aanpassingenbijplanten.htm
Einde
Full transcript