Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ibaat

No description
by

Berkay Peduk

on 25 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ibaat

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ Enerji Yönetimi ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ Tesis; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ilçelerinin tamamı ile Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinin bir bölümünün atıksularını arıtmaktadır Ayamama ve Tavukçu derelerinin Giriş Suyu güzergahları boyunca taşıdığı atıksular tesiste toplanmaktadır. Ataköy Havzası Yakın Tarihte Nasıldık Ayamama ve Tavukçu derelerinin taşıdığı atıksular arıtılmadan doğrudan Marmara Denizi’ne akmıştır. Bu nedenle kıyı boyunca yaşanan kirlilik, uzun yıllar boyunca denizdeki doğal hayatı ve insan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.

İstanbul’un bu sancılı bölgesinin kurtarılması için öncelikle, Ataköy Atıksu Havzası’nın atıksularının kollektörlerle toplanması ve Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisine ulaştırılması planlanmıştır.

Tesisin inşasına 2007 Mayısında başlanıp, yatırım bedeli 108.000.000 Euro olan tesis 2.5 sene gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Tesise Genel Bakış Ön Arıtma Ünitesi İleri Biyolojik Arıtma Ünitesi Çamur Kurutma Ünitesi Enerji ve Geri Kazanım Ünitesi Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 3 proses havuzunda 390.000 m3/gün atıksu debisini ve aşağıdaki kirlilik yüklerini arıtabilecek biçimde dizayn edilmiştir. Giriş Suyu Tasarım Parametreleri

AKM = 500 mg/L
KOİ = 600 mg/L
BOİ5 = 300 mg/L
TN = 60 mg/L
TP = 8 mg/L Çıkış Suyu Tasarım Parametreleri

AKM = 35 mg/L
KOİ = 125 mg/L
BOi5 = 25 mg/L
TN = 10 mg/L
TP = 1 mg/L Kaba Izgara
Giriş terfi
İnce Izgaralar
Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu
Ön Çöktürme Biyofosfor Havuzu
Havalandırma Havuzu
Son Çöktürme Havuzu ve Geri Devir Çamur Yoğunlaştırıcı
Çamur Çürütme
Çamur Susuzlaştırma
Çamur Kurutma Koku Giderme Ünitesi Ozon
Scrubber
Biyofiltre Kojenerasyon
Geri Kazanım Ön Çöktürme Havuzu Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu İleri Biyolojik Arıtma Ünitesi İnce Izgaralar Giriş Terfi Kaba Izgara Ön Arıtma Ünitesi Dolu savak yapısından gelen atıksular kaba ızgara ünitesine girmektedir. Kaba ızgara aralığı 50 mm olup evsel atıksu ile gelebilecek 50 mm ‘den iri maddeler (çöp, naylon, ahşap malzeme vb.) ızgarada tutularak konveyör sistemleri ile konteynerlara boşaltılmaktadır. Konteynerlarda toplanan günlük 16 m3 malzeme katı atık düzenli depolama sahasına gönderilmektedir. Kaba ızgaradan geçen atıksu pompa haznesine gelerek hazne içine monte edilen ultrasonik tip seviye ölçerlere bağlı olarak değiştirilebilen debi ile her biri maksimum 1.160 L/sn debi kapasiteli 5+1 adet ve her biri 650 L/sn kapasiteli 2+1 adet giriş pompaları tarafından tesise basılmaktadır. İnce ızgara çubuk aralığı 10 mm olup kaba ızgaralardan geçen 10 mm’den küçük maddeler tutulmaktadır. Otomatik temizlemeli ince ızgaralarca tutulan atıklar konveyör sistemleri ile konteynırlarla boşaltılmakta ve bu üniteyle 13,36 m3/günlük katı atık düzenli depolama sahasına gönderilmektedir. Arıtma tesisine gelen atıksuda bulunan kum, çakıl ve yağ gibi maddelerin tesisinin diğer ünitelerine geçmesini önlemek için, havalandırmalı kum ve yağ tutucu üniteleri bulunmaktadır. Ön çöktürme havuzları çökebilen ve yüzebilen katıların ayrılarak giderildiği ünitelerdir. İnce ızgaralardan geçen atıksuların bir kısmı 2 adet ön çöktürme havuzuna alınmaktadır. Normal işletim süresi boyunca, ham suyun %50’si doğrudan biyolojik arıtmaya, kalan %50’si ön çöktürme havuzlarına alınır. Son Çöktürme Havuzu ve Geri Devir Havalandırma Havuzu Biyofosfor Havuzu ileri Biyolojik Arıtma Ünitesi Çamur Kurutma Ünitesi Biyolojik fosfor giderimi, mikroorganizmaların strese sokularak hücre büyümesi için gerekenden daha fazlasını fosforu bünyelerine alması esasına dayanır. Ön arıtma ünitelerinden gelen atıksuyun %56’lık kısmı geri devir çamuruyla karışarak biyolojik fosfor ünitesine girecektir. Bu sistemde paralel çalışan 2 havuz mevcuttur. Biyolojik arıtma, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olarak iki kademede gerçekleştirilir. Nitrifikasyon için gerekli hava ince kabarcıklı membran difüzörler ile sağlanır.Havalandırma havuzlarının ortasında iç resirkülasyonu sağlamak, nitrifikasyon sonucu oluşan nitratlı suyu anoksik bölgeye pompalamak amacıyla resirkülasyon pompaları temin edilmiştir. Arıtım hiç bir kimyasal madde kullanılmadan sadece mikroorganizmalarda biyolojik olarak yapılır. Atıksu, proses havuzlarında karbon, fosfor ve azot dönüşümü gerçekleştikten sonra son çöktürme havuzlarına gönderilir. Bu havuzlarda belirli bir süre bekletildikten sonra çökelen çamur geri devir pompa istasyonunda toplanır. Bu çamurun gerekli olan miktarı proses havuzlarına, fazlası ise mekanik yoğunlaştırma işlemi sonrası çürütme ünitesine gönderilmek üzere fazla çamur deposuna pompalanır. Son çöktürmenin savaklarından alınan temizlenmiş atıksu deşarj kanalına gönderilir. Çamur Kurutma Çamur Susuzlaştırma Koku Giderme Ünitesi Çamur Çürütme Çamur Yoğunlaştırıcı Çamur Kurutma Ünitesi Son çöktürme havuzlarından gelen fazla çamur 8+1 santrifüj tip çamur yoğunlaştırıcılardan geçirilerek katı madde oranı%1'den % 6’ya çıkarılır ve çürütücüleri beslemek üzere ham çamur deposuna gönderilir. Ham çamur deposunda karışan yoğunlaştırılmış fazla çamur ile ön arıtmadan gelen primer çamur 6 adet çürütücüye gönderilir. Çürütücülerde anaerobik ve mezofilik ortam koşullarında çamur stabilizasyonu sağlanarak çamur hacmi azaltılır ve biyogaz elde edilir. Stabilize olan çamur susuzlaştırmaya gönderilir. Elde edilen biyogaz kojenerasyon ve ısı kazanlarında tesis ihtiyacı için kullanılmak üzere biyogaz depolama tanklarında toplanır. Çürütücülerde stabilize olan çamur santrifüj yöntemiyle 5+1 adet dekantör ile susuzlaştırılarak katı madde oranı % 4-4,5’den, % 25 ‘e çıkarılır. Çamur kurutma ünitesinde, kuru madde içeriği %25 olan biyolojik çamurun, kuru çamur %90 seviyesinde çıkartılır. Ayda 30.000 m3 çamur diğer tesislerimizden Ataköy'e kurutma amaçlı getirilir.
Kurutma sayesinde pek çok açıdan hem çevresel hem de ekonomik bir sorun olan ıslak atıksu arıtma çamurunun taşınması ve depolanması problemleri ortadan kalkmaktadır. Atık çamuru, yakıt olarak kullanabilecek ekonomik değeri olan kurutulmuş bir ürün haline gelmektedir. Elde edilen kuru ürünün kalorifik değeri 2500 kcal'dir. Kurutma işlemi ile yaş çamur %75 oranında azalarak kalan miktar da faydalı ürüne dönüştürülmektedir. Biyofiltre Ünitesi Scrubber Ünitesi Ozon Ünitesi Koku Giderme Ünitesi Enerji Ünitesi ve Geri Kazanım Ünitesi Kojenerasyon Enerji ve Geri Kazanım Ünitesi Tüm tesisin enerji ihtiyacı ve aynı zamanda kurutma ünitesindeki termal enerji ihtiyacının karşılanması
amacıyla gaz türbini tipi kojenerasyon ünitesi kurulmuştur. Gerekli elektrik enerjisinin üretilmesi için doğalgaz ve atıksudan elde edilen biyogazı yakabilen 4,6 MW gücünde 2 adet gaz türbini kullanılmaktadır. Bu gaz türbinleri sayesinde tesisin ihtiyacı olan elektrik enerjisi elde edilirken, ısı eşanjörleri ve buhar kazanı sistemleri yardımıyla da türbinlerin yüksek ısıdaki atık egzost gazı değerlendirilerek tesise termal enerji sağlanacaktır.
Böylece hem doğalgaz ve atıksudan elde edilen biyogaz yakılarak üretilen elektrik enerjisi için ayrıca para verilmeyecek hem de çamur kurutmak için atık ısı kullandığından, çamur kurutma işlemi için gereken ısıl enerji masrafının önüne geçilmiş olacaktır. Bu sistem, özellikle ürettiği elektrik enerjisine ek olarak yüksek termal enerji ihtiyacını da karşıladığından, elektriksel ve ısıl enerji ihtiyacı fazla olan uygulamalarda büyük bir avantaj teşkil etmektedir. Su geri kazanım ünitesinde çıkış kanalından alınan arıtılmış atıksu, kum filtresinden ve ultrafiltrasyon sisteminden geçirilir. Burada Ataköy Atıksu Arıtma Tesisinin atıksuyunun bir kısmı peyzaj sulama, yıkama ve türbin soğutma suyu olarak geri kazanılır. Geri kazanılan arıtılmış atıksu ayrıca yakın çevredeki yeşil alanların sulanmasında da kullanılır. Tesiste koku kaynağı olabilecek ünitelerden her biri 65.000 m3/saat kapasiteli 2 adet ve her biri 10.000 m3/saat kapasiteli 2 adet fan ile toplanan hava, 2 adet ozon ünitelerinde koku giderimine tabi tutulmaktadır. Geri Kazanım Ozon ünitesinden çıkan ve çamur ünitesinde oluşan gazlar scrubber'a gelerek belirli kimyasal işlemlerden geçirilerek yıkanır. Scrubber'da kimyasal olarak yıkanan atık gaz biyofiltreden geçirilerek arıtılmış bir şekilde atmosfere verilir. Laboratuar Çalışmaları Laboratuvar kısmında gravimetrik, volumetrik, titrimetrik ve spektrofometrik tüm analizlerin yapılabileceği kimya bölümü, mikrobiyolojik analizler için bakteriyoloji bölümü, tartım odası, cam malzeme deposu, ofis ve gaz tüp odası yer almaktadır. Laboratuvarlarda ayrıca tesise gelen kolektörlerin veya herhangi bir atıksuyun karakterizasyonu, İSKİ Kanala Deşarj Yönetmeliği’nde yer alan parametrelerin analizi, tesis işletimi ile ilgili kontrol parametreleri ve proses araştırma için laboratuvar ölçekli çalışmalar yapılabilmektedir.
Ataköy Tesisindeki laboratuarlarda ayda 4420 tane deney yapılmaktadır.
Tesis içi parametre ölçümleri dışında Baltalımanı ve Yenikapı havzalarının kontrolleri de tesisimizde yapılmaktadır. KOJENERASYON ÜNİTESİ ENERJİ YÖNETİMİ Scada Otomasyon Tesisin giriş terfi bölümü, turbo blower ve biyolojik arıtma havuzları, biyolojik arıtma havuzları, çamur susuzlaştırması olmak üzere ana kontrol işlemlerini sağlamak için scada otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca tesiste oluşan tüm alarmlar SCADA üzerinde görülmektedir, geçmişe dönük olarak çalıştırabilmektedir. İlaveten tesisin internet üzerinden izlenmesi için olanaklar mevcuttur.Sistem ile işletme ve yönetici personelin her koşulda tesis ile iletişimini sağlayan her türlü kontrol ve raporlamalar, tesis dışından da etkili olarak yürütülebilmektedir. Yoğunlaştırma
% 1 14000 m3/gün Çürütücü
% 6 Susuzlaştırma
% 25 Kurutucu
% 90 80 ton/gün kuru ürün ATAKÖY İBAAT GİDERİM VERİM YÜZDELERİ BOD

% 93.5 FOSFOR (TP)

% 70.6 ASKIDA KATI MADDE
(AKM)

% 88.83 AZOT (TN)

% 47.4 KOI

% 87 Proje tasarım debisi Dinlediğiniz için teşekkür ederim Biyogaz Nihai Bertaraf
Full transcript