Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PULS I FJELL

No description
by

Helge Andreas Pareli Notland

on 23 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PULS I FJELL

62
ECG
bpm
PULS som verktøy
i Fjell kommune
Kompetansegruppa for læringsleiing i Fjell utviklar:
Fjell sine eigne tekstar for kvalitetskjenneteikn for
Klasseleiing
Vurdering for læring
Oppfølging av nasjonale prøvar, elevundersøkinga, kartleggingsprøvar og andre undersøkingar
Lesing som grunnleggande dugleik
Framtidige oppgåver vil være m.a. fleire kvalitets-kjenneteikn og prosessbeskrivelsar
Mogleg at nokre oppgåver vert
gitt til andre (t.d. kvalitets-
kjenneteikn for rekning)
Pedagogisk utviklingsarbeid på skulane
1. Analysering av datamateriale
2. Identifisering av fokusområde innan
Læringsleiing
Vurdering for læring
Grunnleggande ferdigheiter
Læringsmiljø
3. Utarbeide prosess for fokusområde som skal ut til lærarane.
4. Arbeid med prosess
Lærarane individuelt
Team
Plenum
Stadfesting av nivå for skulen innan fokusområde
5. Skuleleiar legg inn tiltak i Puls basert på prosessarbeidet
Kvar skule legg inn minst eit tiltak i året. Frist for å legge inn tiltaket i Puls: 15. oktober. Husk å gi lesetilgang til Fjell kommune (koordinator). Tidsrom for tiltaket skal vare eit skuleår fram til mai. Juni vert det evaluering av tiltaka.
6. Oppfølging ved skuleleiing og koordinator gjennom skuleåret.

Implementering av Puls i Fjell
Datoar for fellessamlingar med prosessleiar frå Conexus:
1. samling: Tirsdag 28. april 10:00 – 15:00 Knappskog – Allrommet
2. samling: Tirsdag 2. juni 10:00 – 15:00 Rådhuset - Kultursalen
3. samling: Tirsdag 11. august 10:00 – 15:00 Rådhuset – Kultursalen

Vidare samlingar vert 2 gonger i halvåret, altså 4 gonger i året.


Framtidsplaner for Puls i Fjell Skuleåret 2015-2016
Arrangere PULS-konferanse i Fjell med fokus på
PULS
VOKAL
KEY CAPACITY LEARNING
Invitere nabokommunar (Sund, Øygarden, Askøy, Bergen, Os, Haugesund, Karmøy)
Foredragshaldarar frå Conexus
Tilstandsrapport og årsrapportering inn i PULS
PULS som verktøy i læringsleiing
Arbeid med kvalitetsvertkøyet PULS - Pedagogisk utviklings- og læringsspeil i
Fjell kommune
PULS I FJELL
Skulesjefsnivå
Skuleleiinga på skulane
Lærarane på skulane
vekselverknader
auka kontakt
synergi
gode pedagogiske
utviklingsprosessar
mellom leiinga og
lærarane
arbeid med felles satsings-områder i alle ledd

Haust
Vår
2 samlingar
2 samlingar
I tillegg vert det oppfølging frå koordinator på skulane haust og vår.
Full transcript