Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Naar een strategisch VTO-beleid

SD Worx Learning & Development, Berchem 10 juni
by

Bert Smits

on 11 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Naar een strategisch VTO-beleid

Generaties op de werkvloer
generaties
kijken naar de jonge generatie is kijken naar wat voor ieder van ons leeft
X, verloren generatie
Y
Einstein
Millenial
Z post 9/11
http://blog.penelopetrunk.com/2007/06/25/what-generation-are-you-part-of-really-take-this-test/
veranderende context
niet lineair
Mail is out
Sfeer op het werk
Uitdagingen verbinden
transparante
communicatie
belangrijkse reden om van werk te veranderen
beleveniseconomie
Gen Y = groepsgeneratie
oude generatie
sakkert eerder
37% Belgen
ontevreden
Wat zijn de vraagstukken/uitdagingen die bestaansrecht geven aan deze organisatie?
werken in
hiërarchie?
IN/OUT
evenwicht
tussen uitdaging
& emotionele
verankering
maken van juiste keuze
Y
aandacht voor
individuele ontwikkeling
emotionele kloof
technologie thuis = beter
mobiel
de kenniswerker is niet uit op job van
Nieuwe werken?
War on talent
30% wil
van job veranderen
- sfeer
- leuke collega's
solliciteren =
selecteren
telescoping
filter
probing
(interne logica)
delen
BYOD
Waarom stromen mensen uit?
doorgroeimogelijkheden en ambitie
uitdaging in het werk
relatie met de baas
relatie met collega's
arbeidsvoorwaarden
balans werk/privé
werkdruk
werk interessant ?
autonomie
tussentijds
succesen vieren
meer ruimte voor
kwaliteit ipv kwantiteit
betekeniseconomie
kwaliteit ipv kwantiteit
gebrek aan visie
Naar een strategisch VTO - beleid
X
denken in termen
van overvloed
core
cloud
vervroegd pensioen
tot welke generatie
behoor jij?
Z
tijd?
crisis tempert
ambient
awareness
Feedback
samenleving
gebrek aan loyauteit
Grondstroom
Van Lineari'tijd'
naar synchronici'tijd'
Verleden
Toekomst
Nu
Verandering
in gezag
Leading by experts
Leading by example
Verschuiving in
waardenkader
zelfontwikkeling
Materialistisch
postmaterialistisch
de nieuwe generatie
versterkt
dit 'beeld'
Voor ons allemaal?
We gaan anders om met informatie
De kenniswerker
is...
competenties?
… maar ook ongehoorzaam
De kenniswerker is autonoom
… maar blijft niet zomaar 40 jaar in dienst
De kenniswerker is intrinsiek gemotiveerd
… maar stelt hoge eisen aan zijn werkplek
De kenniswerker beschikt over unieke kennis
… maar niet altijd precies
tussen negen en vijf
De kenniswerker is creatief
… maar stelt voortdurend bestaande
procedures ter discussie
De kenniswerker denkt out-of-the-box
C.
Oudere medewerker met unieke ervaringskennis
B.
Groepje mede-werkers die na klacht van klant een nieuwe werkprocedure bedenkt
A.
Een medewerker die in het labo nieuwe dingen uitvindt
Wie is de kenniswerker?
&
&
Diegene (jong of oud) die niet alleen bijzondere kennis bezit, maar die ook weet toe te passen:

op vernieuwingen OF op verbeteringen
op producten OF op processen
op revolutionaire wijze OF in de marge
C.
De specialist
B.
De verbeteraar
A.
De vernieuwer
Wie is de kenniswerker?
link leggen met organisatie als geheel
kennis:
zoeken
combineren
delen
creeëren
samenwerken
Innovatie is overal...
als je mensen uitnodigt
ze stimuleert toegevoegde waarde te hebben
Carrièreperspectief
loopbaan
Je bent een kenniswerker omdat je 'kenniswerkt' of er de kans toe krijgt
initiatief nemen
veranderingsbekwaam
Antwerpen, april 2014
-opleiding en ontwikkeling
uitdagende
traineeprogramma's ?

lastig?
groepsvorming & isolatie
talent blijft nog ongezien
verwennen
meer van hetzelfde
te veel leren
& te weinig werken
one size fits all
hoe representatief zijn ze voor het 'echte werk'?
alternatief?
zelforganiserende vermogen
ontwerpen met, niet voor
leren wat je wel al kan
werken en leren verbinden
generatieoverstijgend
niet automatisch
3e industriële revolutie
KENNIS IS...
Lerend vermogen
= het vermogen van een organisatie
om door leerprocessen continu kennis te ontwikkelen en zodoende in te spelen op een veranderende interne of externe context

Lerende organisatie
beschikt over een lerend vermogen om zo continu de vooropgestelde doelstellingen te bereiken

Vorming, Training & Opleiding
verwijst naar het geheel van activiteiten & inspanningen dat het
leren
van de professionele en vrijwillige medewerker bevordert. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van hun
competenties
met het oog op een beter, meer kwaliteitsvol functioneren in het vervullen van functies en taken die deel uitmaken van de opdracht en de
missie van de organisatie
én met het oog op het in staat stellen van de medewerkers om bij te dragen tot de
kennisontwikkeling
in de organisatie

Baert, De Witte & Sterck
Full transcript