Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduksjon seminar i Sand

Første 20 minutter
by

Thorvald Gundersen

on 23 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduksjon seminar i Sand

Hvem er vi? POLYTECS FORMÅL:
Polytec har som formål å drive forsking og utvikling innen fagområdene Gassteknologi, Energi og Miljø og Kvalitet og sikkerhet. Gjennom sin virksomhet skal Polytec skape merverdi for Haugalandet og Sunnhordlandsregionen. Polytec kan også virke innen andre fagområder som har naturlig tilknytning til Haugalandet/ Sunnhordlandsregionen. OVERORDNET STRATEGI:
Skape verdier ihht formålsparagrafen
Polytec skal skape verdi for H/S ved å ta kompetansekrevende oppgaver for nærmarkedet som ellers kunne ha blitt gjennomført utenfor regionen.

Polytec skal skape verdi for H/S gjennom å tiltrekke midler til kompetanseoppbygging fra virkemiddelapparatet, herunder EUs rammeprogrammer, Norges forskningsråd, ENOVA, Gassnova og Innovasjon Norge.

Betjene eksisterende kunder BEST
Polytec skal evalueres av kjernekundene minimum en gang pr. år med hensyn på (1) Etikk, (2) Kvalitet, (3) Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), (4) Erfaringsoverføring, (5) Kompetanseutvikling, (6) Kapasitet, (7) Proaktivitet, (8) Lagbygging ,(9) Administrative rutiner.
På en skala fra 0-6 skal gjennomsnittsverdien være 5.0

Utvide kundegrunnlag for Polytec
Polytec skal søke å utvide kundegrunnlaget med tanke på å redusere ensidig avhengighet av olje- og gassmarkedet. Polytec har som mål å ha en tredelt portefølje bestående av like deler
i) Oppdrag fra olje og gassektoren
ii) Oppdrag finansiert helt eller delvis gjennom virkemiddelapparatet og/eller det offentlige.
iii) Oppdrag fra industri som:
Er uavhengig av olje-og gassmarkedet
Etterspør eksisterende kompetanse i Polytec

I Peridoder med høy etterspørsel skal eksisterende kunder prioriteres foran nye og prosjekter som nevt i pkt ii) prioriteres foran pkt. iii)

Polytec skal etterstrebe full status som forskingsinstitutt og grunnfinansiering fra Norges forskningsråd.
Evalueringskriterier for basisbevilgning: Langtidsmål 2016
50% FoU
30% Virkemidler
30% Annen industri Løsning = KMB
Kompetanseprosjekt
med brukermedvirkning Hvordan defineres vår identitet?
Hvem er Polytec for?
Hvorfor eksisterer Polytec?
Hva kan Polytec? En kunnskapsbedrift Er vi da innovative av natur? mer enn bare en idé Dagens tema: Markedsføring og salg Agenda:
lunsj 11:00
start 11:30
markedsføring 12:10
intraprenørskap 13:30
nettverk 14:50
nistemat 16:00
salg 16:30
oppsummering 17:10
Opplegg:
presentasjon 20 minutt
gruppearbeid 30 minutt
plenumsdiskusjon 20 minutt
Full transcript