Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grijze wolken boven een wereld van blauw....

No description
by

Lian Geuze

on 8 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grijze wolken boven een wereld van blauw....

"Grijze wolken boven een wereld van blauw..."
de kwetsbare oudere op het operatiekamercomplex
afstudeeropdracht
voor de opleiding anesthesiemedewerker
Lian
inhoud:
- motivatie en doelstelling
- de afstudeeropdracht in het kort
- conclusies
- aanbevelingen en veranderplan
- evalutie
- tijdsduur ± 40 minuten
interactief
motivatie
en
doelstelling
knelpuntanalyse:


verbeterpunt: optimaliseren van zorg rondom de
kwetsbare oudere
- wat is kwetsbaar?
- de positie van de kwetsbare oudere binnen de SXB
- wat kan beter?
- de rol die het OKC-team hierin kan spelen
interactie:
"Wall of ideas"
het onderzoek:
Literatuuronderzoek
Praktijkonderzoek
literatuuronderzoek:
- veroudering in het algemeen
- VMS
- kwetsbaarheid?
- meetinstrumenten
- operatierisico's
Praktijkonderzoek:
- de kwetsbare oudere binnen SXB
- de kwetsbare oudere op het OKC
Veroudering in het algemeen:
- schade door intrinsieke-en extrinsieke factoren
- bevolkingsprognose en levensverwachting
vanaf 2013 sterkte stijging
2025 dubbele vergrijzing (>80+)
2040 ± 4,7 miljoen ouderen
1/3e 80+
VMS- veiligheidsmanagementsysteem
- veiligheidsprogramma: terugbrengen van onbedoelde vermijdbare
schade in ziekenhuizen tot 50%
- 10 thema's, hoog vermijdbaar geclassificeerde schades
pijlers van het VMS
- thema kwetsbare oudere
4 speerpunten
- vallen
- ondervoeding
- fysieke beperkingen
- delirium
wat is kwetsbaarheid?
- broosheid = frialty
- kwetsbaarheid vs ouderdom
definitie:
proces van opeenstapeling lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten

> kans negatieve gezondheidsuitkomsten
meetinstrumenten
DOSS---------- delier
TFI -------- Tilburg frialtyfactor (1e lijns)
SNAQ---------- voedingstoestand
Katz ADL6----- fysieke beperkingen
operatierisico's kwetsbare ouderen:
- decubitus
- hypothermie
- hypovolemie
- anesthesie, pijn en pijnstilling
- POD (postoperatief delier)
Waakhond:
De kwetsbare oudere binnen de Saxenburgh Groep:
De kwetsbare oudere op het OKC:
- implementatie VMS
- keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
- zorginitiatief "Vitaal Vechtdal"
- werkgroep "Kwetsbare Ouderen"
- protocollen en voorlichtingsmateriaal
- management en de kwetsbare oudere
- screening en gebruik meetinstrumenten
- het VMS en de meetinstrumenten
- de kwetsbare oudere en de risicofactoren
- behoeftes van anesthesiemedewerkers
motivatie:

De zorg rondom de kwetsbare
oudere op het OKC kan
worden verbeterd.
Doel:
Herkenning en bewustwording
verhogen kwaliteit van zorg
conclusies
we doen het best goed!!!
patientenpopulatie is in beeld
maarrrr....
OKC niet in beeld bij alle inspanningen
géén rol mantelzorger!
geen specifiek zorgpad
money money money
interactie
interactie
Aanbevelingen:
- samenstellen werkgroep kwetsbare oudere op OKC
- herkenning en bewustwording
- handleiding communicatie en
bejegening op OKC

- labeling kwetsbare oudere in EZIS
- anesthesiologische aandachtspunten
- rol mantelzorger!!!
Veranderplan/borging
* scholing middels presentatie
* ontwikkelen beslisboom/
stroomschema
* labelen doelgroep
* pilot rol mantelzorger
* geriatrisch team OKC
- anesthesie
- recovery
- holding
- chirurgie
Geriatrisch team OKC
Kartrekkers
* opzet MDGT
evaluatie
Doel:
- wat is kwetsbaar;
- VMS;
- de kwetsbare oudere;
binnen onze instelling;
- wat kunnen wij doen?
- interactief.
verbetering begint met herkenning en bewustwording.....
"Wall of ideas"
Stellingen delier:
vragen
zinvol?
leerzaam?
aanprekend?
inspirerend?
druk?
saai?
bedankt voor jullie aandacht!
wat jullie graag
anders willen zien.....
Geuze
Kan ontstaan in enkele uren tot enkele dagen.
De hersenen niet in staat tot logische prikkelverwerking.
Is altijd onderliggende factor, bij behandeling hoofdoorzaak verdwijnt het delier.
Hoe langer het delier duurt, hoe kleiner de kans op volledig herstel.
Voorspeller van cognitieve achteruitgang in 2 jaar die erop volgen.
Predisponerende factoren:
- verstoorde elektrolytenbalans
- infecties en koorts
- endocriene stoornissen, ontregeld DM
- gezichts- en gehoorbeperkingen
- hypoxemie
- cva in voorgeschiedenis
- peroperatief bloedverlies
- pijn
- reanimatie in voorgeschiedenis
- urineretentie
- leeftijd > 70 jaar
- gebruik van maagzuurremmers
- pré- en peroperatievezorg staan centraal
- aandragen verbeterpunten
- realisatie op de werkvloer
adviezen, indicatoren, verbeterinterventies
praktijkgids
ondersteuning professional
op de werkvloer
30-60% kans op functieverlies bij ziekenhuisopname
doel VMS: vanaf 2012 screening alle
patienten >70 jaar.
Full transcript