Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ATR Conjunctuurklok

macro-economics
by

Corbin Sanders

on 11 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ATR Conjunctuurklok

15 indicatoren conjunctuurklok 1. Producenten vertrouwen
2. Orders
3. Consumenten vertrouwen
4. Grote aankopen
5. Rente Relevant voor 'voeding' 2. Orders
3. Consumenten vertrouwen
4. Grote aankopen
6. Consumptie
7. Uitvoer
8. Investeringen
12. Werkeloosheid
13. vacatures 6. Consumptie
7. Uitvoer
8. Investeringen
9. Productie
10. Bbp 11. Arbeidsvolume
12. Werkloosheid
13. Vacatures
14. Uitzenduren
15. Faillissementen Begin 2011 tot het midden van 2011 lag deze indicator heel erg positief. Daarna werd hij heel erg slecht en kwam binnen een paar maanden van het groene gedeelte naar het rode gedeelte. De laatste maanden tot maart 2012 ging het weer beter. En van maart tot en met nu werd het weer slechter en kwam de indicator zelfs tot in het rode. 2. Orders ontwikkeling laatste 2 jaar Stuk Slechter
Minder uitvoer > minder produceren.
B-merken Thuis eten ipv uit eten Invloed op 'voeding' verwachting komende jaar bij 'voeding' consumentenvertrouwen verbeterd niet
minder orders
weinig verbetering 3. Consumentenvertrouwen ontwikkeling laatste 2 jaar Begin 2011 lag het consumenten vertrouwen heel erg laag. En in de loop van het jaar werd het iets beter maar daarna ging het consumenten vertrouwen naar een diepte punt. Begin 2012 was de indicator een heel klein beetje verbeterd en tot oktober bleef het positief gaan, daarna werd het consumenten vertrouwen weer een stuk beter. 4. Grote aankopen ontwikkeling laatste 2 jaar Vergeleken met het consumenten vertrouwen lag deze indicator wat lager. Tot het midden van 2011 nam deze indicator gelijk toe en af met het consumenten vertrouwen. Daarna bleef deze indicator buiten het rode en de laatste 2 maanden nam hij weer af. Begin 2012 verslechterde hij een klein beetje waarna hij op het zelfde punt bleef hangen, tot September want toen ging het weer beter maar de maanden daarna ging de indicator weer naar de zelfde plek als daarvoor. Invloed op 'voeding' Samenhang consumentenvertrouwen en grote aankopen Meer consumentenvertrouwen, meer grote aankopen, grotere uitgaven. vaker uit eten luxere producten verwachting komende jaar bij 'voeding' Consumentenvertrouwen blijft gelijk bezuinigingen kabinet 6. Consumptie ontwikkeling laatste 2 jaar De consumptie begon in november 2010 licht onder de trend en licht stijgend. Het bleef licht stijgen tot maart 2011. Hierna daalde het onder de trend. Het bleef tot oktober 2011 rond het midden van de conjunctuurklok liggen, maar daalde daarna tot maart 2012 waarna het langzaam weer toe nam. Maar direct in april daalde het alweer. En bleef ongeveer rond het zelfde niveau tot en met november 2012. Invloed op 'voeding' consumpties huishoudens -2.1%
uitgave voeding en genotsmiddelen - 2.9%
minder omzet voedingsindustrie Verwachting komende jaar bij 'voeding' Stabiel door werkeloosheid en laag consumentenvertrouwen 7. Uitvoer ontwikkeling laatste 2 jaar De uitvoer begon in november 2010 ongeveer op de trend en licht dalend. Het bleef stijgen tot april 2011. Hierna daalde het onder de trend, maar bleef rond het midden van de conjunctuurklok liggen. In december 2011 daalde het weer. En in maart 2012 kwam het weer boven de trend. Tot november 2012 bleef het boven de trend, maar het uitvoerniveau ligt in november 2012 weer onder de trend. Invloed op 'voeding' Verwachting komende jaar bij 'voeding' belangrijk nederlandse export goede uitvoer afgelopen jaren, positief voor voedings-industrie De verwachting van het cpb is dat de uitvoer in de 2e helft van 2013 waarschijnlijk de reden zal worden dat het bbp weer gaat stijgen. 8. Investeringen De investeringen waren in november 2010 ver onder de trend, maar wel licht stijgend. Tot en met januari 2012 waar het nog maar net onder de trend lag. Hierna bleef het niveau van de investeringen ongeveer rond het zelfde niveau liggen, onder de trend. ontwikkeling laatste 2 jaar Invloed op 'voeding' Slecht met de investeringen maar beter dan voorgaande jaren 2012 20% stijging tov 2011 in investeringen trend om gezonder te leven Verwachting komende jaar bij 'voeding' Stijging van 24% Bronnen Auteur onbekend, CBS. (2012). Conjunctuur verder verslechterd, conjunctuurklok. Geraadpleegd op -12-2012, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/conjunctuurklok/conjunctuurklok2.htm Auteur onbekend, RTL. (2012). Consumptie huishoudens daalt 2,1%. Geraadpleegd op 9-12-2012, http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/21/consumptie-huishoudens-2_1_lager-in-maart-cbs-dowjones1131020.xml Auteur onbekend, VMT. (2010). Voeding en Dranken belangrijke Nederlandse exportproducten. Geraadpleegd op 9-12-2012, http://www.vmt.nl/nieuws/vmt-nieuws/2010/voeding-en-dranken-belangrijke-nederlandse.114280.lynkx Auteur onbekend, CBS (2012), Industrie verwacht nauwelijks extra investeringen. Gedownload op 10-12-2012, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/BC810051-36FA-4703-B72D-9B953246B6E3/0/pb12n066.pdf Auteur onbekend, CBP (2012). Macro economische verkenning. Gedownload op 9-12-2012,
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cpb.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaties%2Fdownload%2Fcpb-macro-economische-verkenning-2013.pdf&ei=W9fEUKPxI6-b1AWR14CIDA&usg=AFQjCNGg1MbsvKOi7P1u8NUtikLQqlU5sA Auteur onbekend, CBS (2012), Industrie verwacht nauwelijks extra investeringen. Gedownload op 10-12-2012, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/BC810051-36FA-4703-B72D-9B953246B6E3/0/pb12n066.pdf CBS (2011 t/m 2012) Conjuctuurklok. Geraadpleegd op 10-12-2012 van, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/conjunctuurklok/conjunctuurklok2.htm CBS (2009) De Conjunctuurklok tikt op de website van het CBS. Geraadpleegd op 10-12-2012, van https://online.han.nl/sites/2-IBC-FEMGP-N/A cluster/BusinessOnderzoek/Actualiteiten%20%20trends/Macro-Economics/Uitleg%20Conjunctuurklok.pdf 13. Werkeloosheid ontwikkeling laatste 2 jaar
De werkeloosheid begon in november 2010 en zat best ver onder de trend en het niveau in de conjunctuurklok was redelijk afgenomen. In maart 2011 is de werkloosheid licht toegenomen en zat hij heel licht onder de trend. In mei 2011 is de werkloosheid licht afgenomen maar wel weer een groot stukje gestegen naar de trend. Maar in juni 2011 is de werkloosheid weer heel sterk afgenomen en onder de trend gaan zitten. In augustus 2011 is de werkloosheid nog een groter stuk afgenomen en lag de werkloosheid onder de trend. En hij heeft tot aan november 2012 alleen nog maar een beetje licht toegenomen maar meer ook niet. invloed op 'voeding' In het Lagerhuis werd op 5 December door dr.Salter de aandacht erop gevestigd dat, er al eerder gezegd kon worden dat er niet was gebleken was van de toeneming van de gevallen van onvoldoende voeding bij de school kinderen in de nijverheidsdistricten, thans door ettelijke schoolartsten en andere geneeskundige ambtenaren was medegedeeld, dat de gevolgen aan de hand van de werkloosheid zich erg rot voelt. Er is dankzij de werkloosheid niet genoeg geld voor de ouders om voor hun kinderen of voor hun zelf een eenvoudigste wijze maaltijd te kunnen nuttigen. Dit komt omdat er dus gewoon te weinig banen zijn en dat ouders dit niet meer kunnen onderhouden. Verwachting komende jaren bij 'voeding' Toename van 0.75 procent per jaar 14. Vacatures ontwikkeling laatste 2 jaar De vacatures begon in november 2010 onder de trend en was ook flink afgenomen. In februari 2011 zijn de vacatures meer toegenomen en heeft hij zich meer naar boven gewerkt. In augustus 2011 zijn de vacatures wel afgenomen maar is hij wel weer licht gaan stijgen naar boven de trends. Op november 2011 zijn de vacatures hard afgenomen maar hij is niet gestegen of gedaald naar de trends. In februari 2012 zijn de vacatures nog harder afgenomen maar ook is hij niet meer gestegen of gedaald naar trends. In augustus zijn de vacatures nog meer afgenomen en is redelijk weer gezakt naar onder de trend. November 2012 zijn de vacatures weer een beetje aangenomen maar is hij weer niet gezakt of gestegen. invloed op 'voeding'

De bestedingen aan duurzaam voedsel zijn in het eerste half jaar van 2012 met 23,4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel opgesteld door LEI Wageningen UR in opdracht van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Hierdoor komen er dus weer nieuwe vacatures. Want je merkt gewoon dat mensen wel altijd eten zullen kopen of dat nou weinig of veel is het is er altijd. Dat je zie je aan de totale bestedingen van consumenten voedsel die zijn gestegen met 1,2%. In totaal is er in de eerste helft van 2012 18 miljard euro besteed aan voedsel, waarvan 1 miljard aan duurzaam voedsel. Verwachting komende jaar bij 'voeding' De dubbele dip gaat niet ongemerkt voorbij aan burgers en bedrijven. Hoewel internationaal
gezien op een laag niveau, loopt de werkloosheid op en neemt het aantal faillissementen toe.
de conjuncturele tijd kan echter niet verhullen dat de Nederlandse economie in de kern
gezond is. Omdat de krediet crisis nog steeds bezig is gaan veel kleine bedrijven over de kop en gaan veel grote bedrijf snijden in hun personeel. Ook volgens het CPB zal het aankomende jaar de werkloosheid in de voeding niet aantrekken dit komt ook omdat er nog steeds een lage consument vertrouwen is.
Auteur onbekend, werkloosheid. (2012) Onvoldoende voeding tengevolge der werkloosheid. Geraadpleegd op 9-12-2012, www.ntvg.nl/.../onvoldoende-voeding-tengevolge-der-werkloosheid/.nl

Auteur onbekend, vacatures. (2012). Bestedingen duurzaam voedsel eerste helft 2012 flink gestegen Geraadpleegd op 9-12-2012, http://www.voeding-visie.nl/nieuwsitem.php?id=75


Auteur onbekend, CBS. (2012). Conjunctuur verder verslechterd, conjunctuurklok. Geraadpleegd op -12-2012, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/conjunctuurklok/conjunctuurklok2.htm

Conjunctuurklok Wouter Visschers, Ivo van der Wolk, Nanko van der Weijden, Barend Vos en Corbin Sanders Vragen of opmerkingen?
Full transcript