Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKT + SKOLE = SANT?

No description
by

Marte Blikstad-Balas

on 12 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKT + SKOLE = SANT?

Notes
Konkrete ideer
Konkrete ideer
Konkrete ideer
Step 1
Dagens plan
Hva vet vi om bruk av IKT i skolen i dag - hovedtrekk i nasjonal og internasjonal forskning

Lærer elevene egentlig mer ved bruk av IKT?

Hvordan kan vi integrere IKT i undervisningen på en vellykket måte?

Konkrete forslag til aktiviteter for skriving og lesing

Pedagogiske tiltak og god vurdering for læringIntegrere IKT i læringsaktiviteter
Konklusjoner...
* IKT må integreres i fagene på fagenes premisser

*Det er læreren som må avgjøre hva IKT skal brukes til, hvis ikke blir det gjerne underholdning

* Vi må vise elevene noen av de mange muligehtene de har til å integrere digitale verktøy i fagene

* Vi må vurdere også digitale ferdigheter (med klare kriterier)
Tusen takk for i dag!
marte.blikstad-balas@ils.uio.no
@blikstad_balas
-Hva vet vi om bruk av IKT i skolen i dag?
-Lærer elevene mer ved bruk av IKT?

Marte Blikstad-Balas
KJAPPE FAKTA
Norge ligger på verdenstoppen når det kommer til pc og internett -tilgang (hjemme + på skolen)

Norge var det første landet i Europa som gjorde digitale ferdigheter til en gjennomgående, tverrfaglig og læreplanfestet del av opplæringen

Nesten alle elever i vgs. har tilgang til bærbar pc på skolen

I internasjonal sammenheng kjennetegnes norsk skole blant annet av stor individuell frihet og mye fokus på "ansvar for egen læring"
IKT + SKOLE = SANT?
blablablabla
blablabla
Hva var de internasjonale argumentene for å ta IKT inn i skolen?

* "The Global Village"
*Viktig IKT-kompetanse som må læres
*sosial utjevning (unngå digital -divide)
*motiverende
IKT i skolen: ønske om LÆRING:

"There is little doubt that society's main ambition for children's use of the internet centers on learning - informally at home
and through formal education in school"

(Livingstone 2009)

Altså: forestilling om
økt LÆRING helt sentral

* PC er ofte ikke en integrert del av undervisningen

*tilgang til IKT i seg selv gir ikke bedre undervisning

Hva sier forskningen?
(Cuban 2001, Livingstone 2009, Krumsvik 2011, Blikstad-Balas 2012, Blikstad-Balas og Hvistendahl 2013)
Evalueringer av Kunnskapsløftet
viser at når det gjelder den grunnleggende ferdigheten å bruke
digitale verktøy, er fokus blant lærere og skoleledere selve utstyret


ikke bruken
av utstyret
(Ottesen & Møller 2010)
Skolen har "(...) hatt vansker med å integrere digitale teknologier på sine egne premisser - IKT kan ofte bety avkobling, underholdning og distraksjon i stedet for å bli integrert i aktiviteter som virker fremmende på faglig og sosial utvikling"

(Hauge, Lund og Vestøl 2007:29)
Noen eksempler fra min forskning


Historietimen, minutt for minutt...

Et typisk eksempel fra én skoletime


For mer om dette: artikkel i Bedre Skole "Det digitale klasserommet: oppdatert på fag eller Facebook?"
Link: http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Bedre%20Skole/BS_nr_3-2012/3-12_Blikstad-Balas.pdf
vg3, 3 fag, filmer fra tre uker med undervisning
säljö (2010): Power Point -tilgjengelighet endrer hvordan elevene engasjerer seg der og da, hvordan de noterer og hvordan de leser pensum.
Hva er det første spørsmålet man får fra salen på en vanlig Blindern-forelesning?

* overdreven vekt på visuelle aspekter (Livingstone 2009)

*mye "vanesøk"

*at elever anser en kilde som troverdig, fører ikke nødvendigvis til at den brukes mer (jfr Monitor 2011 som viser at elevene stoler aller mest på lærebøkenes nettsteder)
Når velger elevene
klipp og lim -strategier?
- - - - - - - - - - - - - -
(fasit: når de ikke blir vurdert)
Internett og utstyr i seg selv
gir ikke bedre læring.

skole
+
IKT
= ?
Men hva
kan vi gjøre, da?
blablablabla
blablablablablabla blablabla blablablablablablablabla
blablabla
blablablablabla
blablablablablablablablablabla
blablablablablabla
blablabla


"Hva skal pc'en brukes
til denne timen da,
lærer?"
hvorfor får vi aldri
sånne spørsmål?
Lærere må til enhver tid kunne svare på
hva pc'en skal brukes til, og gjerne
også komme med gode alternativer
til hvordan!

Ansvar for egen læring......ansvar for egen surfing
Mange utrolig gode digitale verktøy
kan forbedre undervisning
og bidra til læring! Noen konkrete tips!

-gratis (educational licence)
- lett å lære seg
-lett å importere bilder, videoer, lyd
- fantastisk til tidslinjer, tankekart, samarbeid
- betydelig mer fleksibelt enn Power Point (som er det eneste skolene sier de bruker)

Mer bevisst forhold
til rekkefølgen i
presentasjonen!
(...) det jeg lurer på er om dere kan si noe om hva dere bruker pc til på skolen, sånn totalt sett?

Først og fremst på loking altså.

Ja. Egentlig det samme jeg gjør når jeg er hjemme (...) bare at det ikke inneholder lyd og av og til ser jeg på sånn You Tube-klipp uten lyd da, men -ja.
Intervjuer:
Andreas:
Stine:
Med Power-Point tilgjengelighet tenker elevene ofte at de ikke trenger å følge med, fordi de kan lese presentasjonen senere dersom de får behov for det.
Er elevene gode på kildekritikk?
Muntlig vurdering
- her er det mange muligheter som ikke utnyttes!

-Muntlige presentasjoner ser uten unntak ut til å inkludere bruk av Power-Points (Ottesen & Møller 2010)

-Hvorfor har alle elevene "valgt" Power-Point?
Eleven skal blant annet kunne lage sammensatte tekster og bruke digitale verktøy, det betyr MER enn å klippe og lime inn i en Power-Point som leses opp (?)

*kriterier for vurdering også av digital kompetanse!
"Hvilke verktøy er egnet til mitt formål?"

-krever at eleven har noe å velge mellom
(Blikstad-Balas 2012)
Sitat om Power-Point og følge med
Tidslinjer
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/55/The-Fight-for-Democracy-in-the-Middle-East/#vars!date=2010-12-18_08:17:37!
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/69175/Norrn-tid-Romantikken/#vars!date=0301-08-27_10:50:45!
Økt deltagelse - aktivering av elever

- digitale "rom" der elevene kan spørre hverandre, komme med innspill, brainstorme, svare på spørsmål fra lærer, etc.
En rekke verktøy kan brukes for å holde
"orden i de digitale sysakene"
https://www.teachingchannel.org/videos/texting-to-assess-learning
En rekke enkle verktøy kan brukes for å lage animasjoner, kortfilmer eller fotomontasjer
Samskriving - mange muligheter
-felles notater
-samarbeidstekster
-slipper all sending
frem og tilbake
Referanser
Blikstad-Balas (2012) Digital Literacy in Upper Secondary School – What Are Students Using Their Laptops for During Teacher Instruction? I Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 2.

Cuban, L. (2001). Oversold and Underused: Computers in the Classroom. Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Erstad, O. (2005). Digital kompetanse i skolen – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.

Egeberg, G., Guðmundsdóttir, G.B., et al. (2012). Monitor 2011. Skolens digitale tilstand. Oslo.

Hatlevik, O.E., Ottestad, G., et al. (2009). ITU MONITOR 2009: skolens digitale tilstand. Oslo.

Hauge, T. E., A. Lund & J. M. Vestøl 2007. Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Oslo: Abstrakt.

Lim, S. (2009). How and why do college students use Wikipedia? Journal of the American Society for Information Science and Technology 60(11) 2189 -2212.

Livingstone, S. M. (2009). Children and the internet: great expectations, challenging realities. Cambridge: Polity.

Ottesen, E. og Møller, J. (red) (2010): Underveis, men i svært ulikt tempo.Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform

Säljö, R. (2010). "Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: technologies, social memory and the performative nature of learning." Journal of Computer Assisted Learning 26.1: 53-64.

Schofield, J.W. (2006). Internet Use in Schools. Promise and Problems. The Cambridge handbook of the learning sciences. R.K. Sawyer. Cambridge, Cambridge University Press: 521–534.
Screencast-O-Matic
* god vurdering for læring!

*tilbakemelding før muntlige presentasjoner?
Full transcript