Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Okullarda Gürültü Kirliliği

No description
by

ömer faruk tavşanlı

on 9 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Okullarda Gürültü Kirliliği

• Konuşmanın maskelenmesi ve algılama kabiliyetinin azalması,
• Zihinsel ve fiziksel dikkatin dağılması,
• Okuyarak öğrenme süresinin uzaması,
• Öğrenci davranışlarında hırçınlık ve derse olan ilginin azalması,
• Mevcut gürültüden dolayı öğretmenlerin seslerini yükseltmeleri ve kısa sürede yorgunluğun baş göstermesi

Gürültünün eğitim-öğretime etkisi !!!!
Bir probleme çözüm sunabilmenin en iyi yolu o problemi çok iyi tanımaktır. Bu amaçla problemin tüm boyutlar açısından daha detaylı incelenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırlanacak kapsamlı, uygulanabilir ve sürekliliği olan programlara ihtiyaç vardır.
1- Öğrenci, öğretmen ve yöneticilere gürültü kirliliğine karşı eğitim vererek farkındalık ve duyarlılık oluşturmak


2-Fiziksel iyileştirmeProblem için öngörülen iki çözüm önerisi
Proje kapsamına alınacak olan yazılım ve cihazlar sayesinde, gürültünün en yüksek seviyede olduğu bölgeleri belirlemek ve bu bölgelerin piyasada bulunan ses soğurucu malzeme ile kaplanması durumunda gürültünün ne oranda azalacağını ön görmek mümkün olacaktır.
Çevre yönetmeliğine göre:

Eğitim tesisleri iç ortam gürültü üst sınırı 45dB
Gösteri salonları 40dB
Yemekhanelerde 55dB
Gürültü Kirliliği
Olması Gereken/Bizdeki
Ülkemizdeki okullarda gürültü düzeyi bu limitlerin çok üzerindedir. Okulların %84’ünde teneffüste maruz kalınan gürültü düzeyi 76-89 dBA arasındadır (xxx,2011). Öğrencilerin “dinlenmesi” için ayrılan zamanlarda maruz kaldıkları bu gürültü düzeyi oldukça yüksektir.
OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi


Okullarda Eğitim ve Öğretimin Kalitesi
Okullarda eğitim-öğretim kalitesi denildiğinde okulların fiziki ve teknik altyapısı, sınıf mevcutları, öğretmen kalitesi, ders programları ve kitapları gibi unsurlar ilk olarak akla gelmektedir. Hiç kuşkusuz bu etkenlerin her biri çok büyük bir öneme sahiptir. Ancak çoğu zaman okul ikliminin eğitim öğretime ne kadar uygun olduğu gözden kaçırılmaktadır.
Okul iklimi öğrenci ve öğretmenlerin tutum-davranışlarını etkileyen unsurların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Okul ikliminin oluşturulmasında en önemli görev okul idarecilere ve öğretmenlere düşmektedir. Okul iklimi öğrenmeyi artırabileceği gibi aynı zamanda engelleyebilmektedir. Okullardaki gürültü ve gürültü kirliliği ise okul iklimini bozan bir unsurdur.
Gürültünün şiddeti desibel (dB) cinsinden desibel metre aygıtı ile ölçülmektedir.
Gürültü Kirliliği
Gürültü kirliliği ise işitilmek istenilen seslerin duyulmasını engelleyerek rahatsızlık veren, dikkat dağıtan, fizyolojik ve psikolojik sağlığı olumsuz etkileyen fiziksel mekândaki çeşitli sesler olarak tanımlanmaktadır.
Gürültü Kirliliğinin Özellikleri
Kokmaz
Görünmez
Kalıntısızdır
Toprağı ve suyu kirletmez
Bu düzeyde bir gürültünün etkileri:
1- Fiziksel Etkiler (geçici veya sürekli işitme kayıpları)
2- Fizyolojik Etkiler (vücut aktivitesindeki değişiklikler, dolaşım bozuklukları, kalp atışları ve solunumdaki hızlanma, ani refleksler, cinsel isteksizlik).
3- Psikolojik Etkiler ( davranış bozuklukları, sıkılma, öfkelenme).
4- Performans Etkileri (iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu).

Etkileri küçük adımlarla ve sinsicedir!
Başka bir araştırmada öğrencilerin
%45.7’si okulun
her zaman;
%45.8’i ise okulun
ara sıra
gürültülü olduğunu belirtmiştir.
Okulun
gürültüsüz
olduğunu belirten öğrenci oranı ise sadece %6.5'tir (xxx,2009).
Diğer bir çalışmada ise öğretmenlerin hepsi, öğrencilerin ise %95’i okulun gürültülü olduğunu belirtmiştir (Bulunuz, 2014).
Daha net bir şeklilde görelim
Zararları bu kadar değil, peki öğretimi nasıl etkiliyor?
okullarımızdan bir kaç örnek
bir tane daha ?
SONUÇ
akademik başarıya olumsuz etki ve sağlık sorunları
“Bir gün gelecek insanlar, kolera ve veba gibi gürültüye karşı da amansız bir mücadele verecekler.”

DR. Robert KOCH-1910


Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi’ne yönelik eğitim semineri hazırlanacaktır. Eğitim semineri üç bölümden oluşacaktır. Bu seminerler Eğitim Fakültesi, Endüstri Mühendisliği ve Tıp Fakültesi K.B.B. bölümünden öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.Gürültü ölçüm verileri bilgisayar yazılımı kullanılarak gürültünün kaynaklandığı ve yankılandığı kırmızı bölgeler tespit edilip, gürültüyü bu bölgelerde söndürmek için ihtiyaç duyulan gürültü soğurucu akustik paneller tespit edilip okul yöneticilerine bu bölgelerin panellerle kaplanması önerilecektir.
Alt başlıklarla yapılacaklar
Proje ekibi tarafından “Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi” adlı seminer seçilen deney grubu okullarındaki idareci ve öğretmenlerine konulu seminer vereceklerdir. Bu seminerde proje hakkında genel bilgi verilecek, okullarda yapılacak gürültü ölçümleri, anket değerlendirmeleri ve görüşmelerden elde edilen sonuçlar katılımcılar ile paylaşılacaktır. Eğitim seminerlerine anasınıfı da dâhil tüm öğretmenlerin katılımı sağlanmaya çalışılacaktır.
Seminerlerin ardından her okulda bu konuda ilgili bir idareci ve öğretmenlerden oluşan gürültü komisyonu oluşturulacaktır. Bu komisyonda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi konusunda okul idaresinin önerileri göz önünde bulundurulacaktır. Bu öğretmenler projede görevli öğretmenler olacaktır. Görevli öğretmenler MEB’nın 18.08.2012 tarihli ve 53578 sayılı 2010/49 nolu genelgesi kapsamında TÜBİTAK projesinde görev aldıkları için haftada 6 saat ücret alacaklardır. Bu ücret öğretmenlerin her ay aldıkları normal ders ücretlerine ek olarak okul idaresi tarafından hazırlanarak öğretmenlere ödenecektir.
Projede görev alan öğretmenler rehberlik dersi kapsamında tüm sınıflara girerek okuldaki öğrencilere gürültü kirliliği konusunda eğitim vereceklerdir. Kısaca bu projede proje ekibi idareci ve öğretmenleri, öğretmenler ise öğrencileri eğitecektir.
Okulda Gürültü Komisyonunda görev alan öğretmenler ve öğrencilerden gürültü takımları oluşturulacaktır. Öğrencilerden oluşan gürültü takımları projede görev alan bursiyerler ve öğretmenlerinin liderliğinde kendi sınıfları ve koridorlarında gürültü ölçüm cihazı cihazı ile gürültü ölçümleri yapma, gürültü kirliliği panosu oluşturma ve burada çeşitli yazı, afiş ve karikatürleri paylaşma gibi çeşitli faaliyetlerde bulunabilecektir.
Eğitim seminerinden sonra okul girişi, koridor, merdiven, salon ve önemli köşelerde öğrencilerin gürültü kirliliğine karşı duyarlılığını artırarak uygun davranış geliştirmelerine katkı sağlayacak özel olarak tasarlanmış çerçeveli büyük afişler yaptırılacaktır.
Her veri toplama döneminin sonunda proje ekibi, her okulda görevli idareci ve öğretmenler dönem sonu değerlendirme toplantıları yapacaklardır. Bu toplantılarda projede gelinen nokta, o dönem yapılan çalışmalar, projenin uygulanması sırasında yaşanan sorunlar, aynı sorunun bir sonraki dönem yaşanmaması için alınması gereken önlemler konuşulacak ve bir sonraki döneme ait eylem planları belirlenecektir.
kısaca
Proje Ekibi
Doç. Dr. Mızrap BULUNUZ (İlköğretim Uzmanı)

Yrd. Doç. Dr. Nermin BULUNUZ (İlköğretim Uzmanı)

Doç. Dr. Yurdun ORBAK (Endüstri Mühendisi)

Arş. Gör. Ömer Faruk TAVŞANLI(Doktora Öğrencisi)

Zeynep KIRYAK(Doktora Öğrencisi)
Full transcript