Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kennisdossier

Sociale Studies - Studiebegeleiding
by

Bente Eijk

on 7 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kennisdossier

Kennisdossier Bente Eijk V1S2 Andragogiek Belangrijke begrippen:
Andragologie (wetenschap)
Agogiek (agogiek (leer van), agogie (verzamelnaam voor alle agogieën), agologie (wetenschap)
Geschiedenis andragogie (psychosociale hulpverlening, intrede kapitalistische productiewijze en vrije arbeid, vermaatschappelijking)
Uitgangspunten andragogiek (sociale agogiek is praktijkgericht, gericht op het proces)
Methodisch agogisch proces (doelgericht, systematisch, procesmatig)
Veranderprocessen (bronnen van verandering bv. onvrede met bestaande situatie, motivatie, weerstand, afweer, feedback, veranderingsvoorwaarden (inwilliging, identificatie, internalisatie), betrokkenheid en binding)
Transities (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Centrum Jeugd en Gezin, Wet Werken naar Vermogen, Kanteling (zodat iedereen mee kan doen in de samenleving), Welzijn Nieuwe Stijl) Algemene Psychologie Perspectieven (biologisch perspectief, behavioristisch perspectief, ontwikkelingsperspectief, cognitieve perspectief, perspectieven vanuit de gehele persoon, sociocultureel perspectief)
Sensatie (=gewaarwording) en perceptie (=interpretatie) (transductie, drempels, signaaldetectietheorie, waarnemingspatronen, leerprocessen, pijn)
Leren (klassieke en operante conditionering, cognitief en sociaal leren, stimulus, respons)
Geheugen (coderen, opslaan, terughalen, sensorisch geheugen, werkgeheugen, langetermijngeheugen, impliciete en expliciete herinneringen, vluchtigheid, verstrooidheid, blokkades, foutieve attributie, suggestibiliteit, bias, persistentie)
Denken en intelligentie (concepten, voorstellingsvermogen en cognitieve plattegronden)
Emotie en motivatie (Zeven elementaire emoties: verdriet, angst, afkeer, woede, minachting, geluk en verrassing. Soorten motivatie: drijfveer, motief, intrinsiek, extrinsiek, bewust – onbewust, nature - nurture.)
Persoonlijkheid (effecten nature - nurture, psychodynamische theorie, humanistische theorie, sociaal-cognitieve theorie) Recht Inleiding in het recht
Grondslagen
Functies van het recht (reactiefunctie, ordeningsfunctie, inrichtingsfunctie, regelings- en planningsfunctie, controlefunctie)
Soorten rechtsregels (gedragsnormen, sanctienormen, bevoegdheidsverlenende normen)
Rechtsgebieden (staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, privaatrecht/civiel recht)
Objectief en subjectief recht
Rechtsbronnen (verdragen, wet- en regelgeving, jurisprudentie, gewoonte)
Rechtspraak en grondrechten
Rechtsmiddelen (verzet, hoger beroep, beroep in cassatie, mediation
Klassieke grondrechten: verbod op discriminatie, vrijdheid van godsdienst, recht op privacy
Sociale grondrechten: recht op gezondheidszorg, sociale zekerheid, werk en welvaart Sociologie Communicatie Periode 1 Personen en familierecht
Algemene bepalingen en samenlevingsvormen
Bevoegdheid rechten en plichten te dragen
Bloedverwantschap (afstamming) en aanverwantschap (huwelijk)
Recht op een naam
Woonplaats burgerlijke stand
Samenlevingsvormen (huwelijk, geregistreerd partnerschap, buitenhuwelijkse niet geregistreerde partners)
Echtscheiding, alimentatie, omgang en informatie
Afstamming, geboorte, erkenning, adoptie, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
Minderjarigheid
Gezag, ouderlijk gezag, voogdij
Doelen beperking/ontneming ouderlijk gezag
Inbreuken op ouderlijk gezag (ondertoezichtstelling, ontheffing, ontzetting Cliëntenrecht
WGBO (Wet ............. , recht op informatie)
Recht op zelfbeschikking en inzage, privacy, beroepsgeheim, curatele (geestelijke stoornis), onderbewindstelling, mentorschap
Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (mensen met psychische stoornis, verstandelijk gehandicapten, gevaarscriterium, bereidheidscriterium
Full transcript