Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI:

No description
by

nurul syazwani

on 5 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LAPORAN LATIHAN INDUSTRI:

PROFIL JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA
LAPORAN PENEMPATAN
KESIMPULAN DAN CADANGAN
LAMPIRAN
SEKIAN
TERIMA KASIH

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI:
JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA,
CAWANGAN PERAK

Disediakan Oleh:
NURUL SYAZWANI BINTI NORAZMI
IEM 110026

Penyelia:
Dr. Nor ‘Azzah Binti Kamri
Jabatan Syariah Dan Pengurusan
Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya

LATAR BELAKANG
Sejarah Penubuhan JKJR
Keputusan awal bagi penubuhan Jabatan Keselamatan Jalan Raya telah dibuat pada 30 April 1990
Penubuhan JKJR hanya berkuatkuasa pada 15 September 2004
Sebelumnya, tanggungjawab menyelaras mahupun pelaksanaan program bersepadu di bawah tanggungjawab Kementerian Pengangkutan (MOT) melalui Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MKJR) dan Unit Urusetia MKJR di kementerian.
JKJR adalah urusetia kepada Majlis
Keselamatan Jalan Raya (MKJR).
Penubuhan JKJR ini juga sejajar dengan negara maju yang lain
Sejarah Penubuhan JKJR Cawangan Perak
Lokasinya adalah di Tingkat 11, Bangunan Seri Kinta, Jalan Sultan Idris Shah, 30000 Ipoh, Perak
JKJR cawangan Perak mula beroperasi pada Mac 2007
Pengarah JKJR Perak ialah Puan Laila Mazwin Binti Zakaria
Logo Jabatan Keselamatan Jalan Raya
Visi, Misi Dan Objektif JKJR
Visi
Kematian sifar akibat kemalangan jalan raya – “Zero Fatality Vision”
Misi
Menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai tahap keselamatan jalan raya setaraf dengan Negara maju menjelang 2010 iaitu dua kematian setiap 10,000 kenderaan berdaftar selaras dengan United Nations Global Decade of Action for Road Safety 2011-2020.
Objektif
Sebagai agensi yang bertanggungjawab menjalankan program advokasi dan pendidikan keselamatan jalan raya
Struktur Organisasi JKJR
Program Keselamatan Jalan Raya di Tabika Perpaduan

Unit Penyelarasan Projek
Unit Pelaksanaan Program
Unit Khidmat Pengurusan
Latihan luar
Peranan Dan Tugas Yang Dimainkan
Ulasan Terhadap Pencapaian Hasil Pembelajaran
Keperluan-keperluan Asas Bagi Sesuatu Pekerjaan
Pengaplikasian Konsep dan Teori Yang Dilaksanakan di JKJR
Pengaplikasian Kemahiran Komunikasi dan Kepimpinan Dalam Organisasi JKJR
Pengaplikasian Nilai Profesionalisme dan Etika Kerja Islam Dalam Organisasi
Menilai Keberkesanan Strategi Organisasi Melalui Input-input Yang Diperolehi Sepanjang Melakukan Latihan Industri
Persediaan Kerohanian
Persediaan Mental dan Emosi
Persediaan Fizikal dan Jasmani
Persediaan Ilmu
Persediaan Kemahiran
Persediaan Pengalaman
1) Konsep dan Teori Maqasid Al-Syariah
Pengaplikasian konsep maqasid al-syariah ini dapat dilihat dalam dua konteks iaitu penjagaan diri (nyawa) dan harta

JKJR telah mengambil inisiatif dengan mengadakan aktiviti-aktiviti seperti kempen kesedaran

JKJR turut turun padang melawat lokasi di jalan raya yang memerlukan penambahbaikan dan menyelenggara harta benda awam
2) Konsep dan Teori Perancangan Strategik
Program Keselamatan Jalan Raya di Tabika Perpaduan yang dijalankan oleh JKJR Perak memerlukan perancangan yang teliti :

- merangka kertas kerja projek
- anggaran perbelanjaan program
- pengisian program
- membincangkan mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul
- perancangan alternatif
3) Konsep dan Teori Pengawalan
Unit Khidmat Pengurusan telah merekodkan segala perkara yang berkaitan dengan harta benda atau aset JKJR Perak seperti rekod jarak perjalanan kenderaan syarikat dari premis JKJR ke lokasi program

Unit Pelaksanaan Program pula akan menjalankan pengawalan yang dipanggil kawalan sebelum tindakan iaitu kawalan yang dibuat sebelum sesuatu program dilaksanakan
4) Konsep dan Teori Syura
JKJR Perak akan mengadakan mesyuarat sebelum sesuatu program dijalankan

Keputusan yang dipersetujui akan diimplementasikan
5) Konsep dan Teori Amal Jama`iy
Unit Penyelarasan Projek, Unit Khidmat Pengurusan dan Unit Pelaksanaan Program akan menggembleng tenaga

Membuat persiapan sebelum sesuatu program dijalankan dengan menggunakan kemahiran teknikal dan pengalaman masing-masing
6) Konsep dan Teori Kepimpinan dan Kepengikutan
Pengarah JKJR Perak sentiasa memimpin kakitangannya dengan memperingati dan memberi tunjuk ajar kepada mereka dan menjadi contoh teladan yang baik

Pengarah JKJR Perak akan mempertimbang dan menerima sebarang pendapat dan cadangan daripada kakitangannya serta mengimplementasikannya

para pekerja pula akan merasa mudah untuk mematuhi dan melaksanakan segala arahan dan tugasan yang telah diamanahkan kepada mereka kerana penglibatan dan pendapat mereka di terima oleh pihak atasan
7) Konsep dan Teori Etika Pengurusan Islam
JKJR Perak juga turut sabar dan adil dalam memberi layanan kepada pelanggan-pelanggan

JKJR Perak sentiasa berjimat-cermat dan telus dalam menggunakan wang yang diperuntukkan untuk mereka melaksanakan program
8) Konsep dan Teori Kerja Sebagai Ibadah
konsep ini adalah sebagai garis panduan kepada sebarang pekerjaan yang ingin dilakukan
Komunikasi
JKJR mengaplikasikan komunikasi dengan menggunakan medium dua hala

Pengarah JKJR Perak akan mengagihkan tugasan dan menyampaikan amanat serta nasihat kepada para pekerja

Saya mengaplikasikan kemahiran komunikasi ini semasa pembentangan kertas kerja program KJR di tabika
Kepimpinan
Pihak atasan sentiasa memimpin dan menyelia serta memberi nasihat kepada pekerja

Saya telah diberikan tugasan oleh penyelia latihan industri untuk mengendalikan dan merangka Program Keselamatan Jalan Raya di Tabika Perpaduan
Profesionalisme
Tugasan-tugasan yang diberikan memerlukan saya menyempurnakannya dalam masa yang telah ditetapkan.

Saya telah membuat senarai semak untuk segala tugasan beserta tarikh yang ditetapkan untuk disempurnakan agar ianya lebih sistematik
Etika Kerja Islam
Nilai bertanggungjawab
Nilai kejujuran
Nilai ketepatan masa
Nilai efisien
Nilai
amar makruf nahi munkar

1) Strategi Projek
- JKJR Perak telah mengorak langkah dalam memperkenalkan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) kepada kanak-kanak di Tabika Perpaduan

- 16 April 2015

- Mendapat sambutan dan kerjasama serta galakan daripada pihak Pejabat Perpaduan dan Yang Berhormat Datuk Zainol Fadzi Paharudin selaku Pengerusi MKJR
2) Strategi Pengiklanan
Pihak JKJR telah mengiklankan mesej atau maklumat tentang keselamatan jalan raya menerusi media massa dan media sosial

Telah membuka mata masyarakat terutamanya para pengguna jalan raya di sekitar Perak untuk memberi kerjasama dalam berkongsi pengalaman dan membuat aduan
3) Strategi Usahasama
JKJR telah melaksanakan Program Warden Trafik Sekolah (WTS) melalui kerjasama pintar antara JKJR dengan UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. dan dengan sokongan Kementerian Pelajaran Malaysia

Dari segi perundangan, bidang kuasa WTS ini telah pun diwartakan di bawah Kaedah 3 di dalam Road Traffic (School Crossing Patrol) Rules 1963
4) Strategi Pengurusan
JKJR telah mengkoordinasi para pekerjanya ke dalam beberapa

JKJR turut menerapkan etika dan nilai-nilai Islam dalam sistem pengurusan mereka yang kini menjadi budaya kerja mereka, contohnya budaya akauntabiliti.

Hasilnya, JKJR telah berjaya dalam menganjurkan program-program yang amat teratur dan mendapat sambutan iaitu sebanyak 3,301 program sehingga Disember 2012
5) Strategi Utiliti Pelanggan
Mengedarkan Borang Penilaian Ceramah KJR, Borang Penilaian Pameran/Hari Bertemu Pelanggan JKJR dan Borang Maklum Balas Pelanggan JKJR

Untuk tujuan penambahbaikan dan memberi kepuasan serta meningkatkan kefahaman kepada pengguna
Masalah Yang Dihadapi Oleh Pelajar Semasa Latihan Industri Dan Kaedah Mengatasinya
Masalah dalam melaksanakan tugasan yang baru
Masalah dalam mengakses Laman Web Rasmi Jabatan Keselamatan Jalan Raya
Kesimpulan
Latihan industri ini telah memberikan saya gambaran awal
Mempelajari banyak ilmu baru
Menggilap kemahiran dalam diri saya
Belajar cara menyesuaikan diri di persekitaran yang baru, tugasan yang baru dan rakan kerja yang baru
Cadangan
Pihak Universiti
Membuat penambahbaikan ke atas sistem pendaftaran latihan industri
Para pelajar
Mempersiapkan diri dengan kemahiran yang pelbagai sebelum menjalani latihan industri

Membuat kajian awal mengenai latar belakang organisasi
Pihak JKJR
Sentiasa mengemaskini laman web rasmi dan laporan tahunan organisasi
Model Lampu Isyarat Tiga Dimensi Mudah Alih, Kad Imbas Cara Melintas Jalan Yang Selamat dan Mini Sepanduk
Bersama Penyelia Latihan Industri, Puan Wan Shahbanun Bt Zulkifli
Bersama Pengarah JKJR Perak, Puan Laila Mazwin Bt Zakaria
Bersama sebahagian warga kerja JKJR Perak
Bersama sebahagian warga kerja JKJR Perak semasa program ‘Long Short Walk’ di Gerik.
Bersama kakitangan JKJR Perak semasa menjalankan Ops Didik di Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson, Ipoh dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh, MKJR dan Alumni Anderson
Bersama warga pendidik dan peserta semasa program PKJR di Sekolah Kebangsaan Dato Nan Kaya, Tanjung Malim
Full transcript