Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduktion til JURA studiet

No description
by

Michael Hein Petersen

on 27 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduktion til JURA studiet

Introduktion til Jura studiet Glemselskurven AKTIV LÆSNING
Hjernen tænker i billeder
Markeringsteknik – find din egen nu min egen markeringsteknik Cand. Jur. Århus Universitet
Advokat
Domstolene
Odense Kommune
Undervisning:
Universiteter, Handelshøjskoler, handelsskoler, mv.
Startet JÅU op i 1993
Prioritere, gennemgå, fremhæve, forenkle, sammenhænge, forklare mv Lidt om mig selv Præsentation – forventninger til hinanden
Universitetet
Bogformidlingen
Biblioteket
Forelæsninger.
Faglige krav
Samme krav som til de dagstuderende
Arbejdsbelastning
Vind eller forsvind Universitetsstudie - og hvad så? HVORDAN? laver jeg noter? husker jeg? læser jeg? Overblikslæsning
Skimning
Normal læsning
Intensiv læsning
Læsehastighed Læsemåder Overblik eller indblik -
noget om at finde en rytme titel
indholdsfortegnelse
overskrifter
mellemoverskrifter forord/bagsidetekst
illustrationer
stikord i margen
fremhævede ord
sammendrag i teksten
stikordsregistret Særligt om læsning af love Skal ikke huskes udenad
Skal derimod forstås og kunne bruges
Sammenhængen er meget vigtig
Stor forskel på lovenes indhold og opbygning. Nogle gamle, nogle nye, nogle præget af gml. ret, nogle af EU retten.
Sæt ind i kontekst
Høj sproglig præcision
Spilleregler for læsning – fortolkning. Særligt om læsning af domme Altid konkrete
Meget tidskrævende
Kræver stor erfaring at passe dem ind i teorien
…men gode til at huske teori på baggrund af
Pas på at det ikke fylder for meget Domshovedet - hvad handler dommen om ultrakort Hvad handler dommen om ultrakort Identifikation af retten og rettens nr., dommerne Parterne Sagsøgers påstand Sagsøgers anbringende sagsøgtes påstand og anbringende Sagsøgerens anbringender Rettens afgørelse begynder Rettens konklusion og afgørelse Landsretten tager over Bemærk de ændrede betegnelser Bemærk de ændrede betegnelser Landsrettens afgørelse og begrundelse Sagsfremstilling Thi kendes for ret Noter Formål
Systematik
Sammendrager/opsummerer

Gode noter:
bringer orden og systematik
sammenkæder egen læsning med undervisningen
bliver brugt aktivt
overskueligt og med en tanke
henvisninger til bøger

Dårlige noter:
roder
gentager bogen
bliver ikke bearbejdet og brugt. Bearbejdning er afgørende – aktiv forholden sig til pensum og til stoffet.
Glemselskurven: efter en uge er meget allerede glemt => se på noterne med jævne mellemrum, f.eks. når et afsnit er færdigbehandlet.
Studiegrupper: drøfte pensum, diskutere retsspørgsmål, løse opgaver, holde hinanden fast, og alt det sociale .. Huske ”Det er en forudsætning for at komme i svømmehallen at du vasker dig”
Culpa, objektivt ansvar, forudsætning, e.c., analogi, udvidende fortolkning, løfte, principalansvar og meget mere
Terminologien – vores fælles sprog er vigtigt – lær det. Juridisk ordbog er rigtig god.
Stop mig hvis jeg bliver for slem …. Terminologi VELKOMMEN & TILLYKKE
Full transcript