Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det moderne gennembrud

No description
by

Birgit Jensen

on 2 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud
Impressionismen
Naturalismen
Fra Biedermeieridyl til industrisamfund
Tydeligt modsætningsforhold mellem den verden den danske litteratur skildrer, og den verden, som folk kan iagttage uden for deres vinduer.
"Det at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat"
Det moderne gennembruds kvinder og sædelighedsfejden
Herman Bang
Henrik Pontoppidan
Naturalisme: Filosofien: Mennesket er et naturvæsen, som er bestemt af arv og miljø (det er ikke skabt af Gud, og dets liv styres ikke af en guddommelig magt). Inspiration fra Darwins evolutionslære: mennesket er et driftsvæsen, der instinktivt følger sin natur. I teksterne sker der ofte en kobling mellem beskrivelsen af naturen og mennesket. Litteraturen skal være virkelighedstro (som i realismen) og den har naturvidenskaben som ideal (positivisme).
Forfatter: J.P.Jacobsen (fra Thisted...)
Impressionisme: det umiddelbare sanseindtryk gengives – øjebliksoplevelsen. Det er et forsøg på at skildre verden objektivt. Fortælleren træder i baggrunden, forsøger at være neutral, at gemme sig. Personerne karakteriserer sig selv gennem deres ord og handlinger.
Impressionisme er en kunstretning inden for malerkunsten. Ordet stammer fra det franske ord: impression og betyder indtryk.

Impressionister var også realister og malede motiver, som de fandt på deres vej i byen og på landet.
Netop denne måde at male på viser, at objektet - det egentlige motiv - nu taber sin værdi og kun bliver en anledning til at fremstille lyset som kilden til tingenes fremtræden. For lyset, den mest uhåndgribelige og allermindst stoflige foreteelse i hele naturen, er det egentlige tema i fx Monets billeder. De ting, der forekommer på de mest ekstreme af disse billeder, er opløst af lyset, de er blevet til farvede skygger, der kun er blevet vakt til varigt og foranderligt liv ved den stadigt skiftende belysning. I denne kunst er der ikke meget tilbage af tingenes konkrete eksistens, af deres egen uafhængige tilværelse.

I Danmark lod malere som Anna Ancher, Theodor Philipsen og Christian Hembrendt sig inspirere af bevægelsen.
Kunsten at fange øjeblikkets glimt. Herman Bangs naturalistiske grundsyn, impressionistiske fortælleteknik og stil er et højdepunkt indenfor dansk litteratur.
Danmark er på vej til at blive et moderne industrisamfund omkring 1870.
Startskuddet blev da Georg Brandes d. 3. november 1871 forelæste om "Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur" og dermed forandrede den danske litteratur.
Litterært var det stadig de nationalromantiske forestillinger der herskede. Georg Brandes moderniserede med sine forelæsninger denne indadvendthed i litteraturen.
Litteraturen tager nu de tre moderne problemstillinger op:
KØN
KIRKE
KLASSE
Impressionistisk fortælleteknik:
Herman Bang forsøger med sin impressionistiske skrivestil at give læseren det indtryk, at han videregiver historien uforskønnet og uforarbejdet. Han beskærer læserens alvidenhed ved hverken at vurdere eller fortolke på historien, det er nemlig op til læseren selv at læse imellem linjerne. Historien fremstilles scenisk og sproget består af mange replikker, som karakteriserer de forskellige karakterer. Den sceniske fremstilling gør, at historien virker mere virkelighedsnær. Taler til sanserne.
Herman Bang var homoseksuel. Måske var det derfor han ofte skrev om "Stille eksistenser". De stille eksistenser var kvinder, som drømte om den store kærlighed, men som ikke fik den, de elskede.
Realisme og ironi er nøgleord i Henrik Pontoppidans forfatterskab. Hans noveller varierer i tema fra den aktuelle situation på landet til klassiske eksistentielle temaer.
Sædelighedsfejden blev også kaldt den store nordiske krig om seksualmoralen.

Der var forskellige syn på kvinders seksualitet. Der var en moral for kvinder - de skulle holde sig rene og jomfruelige før ægteskabet - og en anden for mænd, der frit kunne gå til prostituerede og i øvrigt benytte sig af kvindeligt tyende.
Flere løsninger:
1. At kvinderne i højere grad fik lov til at gøre sig seksuelle erfaringer inden de giftede sig.
2. At man også forlangte en streng kønsmoral af mændene.
Bordelmutter i sort tøj og skrabet hår og tre piger med skødehund og håndbajere venter på kunder.
Full transcript