Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Emocje, nastroje, cechy i temperament: rozważania pojęciowe

No description
by

Aneta M.

on 3 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Emocje, nastroje, cechy i temperament: rozważania pojęciowe

Emocje, nastroje, cechy i temperament: rozważania pojęciowe i wyniki badań.
Emocje:
• to wyodrębnione, zintegrowane systemy reakcji psychofizjologicznych;
• zintegrowane, silnie ustrukturowane reakcje na zdarzenia o istotnych konsekwencjach dla potrzeb, celów lub przetrwania organizmu.

Często doświadczamy również
stanów o niskiej aktywacji
, które sygnalizują nieobecność jakiejkolwiek silnej emocji. Np. stan zmęczenia i spowolnienia lub spokoju i rozluźnienia.
Człowiek prawie zawsze coś odczuwa, choć rzadko są to wyraziste emocje...

Strumień doświadczania afektywnego dzielimy na dwie klasy nastroju:

Czy afekt negatywny uniemożliwia przeżywanie afektu pozytywnego?


„Emocja jako cecha”

Cechy emocjonalne
- indywidualne różnice w zakresie tendencji do doświadczania odpowiadających im stanów nastroju.
(np. Osoba silnie lękowa, częściej i intensywniej przeżywa epizody strachu niż inni ludzie.)

David Watson i Lee Anna Clark

Aneta Michalak
Strach
Przeciętny człowiek czuwa dziennie przez około
1000 minut.

Jak wiele z nich spędzamy zwykle w stanie odpowiadającym klasycznym emocjom, takim jak gniew, strach czy radość?


Rozległe analizy na ten temat wskazują,
że znaczna część stanu czuwania spędzana
jest w stanach nieemocjonalnych.


Czy to oznacza, że większość naszego życia jest wyzuta z ważnych uczuć?
Świadome czuwanie jest doświadczane jako ciągły
strumień doznań afektywnych
- człowiek w każdym momencie doświadcza jakiegoś nastroju.
Większość czasu wypełniać może doświadczanie łagodniejszej wersji klasycznej emocji...
raczej poirytowanie
niż pełna reakcja gniewu czy złości
np.
Na emocję składają się trzy składniki:

prototypowa postać jej ekspresji- zwykle mimika

typowe zmiany w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego

szczególny stan subiektywnych odczuć


uniesione i ściągnięte brwi
szeroko otwarte oczy
napięta dolna warga
wargi ściągnięte do tyłu
• to przemijające
uczucie
lub afekt• trwa znacznie dłużej
od emocji.
Nastrój:


Afekt negatywny
To stopień w jakim człowiek jest w danej chwili podenerwowany czy zestresowany.
Osoby doświadczające tego afektu przeżywają zazwyczaj negatywne nastroje takie jak: zdenerwowanie, niezadowolenie, zniechęcenie i poirytowanie.
Osoby o niskim afekcie negatywnym to osoby spokojne i rozluźnione.

Afekt pozytywny
Odnosi się do stopnia w jakim człowiek odczuwa w danym momencie radość i entuzjazm.
Osoby doświadczające tego afektu przeżywają zwykle nastroje dodatnie: dobry humor, podniecenie, przypływ energii i koncentracji oraz wiary w siebie.
Osoby o słabym afekcie pozytywnym odczuwają spowolnienie, spadek energii oraz obojętność.

Tylko w skrajnych przypadkach…

Osoby przeżywające bardzo silny afekt
negatywny, odczuwają bardzo słabo
afekt pozytywny i na odwrót.

Wyjątek: Gdy stan negatywny
(zwykle strach) jest poszukiwany i antycypowany. (Oglądanie horrorów
czy uprawianie sportów ekstremalnych)
EMOCJA A NASTRÓJ
EMOCJA JAKO CECHA I TEMPERAMENT
Cechy emocjonalne a temperament.
Postulowanie istnienia jakiejś cechy emocjonalnej stanowi jedynie konstatację różnic indywidualnych w zakresie doświadczania emocjonalnego, choć nie oznacza założeń
co do powodów ich występowania. Te różnice indywidualne mogą być skutkiem czynników dziedzicznych, środowiskowych lub jakiegoś ich współdziałania. Natomiast pojęcie
temperamentu opiera się na jednoznacznym założeniu, że różnice te są przynajmniej
częściowo dziedziczne.

Cechy temperamentalne stanowią ogólne dyspozycje, obejmujące zarówno cechy
emocjonalne, jak i inne własności poznawcze oraz behawioralne.

Różnice indywidualne pod względem afektu pozytywnego i negatywnego wyrażają kluczowe
składniki ogólnych cech temperamentalnych.Dwa wymiary temperamentu:
Skłonność do przeżywania afektu negatywnego
jest cechą wymiaru osobowościowego, nazywanego
neurotyzmem
czy afektywnością negatywną.
Osoby neurotyczne to osoby z większą tendencją do przeżywania różnych nastrojów negatywnych (lęk, depresja, wrogość), ze skłonnościami do introspekcji i nawracania tych samych myśli (co może spowodować dolegliwości psychosomatyczne). Są to osoby cechujące się negatywizmem w postrzeganiu świata oraz skłonnością do koncentrowania się na negatywnych stronach własnej osoby (są bardziej niezadowolone i maja niska samoocenę). Osoby neurotyczne gorzej radzą sobie ze stresem. Natomiast osoby
nieneurotyczne
czują się zadowolone i bezpieczne, mają wysoką samoocenę, mają mniej dolegliwości fizycznych i psychicznych.

S
kłonność do przeżywania afektu pozytywnego
jest kluczowym składnikiem wymiaru osobowościowego zwanego
ekstrawersją
lub afektywnością pozytywną.
Ekstrawertycy to osoby przeżywające silne nastroje pozytywne, wesołe i optymistyczne, życie jest dla nich interesujące. Przeciwieństwem ekstrawertyków są
introwertycy
, którzy doświadczają względnie słabych afektów pozytywnych.
Ekstrawertycy są przyjaźni, towarzyscy i asertywni, poszukują silnych doznań. Introwertyków cechuje rezerwa, samotność, wycofanie.

Zarówno neurotyzm jak i ekstrawersja są w dużym stopniu
dziedziczone.

Tallegen (1985) stwierdził, iż neurotycy wyrażają wrażliwość na kary, a ekstrawertycy na nagrody.
Osoby silnie neurotyczne są zazwyczaj wrażliwe na bodźce rodzące afekt negatywny, ekstrawertycy intensywniej reagują na bodźce aspektu pozytywnego.

Przeciwnie!
Ludzie często przeżywają
stany mieszane
,
które stanowią kombinację podstawowych emocji.
np. Rozpoczynając nowy związek możemy odczuwać mieszaninę radości, podniecenia i obawy.
1.
2.
3.
Full transcript