Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

zarządzanie wiekiem

No description
by

Marcela Policht

on 8 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of zarządzanie wiekiem

Zarzadzanie wiekiem w firmach Czyli jak walczy z ageizmem. Negatywny stereotyp starości

Kult młodości

Brak rzetelnej wiedzy o starości wśród pracodawców i decydentów

Systematycznie pogarszające się traktowanie ludzi starszych z powodu stereotypizacji STEREOTYPY
dotyczce modych pracowników zarzuca się im, że chcą zarabiać duże pieniądze bez zaangażowania się w pracę

wysoką pozycję w firmie zawdzięczają kumoterstwem, a nie własną pracą

zarzuca się im brak doświadczenia Dyskryminacja ze względu na wiek.
Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy (tak z jej znalezieniem jak i utrzymaniem).
Widoczny jest także w lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Wiek przedemerytalny a ochrona przed zwolnieniem Co to jest zarzadzanie wiekiem
i jakie plyna z niego pozytki? Dobre praktyki firm, czyli jak walczy
z ageizmem? Charakterystyczne cechy ageizmu AGEIZM Zarządzanie wiekiem to element
zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej:
element zarządzania różnorodnością.

Polega ono na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku. Dotyka ludzi starych, postrzeganych jako niepotrzebnych. Gdy dyskryminacja odnosi sie do ludzi modych nazywana jest adultyzmem. W Polsce ofiarami ageizmu najczciej padaj kobiety po 35 roku ycia oraz mczyzni po 45. Zarządzanie wiekiem to stosowanie w firmie rozwiązań przyjaznych dojrzałym pracownikom, najczęściej oznacza to osoby powyżej 50. roku życia. Jakie bezpośrednie korzyści płyna z zarzadzania wiekiem w firmach? Zwiększenie wydajności pracy osób 50+ Zmniejszenie kosztów: Zmniejszenie fluktuacji pracowników Zatrzymanie w  firmie bezcennej wręcz wiedzy pragmatycznej starszych pracowników Optymalizację zatrudnienia Zmniejszenie kosztów wdrażania rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem Pośrednie korzysci zarzadzania wiekiem
w firmach. pozyskanie pracowników 50+ w  sytuacji braku młodszych pracowników na rynku pracy budowanie pozytywnego wizerunku
pracodawcy i zaufania do niego wśród pracowników budowanie pozytywnego wizerunku i  zaufania do firmy w jej otoczeniu dostosowanie wieku pracowników do wieku klientów AGEIZM STEREOTYPY
dotyczace starszych pracowników mają generalnie niższy poziom wykształcenia,
gorszy stan zdrowia,
mają problemy z adaptacją do nowych i zmieniających się często warunków,
są zmęczeni pracą,
często ujawniają strach przed konkurencją ze strony młodych, Dyskryminacja ze wzgledu na wiek w Europie 16% Europejczyków twierdzi, ze doswiadczylo dyskryminacji w 2010 roku Europejczyków uważa, że dyskryminacja ze względu na wiek jest w ich kraju powszechnym zjawiskiem 58% Ankietowanych spodziewa się, że kryzys spowoduje częstsze występowanie przypadków dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy 64% Według respondentów: 61% dyskryminowanych osób powyżej 50 roku życia 51% dyskryminowanych osób niepełnosprawnych 44% dyskryminowanych osób dopiero wchodzacych na rynek REKRUTACJA podejscie zasady rekrutacji określenie profili kompetencyjnych stanowisk pracy skoncentrowane na ocenie tych cech kandydata na pracownika, które mają znaczenie dla firmy, czyli przede wszystkim jego wiedzy i  kompetencji, a  odrzucenie tych cech, które nie są istotne, takich jak wiek czy płeć. określenie jakie kryteria są brane pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników, z  drugiej zaszczepić to podejście u  osób przeprowadzających proces rekrutacji, np. poprzez szkolenia z  zakresu zarządzania wiekiem. PODNOSZENIE KWAlIfIKACJI,
POZYSKIWANIE NOWYCh KOMPETENCJI równy dostep do szkolen wszystkich pracowniku bez wzgldu na wiek monitorowanie potrzeb i możliwości w  zakresie edukacji osoba dojrzała- dobry trener wewnętrzny, coach oraz mentor ElASTYCZNE ZATRUDNIENIE krótsza praca specjalne urlopy, wypoczynki potrzeby pracownika i pracodawcy ZDROWIE I DObRE SAMOPOCZUCIE ODEJCIE Z PRACY mozliwosc wyboru program przygotowania do emerytury outplacement - zwolenienie monitorowane STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEKIEM kompleksowa strategia zarzadzania wiekiem monitoring i ocena efektow audyt wiekowy PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ROZWIĄZAń Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA WIEKIEM STOSOWANYCh W POlSKICh I ZAGRANICZNYCh fIRMACh ZATRZYMANIE WIEDZY W  fIRMIE I ROZWóJ KOMPETENCJI PRACOWNIKóW: Grupa Assurance Generali France- starsi pracownicy w Generali maja dostep do szkolen na równi z modszymi kolegami. Länsilinjat Oy (Finlandia) – firma transportowa, w  której średnia wieku pracowników wynosi 45 lat. Länsilinjat Oy wprowadziła system "uczeń-czeladnik", wpierający nowych pracowników. DOSTOSOWANIE SIEę DO OCZEKIWANń KLIENTóW: T-interim (Belgia)
T-interim to belgijska agencja pracy tymczasowej. Jej motto to: "Wyjtkowi dla kazdego”, co podkrela szczególna dume firmy z indywidualnego podejscia do kazdego klienta, takze tego rekrutujcego sie z defaworyzowanych czy objetych ryzykiem grup. STABILNOSCść ZATRUDNIENIA: Barco (Belgia). Mottem pracowników firmy jest nadaznie za zmianami technologicznym i innowacjami. Kompetencje pracowników musza byc zgodne z ustalonymi standardami. SingHealth Center (Singapur).
Filozofia SingHealth mówi, że należy zmieniać, a  nie odrzucać, co w  odniesieniu do pracy oznacza, że należy szkolić i przekwalifikowywać, a nie zwalniać pracowników. W  2006 roku zostało stworzone specjalne stanowisko „srebrnego konsultanta”. SPOLŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA: McDonald’s (Ameryka Pónocna). Ze wzgeldu na zatrudnianie ponad 10 000 nowych pracowników rocznie, dla których praca w McDonald’s jest pierwsza podjeta praca, firma postanowila opracowac kompleksowy system szkolen i uczenia sie przez cale zycie. PRZYGOTOWANIE DO EMERYTURY: Grupa BMW z Monachium zainicjowaLa projekt: "Dzis dla jutra”, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji personelu oraz podniesienie sredniego wieku przechodzenia pracowników na emeryture. Bezrobotni według wieku Pracownik w wieku przedemerytalnym podlega ochronie. Nie może z nim być rozwiązana umowa o pracę.

Kogo dokładnie obowiązuje szczególna ochrona? Zakaz wypowiadania umów o pracę nie obejmuje natomiast sytuacji wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.
W konsekwencji nie podlega ochronie pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, upoważniającego go jedynie do świadczenia emerytalnego wcześniejszego, niezależnie od tego, czy posiada wymagany okres zatrudnienia. Wiek emerytalny Kobiety 60 lat Mężczyźni 65 lat Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Pod warunkiem, że okres zatrudnienia umożliwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Emerytura w Europie Finlandia Finlandia Elastyczny wiek emerytalny Najniższy wiek, w którym Finowie mogą przechodzić na emerytury to 62 lata.
Właściwy wiek emerytalny został ustalony między 63-68 rokiem życia.

Takie rozwiązanie ma promować i wynagradzać dłuższy staż zawodowy i zachęcać do pozostawania na rynku pracy. Narodowy Program Wiekowy Sklada sie on z pieciu mniejszych "podprogramów”, które mialy na celu podniesienie poziomu atrakcyjnoci zycia zawodowego i promocji zatrudnienia osób starszych. TYKES
VETO
NOSTE
KESTO
KUNTATYÖ Szwecja Elastyczny wiek emerytalny

emerytura dochodowa- 61 lat

emerytura gwarantowana 65 lat i 40latach zamieszkiwania w Szewcji IKEA IKEA- Prowadzi dwa programy skierowane wyłącznie do pracowników powyżej 40 roku życia:
1. Po dziesięciu latach zatrudnienia, pracownicy przechodzący na emeryturę są upoważnieni do zredukowania czasu pracy na sześć miesięcy przed odejściem, przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Pozwala to na płynną zmianę przyzwyczajeń i daje czas na znalezienie nowych aktywności, które zastąpią pracę.

2. Długość okresu poinformowania pracownika o planowanej emeryturze wydłuża się o miesiąc z każdym rokiem pracy i może być wydłużona do
maksimum 6 miesięcy. Okres ten jest dodatkowo dodawany do ustawowego okresu wypowiedzenia. pracy wdrazania rozwiazan działalnosci biznesowej DANIA "dobrowolne" emerytury od 60 roku życia -25-letni okres opłacania składek poziom wypłacanych świadczeń dla osób między 60 a 62 rokiem życia został zmniejszony o 10% Czemu Duńczycy chca pracowac dłuzej? W wieku 65 lat i więcej mogą przedłużyć okres swojej aktywności zawodowej o 10 lat Na przykład: mężczyzna przechodzący na emeryturę w wieku 66 lat otrzymuje świadczenie o 7% wyższe Kraje bałtyckie Estonia Łotwa Podniesiona emerytura dla osób dłużej aktywnych zawodowo
Full transcript