Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Form 3 Unit 1 Lesson 6

No description
by

manwel borg

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Form 3 Unit 1 Lesson 6

Awtentiċita`
f'din il-lezzjoni.....
1. X’nifhmu bil-kelma familja u x’inhu r-rwol taghha?

2. Fil-familja nuru tassew minn ahna.

3. Il-familja nisranija (il-knisja) tghinna nikbru aktar fl-imhabba u nkunu tassew awtentici.

4. Attitudni Nisranija: Nghixu u nkunu partecipattivi fil-komunita’ nisranija.

il-kelma t'Alla
"Jekk ħhuk jaqa' f'xi dnub, mur sibu wahħdu u widdbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbahħt lura lil hħuk. Jekk ma jismax, ergġa' mur u hħu mieghħek wiehħed jew tnejn ohħra, biex kull ma jinghħad jissaħhhħahħ bil-kelma ta' zżewgġ xhieda jew tlieta. Jekk imbaghħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur ghħid lill-knisja. U jekk anqas mill-knisja ma jkun irid jisma' zżommu b'wiehħed pagan u pubblikan." Mattew 18: 15-17

"Xi trid tħahres lejn it-tibna li hemm f'ghħajn hħuk? Ghħax ma tarax it-travu li ghħandek f'ghħajnek int? Jew kif tmur tghħid lil hħuk, Ħha nnheħhħilek it-tibna minn ghħajnek,' meta inti stess f'ghħajnek ghħandek travu? Ja wiċccċ b'iehħor, nehhħħi l-ewwel it-travu li għhandek f'ghħajnek int, hħalli mbaghħad tara sewwa tnehhħħi t-tibna minn għhajn ħhuk!" Mattew 7: 3-5

il-Knisja
hija l-ghaqda ta' dawk kollha li huma mghamda fi Kristu u li jsejhu lil Alla Missier...

dan it-twemmin huwa dak li jghaqqdna flimkien bhala kounita' -KOMUNJONI

f'din il-familja lkoll kemm ahna ghandna obbligi lejn l-ohrajn
il-familja...
fejn il-persuna titrabba u tikber

l-ewwel post fejn inkunu mahbubin

nkunu mhabuba tassew kif ahna... bla maskli

nduqu l-imhħabba ta' Alla
maskli
lezzjoni 6

X’tara komuni f’dawn iż-żewġ testi?

X’jgħallmuna fuq l-imħabba awtentika?

...iddiskuti r-rwol tieghek f'din il-komunita`...
Full transcript