Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ustrój demokratyczny w Polsce

No description
by

Magdalena Nowak

on 27 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ustrój demokratyczny w Polsce

Ustrój demokratyczny w Polsce
Demokracja szlachecka
Wiek XV to dla Polski wiek demokracji szlacheckiej. Rządziła sie ona zupełnie innymi prawami niż w naszych czasach. Krajem nie rządził cały ród lecz szlachta, ze względu na nadawane jej przywileje. Przywilejów z roku na rok przywywało. W końcu szlachta doprowadziła do tego, że król nie miał za wiele do powiedzenia w sprawach dotyczących państwa.
Formalnie ustrój demokracji szlacheckiej utrzymał się w Polsce do rozbiorów, jednak od XVII wieku był wykorzystywany przez magnaterię do realizacji jej planów politycznych i w istocie przerodził się w oligarchię magnacką.Doprowadziło to do osłabienia i rozbiorów Polski, a w końcu do stracenia niepodległości
Dawno temu w Grecji...
Już w starożytnej Grecji ludzie doszli do wniosku, że najlepszym władcą będzie cały lud. Stworzyli więc ustrój zwany dziś demokracją.

demos + kratos = demokracja
(lud) + (władza) = rządy ludu
Rozprzestrzenienie demokracji
Demokracja to ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli.
Ustrój sprawdził się w Grecji i po pewnym czasie dotarł
aż do nas, do Polski. Po wielu modyfikacjach
mamy dziś dość sprawny system deomkratyczny.
Powrót Polski
W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Po burzliwych i długich naradach 17 marca 1921 została przyjęta konstytucja marcowa. Trudną rzeczą było napisanie jej, gdzyż nowa Polska była bardzo zróżnicowana. Dużą część narodu stanowli Ukraińcy, Niemcy, Żydzi, było wiele wyznań, a kolejnym problemem były potyczki polityków.
Zasady
Władzę podzielono wg trójpodziłu władzy Monteskiusza. W wyborach było wybieranych 444 posłów oraz 111 senatorów. Prezydenta wybierał parlament, kadencja trwała 7 lat. Jeśli prezydent nie mógł wywiązywać sie ze swoich obowiązków, przejąć je miał marszałek. Wszyscy obywatele posiadali prawo do czynnego uczestniczenia w politycznym życiu państwa, a także prawo do darmowej nauki na szczeblu szkół podstawowych. Natomiast artykuł mówił żę wszystkie religie są równe, ale katolicka jest najważniejszą z nich
Wady
Konstytucja marcowa była wzorowana na francuskiej i należała do licznych ówczesnych konstytucji republikańskich, choć uważana była za najbardziej demokratyczną z nich wszystkich. Charakteryzowała się przewaga władzy ustawodawczej nad wykonawczą, co było jej główną wada.
Jednak...
2 sierpnia 1926 roku została przyjęta przez sejm tzw. nowela sierpniowa, która osłabiła władzę ustawodawczą, a wzmocniła władzę wykonawczą.
Pierwszy prezydent
Wybór pierwszego prezydenta tj. Gabriela Narutowicza był przpieczętowaniem wprowadzenia w życie konstytuci marcowej. Niestety dnia 16 grudnia 1922 roku został zamordowany podczas otwierania wystawy w warszawskiej Zachęcie.
Drugi prezydent
Drugim prezydentem został Stanisław Wojciechowski.
Stało się to dnia 20 grudnia roku 1922.
Konstytucja sierpniowa
23 kwietnia 1935 roku została uchwalona konstytucja sierpniowa. Zwiększała ona włądzę prezydenta zmniejszając władzę sejmu. Konstytucja ta legalizowała system rządów autorytarnych.
Przewrót majowy
W dniach 12–15 maja 1926 marszałek Józef Piłsudzki dokonał zbrojnego zamachu stanu. Przyczyną była zła sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce. Skutki : prezydent zrzekł się swojego urzędu, a włądzę aż do II wojny światowej przejęła sanacja.
Sanacja
Jest to potoczna nazwa rządzącego w latach 1926-1939 obozu piłsudczykowskiego.
Konstytucja stalinowska
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, inaczej lipcowa lub stalinowska. Została uchwalona 22 lipca 1952. Opracowana według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936. Zniosła ona trójpodział władzy. Mieliśmy być "przyjaciółmi" Rosji. Lud się buntował.
Obecna konstytucja
2 kwietnia 1997 uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, nad którą pracowano od 1989 r. W jej świetle ustrój polityczny RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej (Sejm i Senat), władzy wykonawczej (Prezydent RP i Rada Ministrów) i władzy sądowniczej (sądy i trybunały).
Kilka praw
Prawo do bezpłatnej nauki, do wolności słowa, do dziedziczenia, do pomocy socjalnej, do ochrony życia, do nietykalności osobistej, do rzetelnego sądu, do ochrony prywatności, do azylu.
Kilka zakazów
Zakaz stosowania tortur, okrutnemu i poniżającego traktowania lub karania, zakaz poddawania eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez zgody zainteresowanej osoby, zakaz ekstradycji obywateli polskich oraz osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa politycznego bez użycia siły.
Wykonała
Magda Nowak
klasa 3a

U nas ...
Demokracja w Polsce działa poprawnie, są jednak i wady. Frekwencja na wyborach jest niewielka. Nie wszyscy politycy dąrzą do dobra kraju lecz do pełni swoich portfeli. Zamiast wspólnie pracować dla narodu, partie kłócą i krytykują się nawzajem. Wiemy jednak, że żaden ustrój nie może działać idealnie.
Fundamentalne zasady demokracji
1.Suwerenność narodu.To główna zasada funkcjonowania państwa demokratycznego.Widnieje ona w konstytucji. Zasada suwerenności narodu oznacza, że najwyższą władzą jest władza narodu. W praktyce naród powierza władzę w państwie swoim przedstawicielom, którzy są wyłaniani w powszechnych głosowaniach.
2.Pluralizm polityczny. Pluralizm polityczny polega na tym, że w państwie możliwe jest istnienie wielu partii i innych organizacji politycznych, które są niezależne od władz państwowych ani od siebie wzajemnie.
3.Trójpodział władzy. Ustrój polityczny opiera się na trzech równo ważących i kontrolujących się władzach: ustawodawczej (parlament), wykonawczej (prezydent i rząd) i sądowniczej (niezawisłe sądy).
4.Prawo państwa. Organizacja i działanie władzy publicznej oparte są na prawie.
Full transcript