Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NATO...

No description
by

lukrecja sob

on 4 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NATO...

NATO...
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, ang. North Atlantic Treaty Organisation Wymowa(NATO Wymowa), fr. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), organizacja międzynarodowa o charakterze polityczno-wojskowym, utworzona na podstawie Traktatu północnoatlantyckiego zawartego 4 IV 1949 w Waszyngtonie, obowiązującego od 24 VIII 1949
Członkowie
Belgia, Dania, Francja (1966–2009 poza strukturami wojskowymi), Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy, także Grecja i Turcja od 18 II 1952, RFN od 5 V 1955 (od 3 X 1990 zjednoczone Niemcy), Hiszpania od 30 V 1982, Czechy, Polska i Węgry od 12 III 1999, Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia od 29 III 2004, Albania i Chorwacja od 1 IV 2009 i od 2017 Czarnogóra..
Państwa goszczące
Państwa goszczące to kraje nie będące członkami NATO, które jednak zobowiązały się do umożliwienia siłom NATO działania ze swojego terytorium, jeśli zajdzie taka potrzeba. Państwem goszczącym jest Szwecja...
Kwatera główna: początkowo w Paryżu, po 1966 w Brukseli.
Język roboczy:angielski, francuski.
NATO liczy aktualnie 29 członków.
Oficjalnymi kandydatami do członkostwa w sojuszu są Bośnia i Hercegowina i Macedonia. Potencjalnymi kandydatami do członkostwa w NATO są Gruzja i Finlandia oraz Ukraina. Każde z państw przystępuje do NATO dobrowolnie, po przeprowadzeniu debaty publicznej oraz stosownej ratyfikacyjnej procedury parlamentarnej. Pakt Północnoatlantycki gwarantuje swoim członkom suwerenne prawa, ale także nakłada zobowiązania międzynarodowe, które należy bezwzględnie respektować.
Główne cele
NATO jest organizacją stawiającą sobie za cel zbiorową ochronę swoich członków, jako podstawę zachowania pokoju i umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie – środkami politycznymi i militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim. Do osiągnięcia tego celu NATO wykonuje podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa:
zapewnia fundament trwałego bezpieczeństwa w Europie, opartego na rozwoju instytucji demokratycznych i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów;
zapewnia środki odstraszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium każdego państwa członkowskiego;
rozwija bezpieczeństwo międzynarodowe poprzez stałą i aktywną współpracę ze wszystkimi państwami partnerskimi należącymi do programu Partnerstwo dla pokoju (PdP) oraz Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa;
wysyła swoje misje wojskowe do państw, na terytorium których toczy się konflikt zbrojny, celem zażegnania tego konfliktu.
Najważniejsze informacje
Co to jest?
źródła

pl.wikipedia.org
encyklopedia.pwn.pl
Full transcript