Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The R&D Unit 1987-2012

Presentation of the R&D Unit in Local Health Care, County Council of Östergötland, Sweden
by

Sandra Hall Karlsson

on 4 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The R&D Unit 1987-2012

Forsknings- och utvecklingsenheten
för närsjukvården i Östergötland
1987 - 2012 I den Landstingsövergripande FoU-policyn Landstingen och kommunerna ska
medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete
i den omfattning som behövs samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor 1986 Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd i Östergötland beslutar att starta en utvecklingsenhet i Mjölby 1987 Utvecklingsenheten startar i augusti 1987 i lokaler i anslutning till Mjölby vårdcentral.

I direktiven står att
FoU-enheten skall utgöra en resurs- och kunskapsbas för hela distriktet
forsknings- och utvecklingsarbete ska bedrivas inom hela primärvårdssektorn Tidshändelser 1987 1989 Hösten 1989 startar Primärvårdens FoU-enhet i centrala länsdelen. Enheten är placerad i anslutning till Samhällsmedicinskt Centrum vid Hälsouniversitetet i Linköping. Händer i Landstinget Vårdcentralen Kneippen startar i entreprenadform. Exempel på utvecklingsprojekt: Vårddag blir vardag Försöksverksamhet med gruppboende inom sjukhemsavdelning för patienter med åldersdement beteende 1990 Östergötlands tre FoU-enheter planerar för Primärvårdsforum Syftet är att sprida kännedom om genomförda projekt inom primärvården i västra, östra och centrala distrikten i Östergötland.
Konferensen är tänkt att hållas en gång per år. 1992 Kommunerna tar över äldrevården. Äldrereformen 1994 FoU-enheterna i Mjölby och Skärblacka sammanförs till en enhet.
1996 bildar den enheten en ny organisation tillsammans med FoU-enheten i Linköping. Den nya organisationen har sina lokaler i Mjölby och Norrköping. 1988 FoU-enheten för primärvården i västra sjukvårdsdistriktet anordnar kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik. Tidshändelser 1994 1995 FoU-rådet NSÖ bildas. Exempel på projekt: FoU-enheten på utflykt 1995 Ryggprojektet - arbetsmodell för omhändertagande av ryggpatienter i primärvård Kvalitetssäkring av diabetesvården inom primärvården i Östergötland. För låg födelsevikt hos nyfödda i Vadstena - vad är orsaken? Uppföljning av larmrapport från Socialstyrelsen. 1997 FoU-enheterna och Allmänmedicinskt centrum anordnar Primärvårdsdagen (i vilken Primärvårdsforum ingår).

Primärvårdsdagen blir en återkommande aktivitet fram till att närsjukvården börjar arrangera egna dagar. Kurser i forsknings- och utvecklingsmetodik anordnas under 1997 - 2010 i samarbete med Hälsouniversitetet. 1998 Nystart Exempel på projekt: Ryggmottagning
vid Hageby VC
- en kvalitetssäkring Tidsandan 1989 Exempel på projekt: Tidig upptäckt i Vadstena
(alkohol) 2000 Primärvårdens kvalitetsråd, även kallat Q-rådet, inrättas. Omhändertagande av urininkontinens hos kvinnor inom primärvården Äldrecentrum, ett samarbetsprojekt mellan Landstinget i Östergötland, Linköpings universitet, och länets kommuner, startar.
Projektet avslutas 2009. 2001 Psykiatrin införlivas i FoU-enhetens uppdrag och enheten kallas nu: FoU-enheten är fram till nu belägen i Mjölby och Norrköping, men under 2002 förläggs hela verksamheten till Linköping 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Landstinget i Östergötland beslutar att starta närsjukvårdscentrum i de tre länsdelarna centrala, västra och östra. FoU-enheten får ett utökat uppdrag som innebär FoU-stöd och stimulans till, förutom primärvård och psykiatri, övriga enheter inom Närsjukvården i Östergötland. Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården i Östergötland Enheten tillhör organisatoriskt NSV med lokaler i Linköping (S:t Larsgatan 9D). Driftsättning av Patientjournal 08 påbörjas inom NSV. Primärvårdens kvalitetspris instiftas. FoU-enheten får i uppdrag att studera olika effekter i samband med införandet av Vårdval i Östergötland. Vårdval A(H1N1) Planerade influensavaccinationer påverkar alla verksamheter. FoU-enheten spelar Lean-spelet. FoU-enheten får av närsjukvårdsdirektörerna i uppdrag att kartlägga

behov av FoU-stöd
tillvaratagandet av FoU-kompetens Ny åtagandebeskrivning för 2012-2014 FoU-enhetens processer är:
Handledning och utbildning i forsknings- och utvecklingsprocessen
Utveckla och stärka FoU-strukturen
Hälso- och sjukvårdsanalys/utveckling
Uppdrag efter särskild överläggning Handledning och utbildning i forsknings- och utvecklingsprocessen FoU-enheten har tagit fram en introduktionsfilm till forskningsprocessen! Handledningen sker enligt forsknings- och utvecklingsprocessen.
Projekten kan vara såväl utvecklingsarbeten som mer omfattande forskningsprojekt, och ska vara förankrade hos verksamhetsledning. FoU-enheten är för närvarande involverad i 90-talet projekt, vilket är omkring 8 projekt per heltidsanställning. Exempel på projekt: Lean-arbete på BVC vid vårdcentralen i Mantorp Primärvårdsdietister i Östergötland - jämförande statistik under en tvåårsperiod Förbättrad kommunikation och bemötande på Sjukvårdsrådgivningen (Lite bättre hela tiden) Uppföljning av neuropsykologisk behandling inom vuxenpsykiatri Typ av insats (n=92) * Nya indikatorer Intressenter/uppdragsgivare (n=92) Ett projekt kan ha flera intressenter/uppdragsgivare. Antal Här börjar historien om FoU-enheten ...men som bekant har kärt barn många namn så vi börjar med en kronologisk översikt: Många turer... Men det som vi i huvudsak ägnat oss åt under alla dessa år är att:
stimulera medarbetare inom NS till att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
utbilda i vetenskaplig metodik Så, nu börjar vi! FoU-enheten för det västra sjukvårdsdistriktet Kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik Vickelbygården Åby sjukhem Idag har varje länsdel ett så kallat FoU-råd med medarbetare från respektive länsdel. I varje råd ingår också en representant från FoU-enheten. Tidshändelser 1997 En ny verksamhetschef som är professor i allmänmedicin anställs och fyra tjänster som FoU-handledare och projektsekreterare tillsätts. FoU-enheten får ansvar för samordning av kvalitetsarbete inom primärvården. Händer i landstinget Forsknings- och utvecklingsenheten för primärvård och psykiatri FoU-enheten satsar på att ha kontaktpersoner för primärvårdsenheterna. Vad gör vi på FoU-enheten? Vi har möten! Vi har ofta besök i handledningssituationer. Ibland har vi egna fortbildningstillfällen. Maria Edvardsson Hm... Vi försöker bevaka och utbyta erfarenheter gällande för närsjukvården relevant forskning. Omvärldsbevakning = vi läser relevant litteratur och deltar vid för oss aktuella sammankomster. Kunskapsspridning I vårt uppdrag ingår att sprida kunskap!
Det kan göras på flera sätt: Vi ser till att resultat från FoU-projekt sprids, t ex genom utgivning av rapporter. Vi är med och arrangerar konferenser, workshopar och seminarier. Vi sprider information via vår sida på LISA (www.lio.se/fou) och genom vårt Nyhetsblad. ...och diverse massutskick... Ibland fikar vi. Utveckla och stärka FoU-strukturen FoU-enheten utgör en länk mellan närsjukvården och...
länsövergripande vårdenheter
utvecklingsenheter
universitet och högskolor
kommuner Hur ser egentligen närsjukvårdens FoU-organisation ut? Ett försök till överblick! Exempel på andra FoU-miljöer som vi samverkar med: Centrum för kommunstrategiska studier, CKS


FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete


PUFF-enheten Vi medverkar även i:
Regional stödstruktur av länets FoU-miljöer
Samverkansberedningen för LiÖ/HU Vi jobbar på FoU-enheten! Hälso- och sjukvårdsanalys/
uppföljning FoU-enheten har utformat en jämförelsemodell för hälso- och sjukvårdsuppföljning. Metoden passar för återkommande uppföljningar och jämförelser mellan kliniker av vårdens kvalitet och effektivitet. Rapporter i Rapport-FoUrnalen-serien, 2005: NSV-dagen 2006 FoU-enheten vill visa hur svårt det är att nå ut med forskningsresultat.... ...och gör det med en teaterföreställning! Bilder från kvalitetsprisseminarier genom åren! Exempel på publikationer: FoU-enheten springer Blodomloppet! Q-rådet gör studiebesök vid Sårcentrum, Lyckeby VC i Blekinge. Databaserna sägs vara en guldgruva för hälsoforskningen. Q Under 2012 läggs Primärvårdens kvalitetsråd ned. Exempel på publiceringar i massmedia (Twincitiesstudien) FoU-enheten träffar närsjukvårdens FoU-råd och verksamhetsutvecklare. Avtackning av Q-rådet den 20 november. Vi ser fram emot kommande 25 år! Välkommen att kontakta Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården! CKS är ett samarbete mellan kommunerna i Östergötland och Linköpings universitet. Ett samarbete mellan kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Kinda, Åtvidaberg, Vadstena och Ydre, samt Linköpings universitet och alternativa utförare. PUFF är en forsknings och utvecklingsenhet inom vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun. PUFF står för praktik, utveckling, forskning och framtid. Tidshändelser 2005 Här hittar du den!
Full transcript