Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

§5.4 'Karakteristieke groepen'

Chemie Overal, V4, Theresialyceum 2012-2013, J. Faes
by

Jorrit Faes

on 6 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of §5.4 'Karakteristieke groepen'

Huiswerk
Maken
opg. 15 t/m 18
Karakteristieke groepen
§5.4 'Karakteristieke groepen'
In koolstofverbindingen komen, naast waterstofatomen, vaak ook zuurstof-, stikstof- en halogeenatomen (F, Cl, Br, I) voor. Natuurlijk moet er voor dergelijke verbindingen ook systematische namen beschikbaar zijn. Een belangrijk deel van de naam wordt bepaald door de
karakteristieke groep
.
Naamgeving karakteristieke groepen
In onderstaande tabel is de volgorde van belangrijkheid van de meest voorkomende karakteristieke groepen en hun naamgeving samengevat.
Enkele voorbeelden
Let op! Belangrijke opmerkingen:
De uitgang '-carbonzuur' wordt alléén gebruikt in die gevallen waarin het C-atoom van de COOH-groep niet kan worden opgenomen in de hoofdketen.
Als er meerdere karakteristieke groepen voorkomen in een molecuul, treedt één daarvan op als
hoofdgroep
.

Deze krijgt het laagste plaatsnummer en bepaalt het achtervoegsel. in
BINAS 66D
staat de uitgebreide rangschikking.
Wanneer er in een molecuul een COOH-groep aanwezig is, krijgt de naam altijd de uitgang: '-zuur' (of in sommige gevallen '-carbonzuur'). Andere karakteristieke groepen worden aangegeven met voorvoegsels.
In structuurformules moet de zuurgroep voluit worden getekend, hier mag de verkorte notatie COOH niet worden gebruikt.
Een systematische naam mag vele voorvoegsels bevatten, maar slechts één achtervoegsel.
Het kan voorkomen dat er in een molecuul geen groep voorkomt die een achtervoegsel kent, bijvoorbeeld: fluorethoxymethaan.
Als er maar één mogelijkheid is voor de plaats van groepen (en vertakkingen) aan de hoofdketen, worden de plaatsnummers meestal weggelaten.
Triviale namen
Ook bij koolstofverbindingen is er sprake van triviale naamgeving. In figuur 5.13 staan enkele triviale namen die nog steeds veel gebruikt worden. Zie ook
BINAS 66A
.
"Een karakteristieke groep is een onderdeel van een molecuul dat niet voorkomt in moleculen van koolwaterstoffen.
Dus: een enkel atoom (bijvoorbeeld een halogeenatoom, maar geen H) of een atoomgroep met minimaal één atoom dat anders is dan een C- of H-atoom."
Overigens noem je elk atoom of een atoomgroep die een waterstofatoom in een koolwaterstof kan vervangen, een
substituent
.
In figuur 5.12 in je boek staat een aantal karakteristieke groepen en voorbeelden van moleculen waarin ze voorkomen.
4-aminobutaanzuur
4-amino-2-butanol
3-hydroxybutaanzuur
Je komt vaak de term gechloreerde koolwaterstoffen tegen. Dit zijn koolwaterstoffen waarin meestal enkele H-atomen zijn vervangen door Cl-atomen, zie figuur 5.14.
Sommige van deze verbindingen, zoals pcb en dioxine, zijn (zeer) schadelijk. Bij andere, bijvoorbeeld 1,1,1-trichloorethaan, valt dat nog mee.
ethanol
benzenol
Full transcript