Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ( KBAT )

No description
by

siti hajjar

on 21 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ( KBAT )

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ( KBAT )
AHLI KUMPULAN:
NUR BAIYAH BT MOHD GHAZALI
SITI HAJJAR BT ZULKIFLI

“ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir ( KB ). Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu ”
Wan Mohd Zahid mohd Noordin, 1993
Wawasan pend. Agenda Pengisian

PENGENALAN
Juga dikenali sebagai LOTs
( Lower Order Thinking Skills )

KBAR merujuk kepada 2 tahap kemahiran terbawah dalam Taksonomi Bloom iaitu Memahami dan Mengingat.

Kemahiran Berfikir Aras Rendah ( KBAR )
Juga dikenali sebagai HOTs
( Higher Order Thinking Skills )

Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
( KPM 2013 )Kemahiran Berfikir Aras Tinggi( KBAT )

Kemahiran Berfikir Aras Rendah ( KBAR )


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
( KBAT )

KEMAHIRAN BERFIKIR
“ Penggunaan minda secara meluas berlaku apabila seseorang perlu mentafsir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menjawab soalan atau menyelesaikan masalah”. (Onosko dan Newmann, 1994)

Berfikir adalah satu koleksi kemahiran atau operasi mental yang digunakan oleh seseorang individu. ( Nickerson, Perkins dan Smith, 1985 )


Berfikir merupakan pembetukan semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu. ( Fraenkel, J.R.,1980 )

Kemahiran berfikir aras tinggi ini merujuk kepada 4 tahap kemahiran teratas dalam Taksonomi Bloom iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.

Soalan aras tinggi menggalakkan pembelajaran kerana ia memerlukan pelajar mengaplikasi, menganalisis, mencipta dan menilai maklumat, bukan semata-mata mengingat fakta.

7 elemen pelaksanaan KBAT di sekolah:
Kurikulum
Pedagogi
Pentaksiran
Sumber,
Sokongan Masyarakat
Kokurikulum
Bina Upaya Guru
Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru
KBAT
Menaakul
Inkuiri
Penyelesaian masalah
Kreativiti
Teknik menyoal
Bagaimana hendak mengajar KBAT?
Tingkatkan soalan aras tinggi
Menggunakan alat berfikir
pembelajaran berasaskan projek
Aktiviti penyelesaian masalah
Teknik menyoal
Aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks
Sistem pendidikan di Malaysia melalui aspirasi murid memerlukan mereka mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi ( KBAT ) untuk menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia yang terkandung dalam Pelan Pembangunan pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025)
Pembelajaran abad ke-21 memerlukan murid-murid mempunyai aras motivasi dan jati diri yang tinggi untuk menghadapi keperluan dalam proses pembelajaran yang semakin mencabar.
Perluasan maklumat yang sedia ada dalam minda adalah bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli. Masalah-masalah yang mempunyai pelbagai kemungkinan penyelesaian merupakan nadi kepada Pemikiran Aras Tinggi.
( Zeviv -1995 )
ISU & CABARAN DALAM KBAT
GURU
Kurang jelas dengan item KBAT
Guru kurang mahir membina item KBAT
Masa tidak mencukupi
ISU DAN CABARAN DALAM KBAT
KESEDIAAN MURID
Kurang mampu untuk menjawab soalan KBAT
Kajian LPM: hampir 30% murid tidak menjawab soalan jika soalan bukan rutin
Budaya masyarakat yang menitikberatkan kecemerlangan dan bilangan A dengan cara menghafaz bukan berfikir.
Falsafah Pendidikan Islam
• Imam al-Ghazali:
-Penaakulan sebagai kelayakan yang membolehkan seseorang individu menganggapi ilmu pengetahuan dan berfikir tentang sesuatu yang boleh difikirkan.

-berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi.

Menurut pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Tenaga ini diperolehi melalui tafakur.
Falsafah Pendidikan Barat
Dewey ( 1910 ) menegaskan :
- Pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul. Pemikiran merupakan aktiviti psikologikal dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi.

Edward de Bono ( 1976 )
- Kemahiran berfikir ini membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi tertentu.

KESAN KBAT TERHADAP PELAJAR
RUMUSAN
KBAT perlu diselaraskan dengan kurikulum sedia ada.
Murid yang mahir melakukan operasi pemikiran seperti membanding, menganalisis dan membuat kesimpulanberupaya meningkatkan kefahaman dan mengukuhkan pembelajaran.
Jika satu alat yang berguna untuk membantu murid belajar. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi pencapaian dan memperbaiki kelemahan diri.
Sangat diperlukan untuk hidup di dunia yang pesat berubah dan berorientasikan teknologi.
Full transcript