Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3r d'ESO: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES

description
by

Ivan Castells

on 23 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3r d'ESO: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES

Tancament: zona vertical de la casa

Façana: dóna a l'exterior
Mitjera: dóna a una casa
Envà: separa habitacions
Paret mestra: forma part de l'estructura L'HABITATGE Promotor
ordena la construcció
obté els permisos necessaris AGLOMERANTS: elements s'endureixen quan es barregen amb aigua CONGLOMERATS:
barreja d'un aglomerant amb aigua, sorra o grava L'habitatge ens proporciona:

protecció contra adversitats del medi natural (fred, calor, pluja, vent)
descansar, rentar-nos, cuinar
relacionar-nos amb les persones que ens són properes
guardar les nostres pertinences NECESSITAT DE L'HABITATGE Volem dibuixar una paret de 4 m de longitud a escala 1/50. Quan ha de fer la paret al dibuix?:

1/50 vol dir reducció --> la mida del dibuix serà 50 vegades més petita
Els 4 metres són de la realitat, pel que la mesura al plànol serà 50 vegades més petit.
Dividim 4 m per 50
4/50= 0.08 m --> 80 mm REPRESENTACIÓ GRÀFICA 1. PROJECTE ARQUITECTÒNIC:

Es defineixen les característiques de la casa:

L'elabora l'ARQUITECTE, i consta de tres documents bàsics:

1. MEMÒRIA
2. PLÀNOLS
3. PLEC DE CONDICIONS 1. MEMÒRIA:

Dimensions de la casa
Materials que es posaran
Com es construirà l'edifici 2.PLÀNOLS

Representació gràfica de l'edifici 3. PLEC DE CONDICIONS

Normes administratives
Condicions de seguretat 2.CONSTRUCCIÓ
Encarregat:
organitza els equips de treball
fontaners, pintors, guixaires, etc Director d'obra:
vigila que es faci d'acord amb els plànos de l'arquitecte
supervisa els terminis previstos 1.PROJECTE 3.AVALUACIÓ Les empreses constructores responen dels desperfectes durant 10 anys reparacions: s'informen per evitar nous casos en un futur CONDICIONS HABITABILITAT

Cuina i dormitoris separats
Cuina: ha de tenir extractor pels fums
Superfície útil mínima: 36 m2
Canalització d'aigues negres amb tuberies impermeables
Lavabo: ha de tenir dutxa, vàter i rentamans 1 2 3 PLÀNOLS: representació gràfica i a escala de la casa.
Inclou les mesures, instal·lacions ESCALA: relació entre la mida real i la del plànol ESCALA = ---------------- mida real mida plànol Ampliació: objectes petits Reducció: objectes grans Natural: objectes tal com son TIPUS D'ESCALES Representació escala:

mida plànol / mida real Si en un plànol a escala 1/20, l'amplada d'una galeria de serveix és de 3 cm, quan fa en realitat?:

1/20 vol dir reducció --> la mida del dibuix serà 20 vegades més petita
Els 3 cm són del dibuix, pel que la realitat és 20 vegades més gran
Multipliquem 3 cm per 20
3 x 20 = 60 cm --> 0.6 m 1 / 500 1 / 1 100 / 1 natural ampliació Torre Eiffel: 300 metres
No cap a un full, s'ha de REDUIR Dibuix REDUIT 100 vegades:
escala 1/100 Cotxe fer a mida real:
escala 1/1 Cèl·lules vegetals vistes al microscopi: per dibuixar s'ha d'AMPLIAR Dibuix d'una cèl·lula ampliada 1000 vegades: escala 1000/1 SIMBOLS DELS PLÀNOLS PLÀNOLS
Dibuixos senzills que representen una construcció, i que s'usen per construir una casa Els símbols estan NORMALITZATS


Es fan servir els mateixos a tot arreu llit llit matrimoni sofà cuina lavabo vàter banyera porta finestra PRINCIPALS TIPUS DE PLÀNOLS

1. DE COTES
2. SECCIÓ GENERAL
3. DISTRIBUCIÓ
4. INSTAL·LACIONS 1. Plànol de cotes

Hi ha les mesures de les habitacions
Superfície útil: la superfície que es pot trepitjar
Superfície total: inclou parets i pilars 2. Plànol de secció general

Permet veure les alçades de les parets, dels sostres i les escales 3. Plànol de distribució

Hi ha la distrubució dels mobles, els sanitaris i els elements de la cuina entre altres 4. Plànol d'instal·lacions

Hi ha la ubicacició de cables elèctrics, calefacció, gas i altres LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES Parts d'un habitatge:
1. Fonaments
2. Estructura
3. Coberta
4. Tancaments
5. Revestiments
6. Instal·lacions 1. FONAMENTS:

Element que aguanta el pes d'un l'edifici
Es fan soterrats i a sobre es recolza l'edifici Tipus de fonaments rases sabates pilons lloses 2. ESTRUCTURA

suportar tots els esforços de l'edifici i transmetre'ls als fonaments. Parts de l'estructura:

Pilars
Columnes
Parets mestres

Jàsseres
Bigues
Revoltó verticals
(compressió) horitzontals
(flexió) reducció Estructures de formigó armat 2. encofrat 3. formigó 4. formigó armat 1. armadura d'acer Encofrat: motlle subjectes amb peces metàl·liques on s'introdueix el formigó 8 dies desprès: es pot desmuntar

28 dies desprès: el formigó arriba a la resistència màxima paret que forma part de l'estructura biga que aguanta altres bigues 3. COBERTA I 4. TANCAMENTS Coberta: zona horitzontal que cubreix la casa

Terrats i terrasses: planes
Teulada: inclinades 5. REVESTIMENTS

amaguen les i imperfeccions de les parets
capa de guix
arrebossat façanes
paviment sol
enrajolat MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ Ciment
Guix
Calç Morter
Formigó Aglomerants Ciment
suporta molt bé la compressió
s'usa per fer morté i formigó Guix
S'usa per revestir parets interiors (enguixat) Calç
s'usa per revestir façanes a llocs càlids. El blanc reflecteix el calor Conglomerats aglomerant


aigua


sorra Morter aglomerant


aigua


sorra

grava Formigó Morter:
per unir totxanes
revestiment de façanes Formigó
més resistent que el morter
suporta la compressió
bigues, pilars, etc. Formigó armat
formigó amb varilles d'acer
El formigó suporta la compressió
L'acer suporta la tracció Usos dels conglomerats plànols detallats de l'habitatge http://www.slideboom.com/presentations/479359
Full transcript