Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Амьсгалын замын үйл ажиллагаа

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Амьсгалын замын үйл ажиллагаа

Амьсгалын замын үйл ажиллагаа
Цулцангийн агаар, цус хоёрын хоорондох хийн солилцоо
Нарийн гуурсан хоолойн хүлээн авуурын рефлекс
Амьсгал түүний мөн чанар
Гадаад амьсгал
Амьсгал авах үед цээжны эзэлхүүн тэлэхийг инспираци, амьсгал гаргах үед багасахыг экспираци гэнэ. Амьсгалах хөдөлгөөнд анатоми, физиологийн гурван бүтэц оролцоно.
Амьсгалын зам, уушгины эд, цээжны араг яс орно.
Хоёр янзын биомеханикийн хөдөлгөөн хийж, цээжны эзэлхүүнийг өөрчилнө.
Хавиргыг өргөх болон буулгах хөдөлгөөн
Өрцний хөдөлгөөн


Бөөрний шээс өтгөрүүлэх, шингэрүүлэх үйл ажиллагаа
Шээсний концентраци бөөрний гадаргаас тархилаг давхаргаруугаа өтгөрдөг. Бөөрний шээс шингэрүүлж, өтгөрүүлэх ажиллагаа Генлийн гогцооны сөрөг урсгалт ажиллагаагаар хангагдах бөгөөд түүний өгсөх уруудах хоёр хэсгийн эхнээс шингэний концентраци аажмаар ихсэж гогцооны мухар хөхлөг орчимд дээд хэмжээндээ хүрдэг. Харин генлийн гогцооны өгсөх талын шувтрага хэсгийн ханаар натри чөлөөтэй гадагшилдаг учир энэ хэсгийн шээс шингэрдэг

Тахир сувганцарын шүүрэл
Тахир сувганцар нь эргэн шимэгдүүлэх, шүүрүүлэх гэсэн хоёр чиглэлийн зөөвөрлөх тогтолцоогоор нэгэн зэрэг ажилдаг. Бөөрний сувганцарын шүүрүүлэх процесс нь эсийн идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд явагддаг. Аливаа бодис нь шүүрэхдээ тахир судас дагасан хялгасан судаснаас завсарын эд рүү шүүрч, завсарын эдээс тахир сувганцарт шүүрдэг.

Амьсгалын тохируулга
Амьсгалын төв гэдэг нь амьсгалын хэмт үйл ажиллагааг хангадаг ТМТ-ны харилцан холбоо бүхий нейронуудын нийлбэр цогц юм. Амьсгалын төвийг уртавтар тархи, гүүрний дээд хэсэгт байдаг нейронууд үүсгэнэ.
Уртавтар тархиын амьсгалын төв нь дараах үүрэгүүдтэй:
Хөдөлгөөний- амьсгалын хэм төвийн хөдөлгөөний хэсгийг зохицуулдаг.
Дотоод орчны тогтмол байдалыг хангах – цус, тархины эсийн гаднах шингэн дэх О2, СО2, рН-ийг хэвийн хэмжээнд барьж байдаг.

Амьсгалд даралтын нөлөө
Цээжны хөндийн даралт- Хэвийн үед энд хасах даралт буюу атмосферийн даралтаас бага даралттай байдаг. Тайван амьсгал авахад цээжны хөндийн даралт дунджаар /-8/-/-9/ мм. муб-тай тэнцүү байна. Амьсгал гаргахад дунджаар /-3/-/-5/ мм. муб тэнцүү даралт бий болно.
Цулцангийн даралт-Уушгины доторх цулцангийн даралт амьсгалын хоорондох үед О мм. муб-тай буюу атмосферийн агаарын даралттай тэнцүү байна. Энэ үед цээжны хөндийн даралт атмосферийн даралтаас 4 мм. муб-аар бага байна. Амьсгал авах үед даралт багасдаг нь агаар цулцанд орох нөхцлийг бүрдүүлдэг юм.


Бөөрөнд шээс үүсэх механизм
Бөөрний үндсэн үйл ажиллагаа шээс үүсэхэд оршино. Шээс үүсэх процесс нь түүдгэнцрийн шүүлт, сувганцарын эргэн шимэгдэлт, шүүрлийн гэсэн гурван механизмээр явагдана. Бөөрөнд шээс үүсэх эхний бөгөөд чухал процесс нь түүдгэнцрийн шүүлт юм. Түүдгэнцрийн шүүлт явагдах үндсэн хэсэг нь түүдгэнцрийн хялгасан судасны хана / эндотель, суурин мембран, хучуур эс/ юм.
Түүдгэнцрийн шүүх процесс нь түүдгэнцэрийн хялгасан судасны гидростатик даралт , сийвэнгийн онкотик даралт, Боумен-Шумленскийн бүрээсний шингэний даралтаас нэн түрүүнд хамаардаг.
Амьсгалын бусад рефлекс зохицуулга
Амьсгал нь гадаад орчин бие махбодь хоёрын хоорондох хийн/О2,СО2/ солилцоо бөгөөд шаардлагатай юм
Амьсгал нь 4 үе шаттай
Гадаад амьсгал
Уушгины амьсгал
Цусаар О2,СО2 тээвэрлэгдэх
Цус ба бие махбодийн эдийн хоорондох О2,СО2 -ын солилцоо
Эдийн амьсгал


Б. Ханиах найтаах рефлекс- Энэ үед гуурсан хоолой нарийсч, дууны хөвч агшиж, зүрхны агшилтаар шахагдах цусны хэмжээ багасч, арьс булчингийн судас нарийсна. Залгиурын салстын хүлээн авуурууд цочроход өрц, хавирга хоорондын булчингууд хүчтэй агшиж, амьсгал гаргалтаар, мөн амьсгалын замыг ханиах, найтаар байдлаар онгойлгоно.
В. Гуурсан хоолой, залгиурын рефлекс- Залгиур болон гуурсан хоолойн салст бүрхэвчийн хучуур эсийн завсар мэдрэлийн олон ширхэг төгссөн байдаг. Гуурсан хоолой, залгиур нь цочроход, амьсгалыг огцом гаргах байдалаар ханиах рефлекс үүснэ. Ханиах рефлекс нь тэнэгч мэдрэлийн цочролоор үүснэ.

Нарийн гуурсан хоолойн салст бүрхэвчинд олон хүлээн авуурууд байдаг. Тэдгээрийн цочролын үед амьсгалын тоо олшрох, гуурсан хоолой нарийсах, залгиур агших, салстын ялгарал ихсэх зэрэг шинж илэрнэ.
Д. G- хүлээн авуурууд- Цулцангийн таславчинд хялгасан судасны нийлэх хэсэгт G- хүлээн авуурууд байдаг. Энэ нь эс хооронд хаван үүсэх, уушгины венийн даралт ихсэх, жижиг бөгөлөрөл, наркозын бодис үнэртэхэд цочирно. Эдгээр хүлээн авуурууд цочроход эхлээд апноэ болно. Дараа нь тахипноэ болж, даралт багадан, зүрхны цохилтын тоо удааширна.


Амьсгал, хоол боловсруулах, ялгаруулах тогтолцооны физиологи
НАЭА102 Б.Хишигжаргал

Мөгөөрсөн хоолой нь баруун, зүүн хэсэгт хуваагдана.Тэр нь цааш хуваагдсаар уушиг бүрд 23 хуваагдаж, гуурсан хоолойн мөчрийг үүсгэнэ. Гуурсан хоолойн гөлгөр булчин симпатик мэдрэлээр мэдрэлжүүлэгдэнэ. Түүнээс ялгарах адреналин болон норадреналин нь бетта-хүлээн авуурыг цочроож, гуурсан хоолойг өргөсгөнө. Мөгөөрсөн хоолойн салаанд симпатик мэдрэлээр идэвхжсэн бөөрний дээд булчирхайнаас ялгарах адреналин болон норадреналиныг хувирган өөрчилдөг. Цөөн тооны тэнэгч мэдрэлийн ширхэг уушгины эдэд нэвтэрнэ. Түүний төгсгөлөөс ацетилхолин ялгарч, гуурсан хоолойг нарийсгах нөлөө үзүүлдэг учираас багтраа өвчтэй хүмүүс шөнөөр өвчин нь сэдэрч амьсгааддах нь элбэг байдаг.


Агаар цусны хориг – цулцангийн агаар цус хоёрын хооронд таславч буюу цулцан – хялгасан судас хоёрын хориг байна. Энэ нь 0,3-2 мкм зузаантай байдаг. Энэ хориг нь дараах давхрагаас тогтоно.
Цулцангийн дотор ханыг бүрхэж байгаа сурфактант агуулсан шингэн
Цулцангийн хучуур эс
Түүний суурийн мембрaн
Маш нимгэн холбогч эдийн зай
Хялгасан судасны суурийн мембран
Хялгасан судасны дотор хөхөлжилт эс
Хийн солилцоо нь дээрх хоригоор болон улаан эсийн доторх гемоглобиноор дамжин явагдана.

ялгаруулах тогтолцоо
хоол боловсрууax тогтолцоо
1. амьсгалын тогтолцоо
2. ялгаруулах тогтолцоо
3.хоол боловсрууax тогтолцоо
Full transcript