Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szk2.0

Na spotkanie otwierające.
by

Kate Korczak

on 20 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szk2.0

III edycja programu W roku 2012/2013 przystępujemy do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Centrum Edukacji Obywatelskiej
i „Gazety Wyborczej” Spotkanie
otwierające Wspólnie odpowiadamy na pytania: Dlaczego przystępujemy do programu? Organizatorzy Honorowy patron Jak wykorzystywać dostępne w szkole zasoby do poprawy jakości nauczania i uczenia się? Jak mądrze uczyć w epoce Google’a i Wikipedii? Jak dobierać narzędzia TIK do różnych zagadnień i zadań? Jak tworzyć system wsparcia dla nauczycieli, którzy chcą uczyć z wykorzystaniem TIK? Jak rozwijać kompetencje informacyjne uczniów? Jak uczyć korzystania ze źródeł, przestrzegania praw autorskich oraz zasad bezpieczeństwa? Pomagają nam w tym: BAZA 2.0 – materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów, poradniki, scenariusze lekcji, zadania, sprawdziany, itp. Moderatorzy – informacje zwrotne dla dyrektorów i nauczycieli, dotyczące ich pracy z wykorzystaniem TIK Eksperci – porady na blogu eksperckim i na stronie programu Pracownie przedmiotowe – sieć wymiany dobrych praktyk przedmiotowych i wsparcie opiekunów merytorycznych Szkolenia i konferencje – ogólnopolskie, regionalne i szkolne Nasze zadania Co robi Dyrektor/ka 2.0? Zadania Dyrektora (do wyboru): 8.Zapraszamy inne szkoły – spotkania z innymi szkołami, służące wymianie doświadczeń. Co warto wykorzystać, czego unikać? Stworzyć grafik wykorzystania sprzętu – polecany nowym uczestnikom. Ułatwia funkcjonowanie szkoły, pozwala optymalnie wykorzystać dostępny sprzęt (pracownia nie stoi pusta) i uniknąć nieprzyjemnych sytuacji (np. brak sprzętu na zajęcia). Rozpoznać potrzeby szkoły – każda szkoła dopasowuje zadania do własnych potrzeb, dlatego warto zebrać informacje od nauczycieli i uczniów. Co wykorzystują na lekcjach i co może okazać się dla nich największą pomocą? Wykorzystać dostępne zasoby – umiejętności Zespołu 2.0 i uczniów pozwalają na spore oszczędności – np. wiele szkoleń mogą poprowadzić nauczyciele ze szkoły, pomóc mogą nawet uczniowie czy rodzice. Wymieniać doświadczenia – szkoły bardziej doświadczone organizują spotkania pokazujące zmiany w nauczaniu i zarządzaniu szkołą z wykorzystaniem TIK, wprowadzone przez dyrektora w roku 2011/2012 – co się udało, co najbardziej pomogło uczniom i nauczycielom, co warto jeszcze rozwinąć. Unikać chaotycznego działania – niezaplanowanego i nieodpowiadającego realnym potrzebom szkoły. Nie będzie miało wpływu na rzeczywistą zmianę w szkole, a jego efekty mogą okazać się krótkotrwałe. Co robi Koordynator/ka 2.0 ? Koordynator organizuje i opisuje następujące wydarzenia: 1.Spotkanie otwierające – dla nauczycieli z Zespołu 2.0; 2.Debata szkolna – tworzenie bądź modyfikacja Kodeksu 2.0 (zasad korzystania z TIK w edukacji). Szkoły doświadczone – plan wykorzystania dostępnych zasobów; 3.Szkolny Festiwal – zaprezentowanie efektów całorocznej pracy – projektów, kodeksu, zadań i innych prac uczniów; 4.Spotkanie podsumowujące - podsumowanie programu, ewaluacja przebiegu, mocnych i słabych stron. organizuje wydarzenia ogólnoszkolne. Co warto wykorzystać, czego unikać? Zbierać informacje – np. poprzez ankiety i dyskusje na stronie/forum szkoły; pozwala to włączyć większą liczbę osób w planowanie zmian, pomaga zebrać istotne informacje oraz przygotować propozycje i postulaty zarówno na Spotkanie otwierające, jak i Debatę szkolną. Organizować regularne spotkania Zespołu 2.0 – w przestrzeni rzeczywistej i/lub wirtualnej. Ułatwiają współpracę, zapewniają ciągłą wymianę pomysłów dydaktycznych, umożliwiają dzielenie się wątpliwościami, wspólne poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, szybsze i skuteczniejsze pokonywanie trudności. Nawiązać współpracę z innymi szkołami w okolicy lub w przestrzeni wirtualnej – wzmacnia to wpływ placówek na społeczność lokalną i jakość nauczania w Polsce, zapewnia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, wyrównuje szanse oraz poziom umiejętności uczniów, inspiruje do działań samokształceniowych. Unikać działania indywidualnego – w oderwaniu od koleżanek i kolegów z zespołu, bez kontaktów z dyrekcją czy uczniami. Koordynator nie powinien jednak brać całej odpowiedzialności na siebie – ma monitorować przebieg działań w szkole i służyć wsparciem, a nie pracować za innych. regularnie spotykają się z całym Zespołem 2.0. Co robi Nauczyciel/ka 2.0? wprowadza zmiany, które pomogą szkole lepiej wykorzystać dostępne zasoby, rozwijać infrastrukturę i poszerzyć kompetencje zespołu nauczycieli. Źródło fot.: Espacio Camon, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0 Zadania nauczyciela: 1.Zadanie TIK – polega na zastosowaniu zasad Kodeksu 2.0 na lekcji konkretnego przedmiotu; 2.Sprawdzamy, polecamy i tworzymy materiały – testowanie i polecanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie zadania na podstawie wybranego lub stworzonego przez siebie materiału;
Oba zadania mogą przybrać formę:
Uczymy innych;
Odwrócona lekcja. 3.Projekt edukacyjny – pod opieką nauczycieli uczniowie planują, realizują, prezentują projekt, a następnie omawiają efekty swej pracy. 4.Prezentacja projektu na Festiwalu Szkolnym. Co warto wykorzystać, czego unikać? Regularnie zaglądać do Bazy 2.0 – biblioteka materiałów edukacyjnych, miejsce, w którym można znaleźć inspirację oraz cenne wskazówki, odnoszące się zarówno do wykonywanych zadań jak i bardziej ogólnych problemów, napotykanych w pracy nauczyciela (np. motywowania uczniów); Kontaktować się za pomocą TIK – usprawnia to komunikację nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic oraz nauczyciel-nauczyciel i uczeń-uczeń. E-maile, komunikatory, SMS-y, strona internetowa, forum lub portale społecznościowe to szybka i wygodna forma kontaktu; Brać pod uwagę zainteresowania uczniów – realizacja zadań zaproponowanych przez uczniów lub zgodnych z ich zainteresowaniami motywuje ich do aktywności i lepiej angażuje w działania; Unikać niedostosowania trudności zadań do umiejętności uczniów – to, co dla starszych uczniów jest zbyt łatwe (np. prezentacja w PowerPoincie), dla najmłodszych może okazać się za trudne. W pracy z najmłodszymi ważna jest forma zadania (kreatywna, pobudzająca wyobraźnię, ucząca poprzez zabawę) i wsparcie nauczyciela. opisują swoje działania na blogach. Co robią uczniowie/uczennice? zapoznanie się z materiałami dodatkowymi, zamieszczanymi na platformie uczestnika; Co jeszcze może nam się przydać? udział w konferencjach i szkoleniach; systematyczny kontakt z ekspertami; regularne przeglądanie strony głównej programu, gdzie zamieszczane są aktualności programu, ale także materiały zewnętrzne, teksty, filmy, prezentacje, linki; planowanie projektów edukacyjnych z myślą o udziale w Ogólnopolskim Festiwalu Projektów; nawiązanie współpracy z inną szkołą (niekoniecznie uczestniczącą w Szkole z klasą 2.0); stworzenie szkolnej bazy przydatnych linków do bezpłatnych programów i wartościowych stron edukacyjnych w różnych dziedzinach edukacji. Dobre praktyki
- przykłady Narzędzia TIK
- przykłady Uczniowie zaprosili swoich dziadków na „Internetowy Dzień Babci i Dziadka”. Zaprezentowali im stronę szkoły, wyjaśnili, jak szukać na niej informacji i nauczyli ich korzystać z internetu. Seniorzy z przyjemnością uczyli się w towarzystwie swoich wnuków. Sukces zajęć był tak wielki, że część osób zadeklarowała chęć uczestnictwa wraz z wnukami w zajęciach informatycznych i zdobywania dalszych TIK-owych umiejętności, począwszy od nauki pisania na komputerze.
Publiczne Gimnazjum w Gomunicach Uczniowie z klasy trzeciej szkoły podstawowej pomagali dzieciom z zerówki nauczyć się obsługi komputera i programu graficznego Paint. Burzę mózgów na temat: „co to jest komputer i do czego służy” zapoczątkowało odczytanie wiersza. Dzieci z zerówki zastanawiały się także, jak bezpiecznie korzystać z komputera. Nauczycielka omówiła jego budowę, a uczniowie z klasy 3 pokazali swoim młodszym kolegom, jak go prawidłowo włączać i wyłączać oraz jak korzystać z internetu. Następnego dnia dzieci przećwiczyły nabyte umiejętności, a uczniowie z klasy 3 pokazali im, jak korzystać z programu Paint.
Szkoła Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy Na lekcji języka angielskiego uczniowie drugiej klasy gimnazjum zastanawiali się Jak stworzyć niskobudżetowy musical? Postanowili sprawdzić to w praktyce i na podstawie własnych doświadczeń przygotowali prezentację ze wskazówkami dla swoich naśladowców. W trakcie projektu:
napisali scenariusz po polsku i przetłumaczyli go na język angielski (konsultowali się z nauczycielką i z rodziną i znajomymi, mieszkającymi w Anglii i USA);
wybrali utwory do filmu;
zorganizowali casting;
przygotowali scenopis;
nakręcili kilkugodzinny materiał;
zmontowali 20 minutowy film;
przygotowali zwiastun filmu.
Zorganizowali premierę w sali kinowej:
zebrali środki na wynajem sali (zrobili w szkole „słodki piątek”, podczas którego sprzedawali swoje ciasta);
przygotowali plakat promujący film;
wysłali zaproszenia do gości specjalnych.
Po premierze rozdali ankiety z prośbą o podzielenie się opiniami o filmie.
W projekcie wykorzystali liczne narzędzia i programy TIK: kamery, edytory tekstów, programy do obróbki grafiki oraz montażu filmowego, MS PowerPoint i wiele innych.
Gimnazjum nr 58 w Poznaniu Projekt edukacyjny Klasa pierwsza szkoły podstawowej realizowała projekt „Bądź bezpieczny i udzielaj pomocy”. W jego trakcie dzieci uczyły się jak dbać o bezpieczeństwo i zachowywać się w sytuacjach zagrożenia.
Korzystały:
z podręczników (tradycyjnych i multimedialnych);
informacji wyszukanych w internecie (rodzice zostali włączeni w proces selekcji informacji);
prezentacji przygotowanych przez nauczycielkę.
Działania dzieci:
scenki dramowe i krótkie inscenizacje;
ćwiczenia w sali komputerowej (przepisywanie tekstów o bezpieczeństwie, wyszukiwanie informacji w internecie, ilustrowanie wiedzy w Paincie);
oglądanie filmów animowanych o pierwszej pomocy.
Nauczycielka selekcjonowała materiały tak, by były odpowiednie dla pierwszoklasistów.
Projekt został udokumentowany za pomocą zdjęć.
Na Festiwalu Szkolnym przedstawiono prezentację multimedialną – autorami wszystkich zdjęć, tekstów i rysunków były dzieci.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Konstantynowie Łódzkim Projekt edukacyjny Zbiór kilkunastu aplikacji, które można używać bezpośrednio w przeglądarce. Zawiera Image Editor do edycji zdjęć, zastosować efekty dźwiękowe a nawet nagrać swoje – opcja Audio Editor. Moduł Raven pozwala na pracę z grafiką wektorową. Efekty prac można udostępnić na serwisach społecznościowych, osadzić na stronie www. Programy w języku angielskim.
Strona Aviary: http://advanced.aviary.com/ Aviary Narzędzie do tworzenia plakatów interaktywnych. Każda część plakatu (obrazki, teksty lub filmy) może odsyłać do stron zawierających więcej informacji. Można dodawać wypowiedź dźwiękową i muzykę. W Glogster EDU nauczyciel może tworzyć wirtualne klasy – społeczności uczniów, wykorzystujące Glogster w edukacji. Program w języku angielskim.
Przykłady glogów z chemii:
http://edu.glogster.com/category/Chemistry/ Glogster EDU Zestaw narzędzi, umożliwiający tworzenie, przetrzymywanie i udostępnianie różnych dokumentów i mulimediów on-line: wideo, zdjęć, PDF-ów, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych i innych. Materiały znajdują się w jednym miejscu, na dysku Google (Google Drive), a dostęp do nich możliwy jest z każdego miejsca i urządzenia. Dokumenty Google Więcej przykładów w Bazie 2.0 oraz na stronie Gimnazjalnego Projektu Edukacyjnego:
http://ceo.org.pl/projekt/news/narzedzia-i-programy-w-projekcie 1.Nasz pomysł na e-szkołę – wdrożenie projektu e-nauczania; 2.Nasi e-nauczyciele – wsparcie dla nauczycieli; 3.Szkoła z wi-fi – zainstalowanie ogólnodostępnego wi-fi; 4.Szkoła w sieci – rozwinięcie szkolnej strony internetowej; 5.Szkoła na platformie – wprowadzenie platformy edukacyjnej; 6.Szkoła z e-dziennikiem – wprowadzenie w szkole e-dziennika; 7.Komputery po lekcjach – udostępnienie uczniom sprzętu na przerwach i po lekcjach. wspiera nauczycieli z Zespołu 2.0 w nauczaniu z wykorzystaniem TIK; czuwa nad grafikiem pracy zespołu; wspiera zespół nauczycieli; realizują zadania wraz z uczniami i zachęcają ich do samodzielnej pracy; prowadzą zajęcia z wykorzystaniem Kodeksu 2.0; wspierają uczniów w prowadzeniu blogów; tworzą i testują materiały edukacyjne oraz dzielą się nimi; kontaktują się z nauczycielami z innych szkół w pracowniach przedmiotowych; realizują Zadania TIK oraz projekty edukacyjne pod okiem nauczycieli; uczestniczą w tworzeniu i modyfikowaniu Kodeksu 2.0; Zadanie TIK - Uczymy Innych Zadanie TIK - Uczymy Innych Nauczycielka 5 klasy szkoły podstawowej przygotowała: scenariusz lekcji, karty pracy i szereg ćwiczeń odnoszących się do pór roku oraz pogody, m.in. ćwiczenie interaktywne Pory roku w programie PowerPoint, zadanie Składniki pogody w programie Excel oraz test do pracy ze specjalnym zestawem do tablicy interaktywnej. Dzieci zostały podzielone na grupy i każda z nich otrzymała scenariusz lekcji i instrukcję do wykonywanych zadań. Na zakończenie dzieci wykonały test za pomocą specjalnych pilotów do tablicy interaktywnej. Zajęcia były różnorodne i zaangażowały uczniów.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie Przed lekcją akustyki nauczycielka podała uczniom strony internetowe, na których mogli znaleźć najważniejsze informacje oraz szczegółowe instrukcje. W ramach przygotowania do zajęć musieli zbudować instrumenty muzyczne. Zajęcia rozpoczęły się przygotowaną przez ucznia prezentacją teoretyczną. Młodzież pracowała z komputerem, mikrofonem oraz oscyloskopem i mierzyła wysokość dźwięku wykonanych przez siebie instrumentów. Zebrane dane zanalizowano i porównano z wiadomościami teoretycznymi. Lekcja została udokumentowana na zdjęciach, z których następnie zmontowano filmik.
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu Celem społecznie zaangażowanego projektu w liceum w Gdyni było zwiększenie poziomu świadomości środowiska lokalnego o braterstwie genetycznym i dawstwie szpiku. Uczniowie:
rozesłali list intencyjny do lokalnych organizacji;
stworzyli ulotkę promującą akcję oraz folder tematyczny w postaci gazetki internetowej;
zaprosili pełnoletnie osoby do udziału w poborze materiału genetycznego do Bazy Dawców;
zorganizowali konkurs na plakat tematyczny;
przeprowadzono e-learningowe warsztaty „Zostań świadomym dawcą”.
Dzięki szerokiej kampanii promocyjnej projekt nabrał rozmachu i zaangażował osoby niezwiązane ze szkołą.
Wykorzystano m.in.: PowerPoint, Prezi, MS Excel, CorelDraw, Adobe Photoshop, Publisher, Word, Skype, Gadu-Gadu, Facebook, szkolną stronę internetową oraz tablicę interaktywną, rzutnik, skaner, drukarki itp.
Dzięki projektowi pozyskano 35 potencjalnych dawców.
Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Projekt edukacyjny Sprawdzamy, polecamy i tworzymy materiały Sprawdzamy, polecamy i tworzymy materiały Źródło fot.: flickr, atomicjeep, CC BY-NC 2.0 Źródło fot.: Flickr, Jiheffe, CC BY-NC-ND 2.0 Organizatorzy i partnerzy akcji Organizatorzy Honorowy patron Wspierają nas Partnerzy Życzymy powodzenia
i zapraszamy na stronę programu:
www.szkolazklasa2zero.pl
Full transcript