Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GELISMEKTE OLAN ULKELERDE HAVZA YÖNETIMI

No description
by

Serhat Gümüşer

on 11 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GELISMEKTE OLAN ULKELERDE HAVZA YÖNETIMI

Teşekkürler...
GELISMEKTE OLAN ULKELERDE HAVZA YÖNETIMI
SÜRDÜRÜLEBILIR HAVZA YÖNETIMI
Bir su toplama havzasında, ekolojinin temel esasları dikkate alınarak, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak şekilde doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi
TÜRKIYE'DE HAVZA YÖNETIMI
Ulusal bir havza planlamasıyla;
Yeterli bir gözlem ağı geliştirilebilir,
Uygun olmayan teknolojilerin iyileştirilmesi sağlanabilir. Kaynaklara ilişkin envanterler çıkarılır.


Böylece gelecekte
Hangi projenin
nerede,
ne zaman
nasıl ve niçin yapılacağı
doğru biçimde saptanabilir
Mevzat Geçmisi
1929, Tabiat Koruma Sistemi Yasası
1949, Revizyon
1997 yılında katı atıkların imhası konulu yasal düzenleme
1991 yılında Polonya’nın ilk Ulusal Çevre Politikası yayınlanmıştır.
1999 yılında 96/61/EU sayılı IPPC Direktifi
Havza yönetim Planları
Polonya ve Romanya gibi ülkelerde danışma süreci tamamlanmış ancak Havza Yönetim Planlarının uygulanmasına geçilmemiştir.
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
İçinde bulunduğumuz sosyoekonomik sistemin; yani toplumsal değerlerimiz ve ekonomi arasındaki ilişkinin güncel güncel taleplerinin, gelecek kuşakların gereksinimlerinin karşılanmasını ipotek altına almayacak, önlemeyecek veya engellemeyecek şekilde, bugünden karşılanması
Enerji, tarım, sağlık ve çevre gibi sosyoekonomik kalkınmanın başlıca sektörleri için itici güç olan su kaynaklarının, çevreyle uyumlu, entegre yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenlerinden biridir.
Doğaya verilen ve ekonomik olarak ölçülemeyecek zararların yanı sıra çevresel masraflar ve çevresel etkilerle oluşan sosyo-ekonomik etkilerin birleşimi sürdürülebilir havza yönetimi yaklaşımlarının oluşmasını bir gereklilik haline getirmiştir.
Tarihçe
• Katılım, ortak özveri ve destek sağlama iradesi,
• Yeteri kadar ayrıntıya inme, yanlış anlamaları önleyen tartışma zamanı sağlama,
• Yansız, profesyonel ve dengeli uzman katılımı,
• Uygun, yarayışlı ve saydam bilgi akışını sağlayan ortam,
• Yeterli bir plan uygulama kapasitesi ve karşılıklı güven ortamı
Planlamada Sağlanması Gereken Ortam Kosulları
Kaynakların Yönetilmesi
Kamu Hizmetleri; Belli zamanda ve mekânda ortaya çıkan, sürekli ve düzenli bir şekilde tatmin edilmesi gereken genel ve kolektif özellikler arz eden, bir ihtiyacın karşılanması için yapılan faaliyetler

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
• İçişleri Bakanlığı
• Turizm ve Kültür Bakanlığı

Uygulamacı-yatırımcı kurumlar;
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Sağlık Bakanlığı
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Devlet Planlama Teşkilatı

Izleyici-denetleyici kurumlar
Türkiye'de Havza Yönetiminde Karsılasılan Sorunlar
• Türkiye’de su kaynaklarının İdari sınırlara göre yönetilmesi.
• Yüzey, yeraltı ve kıyı suları birbirinden bağımsız değerlendirilmesi.
• Havza yönetimine ait özerk yapıdaki bir üst kurumun oluşturulması gerekmektedir
• Havza yönetimine ait verilerin eksik ve yetersiz olması,
• Su kaynaklarının noktasal olarak izlenmesi ve denetlenmesi, tüm kirletici kaynaklarının kontrolü, izlenmesi ve denetlenmesini önlemektedir.
• Denetlemeler yetersizdir
•Havza yönetimi konusunda politikalar üretilirken havzanın doğal, kültürel özellikleri dikkate alınmalı, siyasi kaygılar göz ardı edilmeli ve muhakkak planlar gelecekteki yararlı kullanım amacına uygun olacak şekilde uzun süreli olarak planlanmalıdır.

POLONYA
Ülkenin yüzölçümü 312 685 km²’
Nüfus: 38,2 milyon kişi
Ortalama nüfus yoğunluğu km² başına 122 kişidir
16 Eyalet
380 Poviat (özerk bölge)
2458 Belediye
Kolombiya’da alıcı ortama deşarjlar bir ücrete bağlanmıştır. Bu konuda deşarj standartları oluşturulmuş ve kirlilik azaltma hedefleri koyulmuştur
İzleme istasyonları vasıtasıyla su kirliliği izlenmektedir.

Kolombiya’da havza yönetimi konusundaki sıkıntılara baktığımızda ise;
Çevre yetkililerinin denetimde ve yönetimde eksik kalmaları,
Ülke içinde kirlilik azaltma hedefleri konusundaki gözle görülen farklar,
Deşarjların kontrol edilmemesi sayılabilir.
Polonya, Türkiye, Kolombiya, Hindistan ve Malezya örnekleri incelendiğinde bu ülkelerin su kaynakları ve havza yönetiminde bazı ortak noktalar belirlenmistir,
• Su kaynakları, sürdürülebilir koruma-kullanım hedefleri ve ekolojik prensipleri çerçevesinde geliştirilen havza yönetimi ile yönetilmektedir.
• Su kaynakları devletin hüküm ve tasarrufundadır
• Su kaynakları devlet tarafından yönetilmektedir.
• Devlete ait uzun dönemli “Ulusal Su Politikaları” mevcuttur.
• Ulusal ölçekte, “Su Komisyonları” oluşturulmuştur.
• Özellikle yerel ölçekte “havza kurulları” oluşturulmuştur. Kurullar, diğer ilgili kurumlar, halk, sivil toplum örgütleri, halk, vb. katılımcılardan oluşmaktadır.
• Yönetimin başarısı için, havza veri tabanları oluşturulmuştur.
• Su kaynakları havza yönetimleri çerçevesinde geliştirilen kanun, yönetmelik, politikalar, vb. desteklenmektedir.

Serhat Gümüşer
Çevre Mühendisi
Full transcript