Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bruk av I-pad i læringsprosessen

No description
by

Geir Sigurd Handegaard

on 30 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bruk av I-pad i læringsprosessen

Bruk av I-pad i læringsprosessen
Målsettingar
“Korleis utvikla læringsstrategi med bruk av I-pad i faget Dokumentasjon og kvalitet, TIP, som gir betydeleg redusert bruk av papirutskrifter?”

“Korleis auka elevens motivasjon og læringsutbyte med bruk av digitale verktøy, t.d. I-pad?”


Korleis utvikla felles digital plattform for delingskultur, samskriving, lagring av dokument som fungerer godt for skuleleiing, lærarar, elevar og som er lik den kvardagen eleven møter utanfor skulen?”

“Korleis utvikla erfaring og kunnskap innanfor pedagogisk bruk av nettbrett?”

“Korleis oppretthalda klasseleiing med samtidig bruk av mange ulike digitale einingar?”

Visjon
“Norheimsund vidaregåande skule har svært høg digital kompetanse på mange ulike digitale plattformer. Dette blir kreativt brukt av pedagogisk tilsette, skuleleiing og elevar i all vurdering- og læringsaktivitet”.
Planlegging
Planlagt brukt for 3 TIP, 3 HS, Ny Giv og Fellesfag Engelsk/Norsk. 90-100 av elevtallet.
Fleire etter kvart
Klassesett 15 i-Pad
I-pad til undervisningstilsette
Biblioteket
Leiar: E-pedagog- Geir Sigurd
Nestleiar: IKT-konsulent- Arve
Forankra i skuleleiinga
Alle pedagogisk tilsette blir berørt

I-pad i undervisninga
Applikasjoner for undervisning
WWW.udir.no - rammeverk grunnleggende ferdigheiter
Its`learning og lagring er utfordring med I-pad.

Google drive (disk)
Dropbox
Tenke nytt?
Skylagring
Deling og dokumentasjon i mellom Læringsprosjekta
Brainstorming
Læringsprosjekt
Torsdag 5. september
Skylagring 2
Dokumentasjon
Lærar skriv enkle refleksjonar som læringsloggar i utprøvingsperioden. Eigenlæring (Kva/Kvifor A-E), klasseleiing og Elevlæring?
Samle inn data for å sjå kva som fungerer innanfor motivasjon, klasseleiing og læring med bruk av I-pad.
Når dei 3 ulike undervisnings gruppene har fått erfaringar med bruk av I-pad, kan dette delast med dei andre på skulen og andre skular.

45 minutter ein dag for veka. Onsdag 14.45 - 15.30
Plan for “digitalt påfyll” risikovurderingar og rutinar for bruk av “IKT rom” setjast opp ved skulestart 2013.
DIGITALT PÅFYLL
Tiltak
Elevar registrarar gmail adresse som epost på elevkortet.
Lærar opplyser gmail adresse til bruk pedagogisk mellom elevar og tilsette.
Full transcript