Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ñóâèëãààíûçàðäëûãòîîöîõ íü

Ñóâèëãààíûçàðäëûãòîîöîõ íü
by

Undral Amarsaikhan

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ñóâèëãààíûçàðäëûãòîîöîõ íü

1.
2.
3.
4.
СУВИЛГААНЫ ЗАРДЛЫГ
ТООЦОХ НЬ

ЭЗО 2А
Ч.Алтан-Єлзий
Д.Болдням
Э.Мєнхжаргал
Б.Єнєболд
АГУУЛГА:
Танилцуулга
Онолын хэсэг
Асуудал
Сувилгааны зардлын функцын хувьд тооцсон детерминацийн коэффициентийг тайлбарла
Сувилгааны зардлын функцыг тооцоолсон коэффициент бүрийн эдийн засгийн ба статистикийн ач холбогдлыг тайлбарла.
8-н ашгийн эмнэлгүүдийн дундаж сувилгааны 1 өдрийн өвчтөний зардал 120.4 бөгөөд ашгийн бус эмнэлэгүүдийн дундаж зардал 124.22 ба зөрүү нь 3.28 байна. Энэ нь ашгийн төлөө статусын коэффициент -2.105 тай хэрхэн тохирч байна вэ?
Сувилгааны зардлыг тооцох энэ арга нь нийгмийн үнэгүй сувилгааны зардлыг нөхөн төлөх системд практик ач холбогдолтой юу?
ТАНИЛЦУУЛГА
Зардлын тооцоолол ба зардлын хязгаарлалтууд нь эрvvл мэндийн салбарт чухал ач холбогдолтой.
Сувилгааны нэг өдрийн зардлын нарийн тооцоолол нь vр ашигтай менежментэд хэрэгтэй
Ихэнх байгууллагууд vнийн тvвшингөө vйлчилгээний нэгжид ноогдох дундаж зардлаар хэмжигдэх уламжлалт аргад тулгуурлан тогтоодог.
Гэхдээ хэрэв тохиромжтой төсөвүүд нь тоног төхөөрөмжийг дээд цэгт нь хүртэл ашигласан үеийн уртаас хамааран хийгдвэл уламжлалт дундаж зардлууд нь төлөвлөгөөний зорилгын ашигтай үндэс суурь болдог.
Эмнэлгийн vнэгvй тусламжийн зардлыг нөхөн төлөх программ нь нэг өдрийн уламжлалт дундаж зардалд тулгуурлах vед ирээдvйн хvчин чадал нийгмийн бодлогын хэтийн төлвөөс хамааран нэмэгдэж болно
Хэрвээ vнэгvй эмнэлгийн vйлчилгээ авдаг өвчтнvvдийн эмчилгээний зардал нь төлбөртэй vйлчилгээ авдаг өвчтнvvдийн зардлаас илvv vед vнэгvй vйлчилгээний зардлыг нөхөн төлөх нь нийт тоног төхөөрөмж нийлvvлэгчдэд тэгш бус байх болон vнэгvй vйлчилгээ авдаг өвчтнvvд өсөхөд саад болохын тулд дундаж зардлуудад тулгуурладаг
Инженерийн аргыг сувилгааны зардлыг тооцоход ашиглах талаар хэлэлцэх хэрэгтэй.
Жишээлбэл, нэг үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах цаг хугацааны тооцоолол болон нэгж хугацаанд тооцоолсон цалингийн түвшин шиг үйлчилгээний төрөл бүр дэх хөдөлмөрийн зардал нь тооцоологдож болно.
Үйлчилгээний давтамжийн тооцооллоор энэ тоог нэмэгдүүлэх нь үйлчилгээний нийт зардлыг тооцоход тусална.
Инженерийн зардлын нарийвчлал дахь боломжит хязгаарлалт нь сувилгаа, үйлчилгээний цогцыг шаардаж байдаг олон төрлийн өвчнүүдийн эмчилгээ юм.
Эдгээр олон үйлчилгээг нэгэн зэрэг хангахын тулд инженерийн аргыг “Packaging (багц)” үйлчилгээний зардлуудын нөлөөллөөс гадна урсгал зардлыг өсгөхөд нь чиглүүлэх ёстой.
Сувилгааны зардлын тооцоолол нь хувьсах зардал ба эмнэлгээс цуглуулсан үйлчилгээний мэдээлэлд тулгуурласан регрессийн шинжилгээгээр хийгдэж болно.
Хөдөлмөрийн хувьсах зардлын ашигтай тооцоолол нь бүх төрлийн үйлчилгээ ба өөр өөр өвчтнүүдэд хийх боломжтой болж байгаа юм. Регрессийн чухал ач холбогдол нь хувьсах зардлуудын үйлчилгээний багцын (package) нөлөөг тодруулах явдал юм.
Сувилгааны зардлыг тооцоолох регрессийг тайлбарлах
SAHA-ийн нэвтрүүлсэн хувьсах зардлын cross-section анализийг авч үзэх хэрэгтэй.
40 орон нутгийн эмнэлгийн мэдээллийг ашиглан SAHA сувилгааны зардал ба 4 төрлийн категорийн хамаарлыг гаргасан
5 төрлийн үйлчилгээний категорит зураг авах, дусал хийх, судас барих болон шарх боох мөн ашгийн статус гэсэн орно.
Үйлчилгээ бүр нэг өдрийн өвчтөний давтамжаар хэмжигдсэн. 1,5 гарцын зураг авах үйлчилгээний категори нь дунджаар 1 ба 1,5 зураг авалт нэг өдөрт өвчтөнүүд хүлээн авч байна гэсэн үг.
0,75 гарцын дусал хийх үйлчилгээний категори гэдэг нь дусал хийх үйлчилгээ нь эмнэлгийн өвчтөний 75% нь өдөр бүр энэ үйлчилгээг авч байна гэсэн үг.
1 өдрийн өвчтөний сувилалын зардлын тооцооллын үр дагавар нь регрессийг ашиглан гаргаснаар 8.4-т харуулжээ.
Онолын хэсэг
Олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээ нь У хамаарах хувьсагч болон Х1,Х2,Х3, ...ХК хэд хэдэн үл хамаарах хувьсагчийн хоорондын санамсаргүй хэлхээ холбоог үнэлэх боломж олгодог.
Регрессийн параметр буюу үл хамаарах хувьсагч “Х” тус бүрийн коэффициентийн үнэлгээ бол олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээний үндэс болдог.
Параметр буюу коэффициент бүр нь өөр бусад үл хамаарах хувьсагчийг тогтмол гэж үзсэн нөхцөлд үл хамаарах хувьсагч тус бүрийн хамаарах хувьсагчид үзүүлэх нөлөөллийн хэмжүүр болдог
Манай кейсийн хувьд регрессийн тэгшитгэлийг харуулбал Хi хүчин зүйлүүдээс хамаарч байгаа зардлын функцийг бичиж болох юм.
С=f(X1,X2,X3, …..,Xk)
С=76.182+11.418X1+10.052X2+4.532X3+18.932X4 -2.105x5болно.
SEE буюу үнэлгээний дундаж квадрат алдаа нь цуглуулсан мэдээний дурын өгөгдөл нь регрессийн үнэлгээний шугамаас хэр зэрэг хазайсныг илэрхийлнэ. Хэдий чинээ бана байх тусам хазайлтын хэлбэлзлийн далайц төдий чинээ бага байна.
Манай кейсэнд SEEнь өгөгдсөн тул үл хамаарах хувьсагчийнх нь итгэх түвшний төрөл бүрийн түвшинд үнэлсэн утганд (магадлалын) интервалыг тооцож болно.
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
АСУУЛТ 1:
Хариулт: детерминацийн кэоффициент нь 84,2% гарсан байна. Энэ нь үнэлж гаргасан регрессийн тэгшитгэл нь бодит байдал дээрх зардлын утгын 84,2%-ийг тайлбарлаж байна гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл: эмнэлгийн зардалд үл хамаарах хувьсагчид нь 84,2%-ийн нөлөөлөлтэй байна.
С=76.182+11.418X1+10.052X2+4.532X3+18.932X4 -2.105x5болно.
АСУУЛТ 2:
А0 кэоффициент нь тухайн эмнэлгүүдийн зардалд хамаарч буй хувьсагчдаас бусад хүчин зүйлийн хамаарлыг харуулна. Өөрөөр хэлбэл зардлын хувьсагч бүр утга 0 гэсэн утга авсан байхад гарч байх зардлын хэмжээ юм
А1 кэоффициент нь нэг өдөр зураг авах зардлын өмнөх коэффициент бөгөөд энэ зураг авалтын зардал нэг нэгжээр нэмэгдэхэд нийт зардал хэдэн нэгжээр өсөхийг харуулж байна.
А2 нь мөн дээрхтэй дуслын зардал нэг нэгжээр нэмэгдэхэд нийт зардал хэдэн нэгжээр нэмэгдэхийг харуулж өгч байгаа юм.
А3 коэффициент нь судас барих үйлчилгээний зардал нэг нэгжээр нэмэгдэхэд нийт зардал хэдэн нэгжээр нэмэгдэж байна вэ ? Гэдгийг харуулна.
А4 гэсэн коэффицент нь шарх боох үйлчилгээний зардал нэг нэгжээр өөрчлөгдөхөд нийт зардал хэдэн нэгжээр нэмэгдэхийг мөн харуулна.
А5 гэсэн коэффицент нь бусдаасаа арай өөр буюу ашгийн төлөөх статус юм.
АСУУЛТ 3:
Энэхүү ашгийн статусын коэффциент нь сөрөг байгаа нь эмнэлгүүдийн дундаж зардалтай урвуу хамааралтай байгаа нь харагдаж байгаа бөгөөд ашгийн статусаас хамаарсан дундаж зардлын мэдрэмж нь -2.105 байна гэсэн үг.

Харин энэхүү дундаж ашгийн хамаарах хувьсагч нь 0, 1 гэсэн л утга авч байгаа бөгөөд эндээс 3,28 гэсэн утга нь 2,105 гэсэн өөрчлөлтөөс 1,175 –аар өөрчлөгдсөн байна. Иймд энэхүү ашгийн төлөөх статусын коэффциент нь бодит утгаас нилээд зөрүү гаргаж байна.
АСУУЛТ 4:
Ач холбогдолтой гэдэг хариултыг бид сонгож байна. Ямар ч тvвшний менежерvvдийн хамгийн эрхэм зорилго нь зардлыг хамгийн бага байлгах байдаг. Тэгвэл энэхvv шинжилгээг бид зохистой хэрэглэж чадвал сувилгаанд тєсєвлєсєн тєсвийг хэмнэн илvv нэмэлт vйл ажиллагаануудад болон ач холбогдолтой зvйлсэд зарцуулах боломжтой юм.
Ч.Алтан-Єлзий
Д.Болдням
Э.Мєнхжаргал
Б.Єнєболд
ЭЗО2А МАНДТУГАЙ
Full transcript