Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Baken 1: Gericht op de vraag achter de vraag

No description
by

Loes Fortunati

on 11 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Baken 1: Gericht op de vraag achter de vraag

Wijkgericht werken
Bijeenkomst 4, Baken 1. De vraag achter de vraag
Baken 1: Gericht op de vraag achter de vraag

Welzijnswerk in Nederland probeert al enige tijd een omslag te maken van aanbod- naar vraaggerichtheid. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, blijkt de praktijk nogal weerbarstig. Het vraagt een wezenlijke omslag, zowel bij de vragende als de aanbiedende partij.

Vraaggericht werken is niet zonder meer de vraag van de burger als uitgangspunt nemen bij de organisatie van het aanbod. Het is geen kwestie van ‘u vraagt en wij draaien’. Dat zou juist leiden tot claimgedrag, waarbij de eigen kracht van de burger en zijn netwerk onvoldoende worden aangesproken en de achterliggende problemen niet worden aangepakt.

Bijna altijd is de vraag van burgers in eerste instantie een vraag naar het bekende aanbod, maar met een hulp bij het huishouden zijn de eenzaamheidsproblemen niet op te lossen. Het is nodig om breder te kijken naar de mensen die om ondersteuning vragen: breder kijken om problemen bij mensen écht op te lossen.

Bron: www.invoeringwmo.nl

Wijkervaringen
Eerste ervaringen in de wijk worden besproken.
Hebben jullie op basis van deze ervaringen al vragen?
Is het krachtplan duidelijk en hoe je hiermee gaat werken?
Functie logboek
Pak het krachtplan erbij en ga in je groepje hiermee aan de slag.
Ga nadenken over wat je de komende 17 weken wil leren en hoe je dit gaat doen.
Baken 1
Koppeling KD
• Kan de vraag/behoefte/problematiek van de cliënt duiden om daar in het kader van wijkgericht werken op aan te sluiten
• Heeft brede kennis van presentiebenadering
• Kan vakjargon weglaten in een gesprek met een cliënt of zorgverleners van andere disciplines
• Kan met de geheimhoudingsplicht omgaan bij het werken in de wijk
• Kan omgaan met de privacy van de cliënt bij de cliënt thuis
• Kan motiverende gesprekstechnieken toepassen
• Kan keukentafelgesprekken voeren
• Kan een eerste gesprek bij een cliënt voorbereiden
• Kan risico’s inschatten en hierop actie ondernemen


Wat weten jullie over dit baken?
Hoe zie je dit terug in je huidige stage.
Wat wil je erover weten of wat is ervoor nodig om dit baken goed uit te kunnen voeren tijdens het werken in de wijk?
Baken 1, De vraag achter de vraag
Gespreksoefening
• Uitleg open en gesloten
vragen + structuur van een gesprek:

Aanloopfase (begroeting, ijsbreker)
Planningsfase (waarin je doel van het gesprek, verloop, tijd aangeeft)
Themafase (kern van het gesprek)
Slotfase (waarin je een korte samenvatting geeft, vraagt of alles duidelijk was en eventuele vervolg afspraken maakt, afsluiten)

De eerste student stelt een vraag aan zijn/haar buurman (onderwerp maakt niet uit, bijvoorbeeld over weekend, hobby, keuzedeel enz.), volgende student vraagt door, volgende vraagt verder door, enz.
Oefening
Groepsoefening
Verdeel de rollen: wijkwerker / buurtbewoner / observator.

Onderwerp:
jouw wijk en wat je hierin mist. De wijkwerker probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen over hoe de buurtbewoner de wijk ervaart. De buurtbewoner (student) gaat uit van de eigen wijk / dorp. Observator observeert en geeft na afloop feedback. Rouleren van rol.

Lees onderstaand artikel (kan eventueel ook thuis), welke tips en valkuilen haal je uit de tekst?

(evt. in de praktijk)
http://www.aandachtvooriedereen.nl/wmo/op-zoek-naar-de-vraag-achter-de-vraag-3145.html#ja-content
Full transcript