Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bilişsel yük kuramı ve çoklu ortam tasarımı

ÇOKLU ORTAMLA ÖGRENMEDE KULLANILAN YAYGIN FORMATLAR
by

Ömür Arslan

on 16 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bilişsel yük kuramı ve çoklu ortam tasarımı

Bilişsel Yük Kuramı ve Çoklu Ortam Tasarımı
Bilişsel Mimari
Bilişsel Yük Kuramı
Çoklu ortam Tasarımına İlişkin Bilişsel Yük Kuramı İlkeleri

İlkeler
Çözülmüş örnek etkisi
Bölünmüş dikkat etkisi
Çoklu kanal etkisi
Gereksizlik etkisi
Uzmanlığın ters tepme etkisi
Bilişsel Mimari
Çoklu Ortam Tasarıma İlişkin Bilişsel Yük Kuramı İlkeleri
İnsanların bilişsel sistemi, bilgiyi verimli bir biçimde özümsemek, işlemekve kullanmak üzere evrimleşmiştir. İnsan bilinci bireyin etkinliklerini gerçekleştirmesi için bir takım temel özellikleri barındırmaktadır.
2-Ödünç alma ilkesi ve bilgi transferi
Bİlişsek Yük Kuramı
İlkeler
Rehberliği azaltma etkisi
Hayal gücü etkisi
Öğe/bileşen etkileşim etkisi
Yalıtılmış etkileşimli öğeler
SON
T
E
Ş
E
K
K
Ü
R
L
E
R
Bu özellikler beş başlık altında incenmektedir.
1-Bilgi depolama ilkesi ve uzun süreli bellek
2-Ödünç alma ilkesi ve bilgi transferi
3-Bilginin oluşumu bağlamında rastgelelik ve bilgi yaratma
4-Sınırlı değişim ilkesi ve kısa süreli bellek
5-Çevreye uyum ve bağlantı kurma ilkesi
1-Bilgi depolama ilkesi ve uzun süreli bellek
Adından da anlaşıldığı gibi bilgi depolama ilkesi sistemin davranışlarının depolandığı birimdir. Çevreyle etkileşim sonucunda gördüklerimiz, işittiklerimiz ya da düşündüklerimiz büyük ölçüde daha önceki yaşantılarımız tarafından şekillenmektedir.
Bir başka söylemle çevremizi algılama ve yorumlama biçimimiz uzun süreli bellekte var olan bilgilere göre değişmektedir.
Bir bilginin kendi belleğimize aktarılması durumudur.Bireyin uzun süreli belleğinde tuttuğu anlamlı bilgilerin neredeyse tamamı diğer bireylerin uzun süreli belleklerinden ödünç alma yoluyla transfer edilmiştir
3-Bilginin oluşumu bağlamında rastgelelik ve bilgi yaratma
Bilgi durağan değildir. Çünkü bireyin içinde bulunduğu çevrenin koşulları her geçen gün değişmektedir. Dolayısıyla mevcut bilgiler yetersiz kalmaktadır.
Hiçbir ön bilgi ve deneyim yoksa bilgi yaratma ve örgütleme süreci, tamamen rastlantısal olan deneme yanılma yoluyla gerçekleşir.
4-Sınırlı değişim ilkesi ve kısa süreli bellek
Belleğin etkili bir şekilde çalışabilmesi için aynı anda işlemesi gereken yeni bilgilerin sayısının sınırlı olması gerekmektedir. Tek seferde kapsamlı ve büyük bir değişim yerine, bilincimizde küçük ve birbirini izleyen değişimler yapılmalıdır.
5-Çevreye uyum ve bağlantı kurma ilkesi
Bilgilerimizi nasıl kullanacağımız hakkında bir fikrimiz yoksa deneme yanılma yoluyla öğrenmeyi deneyeceğim. Yeni sunulan bilgiler önceden uzun süreli bellekte bir şekilde depolandıysa uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe birçok bilgi aktarılmış demektir.
Bilişsek yük kuramı,yeni bilgilerlerle baş etme konusunda sınırlı kapasiteye sahip olan kısa süreli bellege sahip olduğumuzu öne sürmektedir.
Bilişsel yükü, kısa süreli bellekte aynı anda gerçekleştirdiğimiz ve dikkat gerektiren zihinsel etkinliklerin tümü olarak tanımlayabiliriz. 3 tür bilişsel yük vardır.
Asıl bilişsel yük:
Materyalden tasarımından bağımsız, kendine özgü karmaşıklık düzeyidir.
Konu dışı bilişsel yük:
Öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen faktörler.
Etkili bilişsel yük:
öğrenmeye katkıda bulunan faktörlerdir.
Bilgi öğrenildiği andan itibaren kısa süreli bellekte yük olmaktan çıkar. O halde bilginin öğrenilmesini kolaylaştırma işlemi, onu öğrenenlere uygun bir şekilde vermekle mümkündür.
Çözülmüş örnek etkisi:
Problemin tamamen çözülmüş halini gören öğrenciler, problem ile baş başa bırakıldıklarında kendi çözüm yollarını üretmeleri istenen öğrencilerden çok daha başarılıdır.
Bölünmüş dikkat etkisi:
Birden fazla çoklu ortam öğeleri kullanılarak aktarılması gerekiyorsa, bunlardan herhangi biri eksik ya da farklı yerde olduğu zaman konunun bütünlüğü bozuluyor, algılamak zorlaşıyorsa gerçekleşen etkiye denir.
Çoklu kanal etkisi:
Çoklu ortam öğeleri, birbirinden ayrı sunulduğu zaman materyali anlamak zorlaşıyorsa, bu öğeler beraber verilmelidir.
Gereksizlik etkisi:
Öğrenmeye katkısı olmayan bilgidir.
Uzmanlığın ters tepmesi etkisi:
Başlangıç düzeyindeki öğrenciler için sürekli rehberlik sağlanmalı, öğrenci yetkinliği arttıkça rehberlik de o oranda azaltılmalıdır.
Rehberliği azaltma etkisi:
Başlangıç düzeyindeki öğrenciler için etkili olan materyal öğrenci deneyimi arttıkça etkisini yitirmeye başlar.


Hayal gücü etkisi:
Materyalden bağımsız, yeterli ön bilgiye sahip öğrencilerde etkilidir.
Öğe/bileşen etkileşimi etkisi:
Bilişsel yük etkileri, öğretim materyali kolay olduğu zaman geçerliliğini yitirmektedir. (araba motoru)
Yalıtılmış etkileşimli öğeler etkisi:
Öğe etkileşimi aşırı yüksek olduğu zaman öğeleri tek tek öğretip aralarındaki ilişkilerin öğretimine sonradan geçilmesi.
Full transcript