Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het nieuwe werken

No description
by

De Ambrassade

on 28 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het nieuwe werken

De Ambrassade
1° de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de
jeugdsector
;
2° de ondersteuning van de
Vlaamse Jeugdraad
;
3° het informeren van
kinderen en jongeren
.

Sinds 1 januari 2013
Decreet VJKRB
35 medewerkers, 6 teams, dagelijkse leiding
budget: € 2.500.000
Tools RGW
Jaarplanningscyclus
Planningsgesprek
resultaatsgebieden
Resultaatsgericht gesprek
Tijd registreren en interpreteren

Pijlers HNW
Missie
Ambitie
Langetermijnvisie en uitgangspunten
Strategische en operationele doelstellingen
Resultaatsgebieden

"Halfweg het nieuwe werken"
Resultaatsgericht werken
De Ambrassade
Sociare, 19 november 2013
Bram Vermeiren

Wat leren we
Sturing (SD, OD, resultaatsgebieden, tijdsbesteding)
Tijdsinvestering resultaatsgerichte gesprekken
Individueel vs groep
teamorganisatie en planning
teambuilding
collectieve momenten
resultaat: product en proces
Communicatie, kaders en afspraken
Leiderschap dagelijkse leiding:
situationeel en inspirerend

bureau voor jonge zaken
HNW en RGW
Werkplek
werken
: 30 open werkposten
overleggen
:
3 vergaderzalen (10 personen)
1 grote vergaderzaal (30 personen)
Overlegplekjes
ontmoeten
: bistro op gelijkvloers
borgen
: bakjes, 1 grote kast, postvakken, teamkast, archief (-1)
ICT
Modulaire werkposten
Internettelefonie en WIFI
Centrale server bereikbaar op afstand
van 12 printers naar 3 printers
Multimediale vergaderzalen

Organisatie

"Ik in De Ambrassade"
ik weet wat ik te doen heb, en zie wat ik doe
directie weet wat ik doe en waardeert mijn werk
keuzes worden gemaakt
oefenperiode RGW (tot feb 2014)
telewerken (afsprakennota)
VTO beleid (pop, vormingsbudgetten)

"Wij in De Ambrassade"
dagelijkse leiding stuurt aan
"zelforganiserende" teams
principes teamwerking
rollen in elk team
inhoudelijke personeelsmomenten

Samenwerking
Intern
:
Teams, cellen en projectgroepen
Personeelsdagen
Maandag: intern overleg (contact collega's)
Vrijdag: thuiswerk
Extern:
Woensdag: extern overleg
Commissies, werkgroepen, expertisegroepen, denktanken...
Samenwerkingsverbanden
Waarom HNW
Nieuwe organisatie sinds 1/1/2013
Vormgeven structuur en cultuur
Verhuis op 23/9/2013
Uitgangspunten en DNA:
mede-eigenaarschap en interactie
resultaatgericht
samenwerking
strijdvaardige partner
ondersteuner

“Een verhuis is een ideaal moment om met oude gewoonten te stoppen en samen een
nieuwe – vaak betere - manier van werken te ontwikkelen
!”
“Anders aanpakken,
innovatief en creatief
"
"
Regisseur van je eigen leven
: je werkt waar, wanneer en hoe je wilt en kan… en we spreken en coachen elkaar over de resultaten!”
Inspiratiebronnen
: Taskforce FOD Sociale Zaken via Scouts&Gidsen Vlaanderen, Femma (Riet Ory), The Light House Netwerk (Yammer) ...
Planningsgesprek
In begeleidingscyclus (
PG
, FG, EV, RGW, POP)
Strategische en operationele doelstellingen beleidsnota 2014-2017
Formuleren van taakclusters, resultaatsgebieden, tijdsinvestering en timing met acties (sep 2013 - juni 2014)
Resultaatsgericht gesprek
Terugblikken en vooruitblikken op resultaat (niet op hoe)
Wat is gerealiseerd?
Wat is niet gerealiseerd?
Wat staat komende 3 weken op de planning?
Tijdsregistratie
Online tijd registreren:
(gepresteerde) tijd registreren (wettelijk)
geregistreerde tijd koppelen aan strategisch en operationeel kader

http://tijdsregistratie.ambrassade.be/

Waarom
De Ambrassade
Pijlers het nieuwe werken
Resultaatsgericht werken DA
Tools
Wat leren we

Regulitis...?
"...wanneer, hoe en waar werken...is geregeld"
werkroosters
vaste momenten in huis (overleg)
telewerken (vastgelegd)
compensatie uren
lonen en vergoedingen
"...regisseur van je eigen werk (leven)..."
waar, wanneer en hoe je werkt ifv resultaat
“pas als een medewerker goed weet wat het resultaat van zijn werk is en moet zijn en wat voor impact dat resultaat heeft op het uiteindelijke doel (missie, visie, ambitie) van de organisatie, pas dan krijgen credo’s als
‘loslaten en vertrouwen’
en
‘vrijheid en verantwoordelijkheid’
betekenis. Pas dan komt de intrinsieke motivatie echt naar boven en gaat de medewerker zijn menselijke
competenties met kracht inzetten
. Niet omdat het moet, maar omdat hij het zelf wil. En pas dan kunnen we een grote belofte inlossen: organisaties die effectiever en efficiënter zijn en medewerkers die er met meer plezier en passie werken.”

Wim Kweekel en Dirk Bijl
Het nieuwe werken
Halfweg het nieuwe werken in DA
< 1 jaar intensief traject met collega's en mede-eigenaars
Frisse, nieuwe en verjongende dynamiek, ons thuis, schwung
Samen vorm geven, evalueren, bijsturen
Oefenen (telewerk, planning, rgw)
Kwaliteitskaders uitbouwen
Verder inpassen en aanpassen: arbeidsduur, arbeidsreglement ...
huidige arbeidsduurwetgeving
@DeAmbrassade #DeAmbrassade
bram.vermeiren@ambrassade.be
T 02 551 13 55 M 0475 49 39 04
Organigram
Mede-eigenaars
Lange termijnvisie
Full transcript