Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

college VW UU 29-9-2014

Peaceable Neighbourhood outcome
by

Bob Horjus

on 5 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of college VW UU 29-9-2014

Resultaten
Introductie
Agenda
voor
vandaag

Van school naar huis door een Vreedzame Wijk
2 bedreigingen democratie
Snelle instroom van grote groepen migranten uit niet democratische culturen.
Uitholling
Wat is De Vreedzame Wijk
Gebaseerd op
De Vreedzame
School

Overvecht en Kanaleneiland.
Achterstandswijken met meer dan 50% (ex-) migranten
I
llness
We
llness
Bedankt voor de aandacht Vragen en Discussie
Waar gaat het over?
5 jaar onderzoek naar een
wijkbrede aanpak om
democratisch
burgerschap
te bevorderen
Utrecht: Kanaleneiland
Overvecht
Waar
?
Door:
Universtiteit
Utrecht
Ervaring van kinderwerk:
Met Vreedzame school kids heb je minder problemen
Vreedzame Wijk avant-la-lettre
>>>>> Officiele start in 2009
(Peer) Mediator
Doelen van de Vreedzame Wijk

Transfer van Vreedzame competenties naar andere domeinen (aan elkaar knopen)

Een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid in de wijk

Veiligheid wordt groter in de Vreedzame activiteiten

Kinderparticipatie en -burgerschap wordt groter

Alle neuzen dezelfde kant uit versterkt het gezamenlijke jeugdbeleid

Opvoedingsverlegenheid wordt minder
2009
2011
Overvecht
Kanaleneiland
2500
0
1250
Bereik onder kinderen
1300
2009
2011
Overvecht
Kanaleneiland
500
0
70
Bereik onder ouders
125
De Vreedzame Wijk omvat 24 kinderactiviteiten en 5 ouderactiviteiten.
Onderzoek doelen
Ondersteun het programma door wetenschappelijke feedback te geven.

Maak duidelijk wat de werkzaamheid is.

Onderzoek of doelen haalbaar en behaald zijn.
Gegevens verzameld van
De theorie achter het VW programma wordt ondersteund door wetenschappelijke
literatuur
>>> Het is het waard
om verder te
ontwikkelen
Transfer vindt plaats w
anneer kinderen een
Vreedzame social norm op
merken. Het werkt
in de Vreedzame activiteit, m
aar niet op straat
en in het park, etc.
Bijna iedere professional merkt h
et effect van het
werken met de methode.
Sommigen noemen het verbazingwe
kkend of
zelfs eng.
Kinderactiviteiten rapporteren minder con
flicten
en onrust te hebben.
Mediatoren noemen dat mediatie werkt wanneer de andere kinderen de mediator-rol (h)erkennen.
Aanvullend Europees Daphne onderzoek:

16 jaar oude voormalige mediatoren gebruiken hun mediator vaardigheden nog steeds

Significant negatief verband tussen het getraind zijn in de Vreedzame methode en het hebben van een straatattitude
Minder gestructureerde kinderactiviteiten profiteren van de structuur die kinderen op school aanleren
400 professionals en vrijwilligers per wijk zijn getraind
Onverwacht:
Alle kinderen hebben een straat attitude
op straat
Participatie is niet the resultaat van een prosociale attitude >>>
Het is waarschijnlijk gewoon dat men gevraagd wordt
Wat werkte onvoldoende:

geen vergroting van kinderparticipatie met verantwoordelijkheid

geen vergroting van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid onder ouders

geen effect op de veiligheid op straat 
Het sluit aan bij de behoefte van kinderen om nodig te zijn en zich nuttig te maken.
Kinderen zijn gevers
Aanbevelingen
Ontwikkel:
een programma voor jeugd van 12 en ouder
Is inmiddels aan gewerkt (door 3 VO scholen en Jongerenwerk Utrecht)
strategieën om de straatcultuur te beïnvloeden >>
Wordt ontwikkeld in VW 2.0
meer eigenaarschap van ouders voor het programma >>
Wordt ontwikkeld in VW 2.0
meer democratische participatie voor kinderen >>
Heeft de aandacht in VW 2.0
Zijn de doelen bereikt?
1 Transfer van competenties lukt.

2 Een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid
is bereikt onder professionals en niet onder ouders.

3 De veiligheid in kinderactiviteiten is toegenomen, maar in het publike domein niet overtuigend.

4 Participatie is niet toegenomen.

5 Neuzen dezelfde kant uit heeft gewerkt

6 Opvoedingsverlegenheid is wel en niet versterkt.
Kinderen krijgen
zeggenschap en
verantwoordelijkheid
Kinderen zijn al burger
Democratische gemeenschap
Burgerschap in de basisschool
Stel dat de onwikkelingen verlopen zoals geschetst: Wat gaat nu het focus zijn van ontwikkelingen binnen de geïndiceerde jeugdhulpverlening
Deze ontwikkeling
past bij onze mens
/ wereldvisie
Dit is een
utopisch ideaal
Onwerkelijk!!!
We hebben voorop
gelopen en blijven dat doen
Hulpverlening blijft nodig.
Maar hoe gaan we dat doen?
Kernwoorden:
Gemeenschapsgericht
Ped Civil Society,
Samensterk ipv Eigenkracht
Voor ipv achter de voordeur
Positief in plaats van at-risk
Dit gaat banen kosten
Dat moeten we niet willen
Hoe hebben we het onderzocht
Iedere interventie is een theorie (P&KH p.42) Dus vanuit doelen/hypothesen gewerkt
Voorbeeld
Toekomstmuziek
Onderzoek naar de relatie met het justitiële circuit?
Veilige Publieke Taak samen met Vreedzaam.

Het Utrechtse mediatiemodel
Vreedzame Wijk 2.0 - Maartje van Dijken

En nu de ouders!
Voor en na interviews bij
100 kinderen
Per wijk
Voor en na intervies bij
10
0 ouders
Overvecht > 40 observaties
Ongeveer 20 voor/na interviews met personeel en vrijwilligers
Kanaleneiland >20 observaties
Sleutel personen interviews
> 600 jongeren (11-16 jr) met een
on-line lijst (incl. 6 groepsgesprekken)
30 wijkmediatoren (incl. 4 groupsgesprekken)
Ontwikkel- en onderzoeksproject gestart in maart 2013

3 pilot-scholen in Utrecht en Groningen
Ouder-stuurgroep
Ouder-mediatoren
Ouders worden eigenaar
Top-down vs Bottom-up!
Eerste bevindingen:
Sociale controle op straat is laag
aanwezigheid ouders
mediatie
escalatie
Eigenaarschap ouders ingewikkeld
Houding professionals
Laag zelfbeeld als groep in KE
In Utrecht>>>>
75% basisscholen
100% Welzijn
Politie
Zwembaden
Bibliotheken
Gemeentevoorzieningen
Justitie

Case 1
Kinderen horen wel/niet
verantwoordelijkheid te dragen
Case 2
Kinderen moeten ook leren
van zich af te bijten
Case 5
Case 3
Case 4
Heel Nederland moet
Vreedzaam worden
De VW moet een
evidence based
programma worden
De VW is te idealistischen niet haalbaar
1 Het dragen van verantwoordelijkheid is positief omdat kinderen ervan kunnen leren en kunnen bijdragen.

2 Het dragen van verantwoordelijkheid is ongewenst. Kinderen moeten kind kunnen zijn.
1 In een democratie lossen we conflicten altijd op zonder geweld. Kinderen dus ook.

2 Het is goed om kinderen te leren voor zichzelf op te komen. Op straat is dat nu eenmaal met geweld.
1 de VW moet er naar streven om hoog op de effectiviteitsladder te komen

2 stelling 1 is niet wenselijk omdat PCS zich niet af laat dwingen en moeilijk meten
1 Het is wenselijk als de combi Vreedzame School/Wijk in heel Nederland wordt ingevoerd vanwege de eenduidigheid.

2 Als 1 wordt ingevoerd worden kinderen geïndoctrineerd en valt er weinig meer te kiezen.
1 Het ideaal van een Vreedzame samenleving is niet haalbaar, niet of nauwelijks bewijsbaar en dus verspilde moeite en geld >>>> Stoppen dus.

2 VW draagt bij aan verbetering van de wijk. In ieder geval in de beleving van profs en kinderen >>> Doorzetten dus.
Historie Overvecht
Programma avant-la-lettre vanaf ongeveer 2003.
2008 bankencrisis. Geldschieter VSB valt bijna om. Budget drastisch omlaag
Alleen geld voor 1 meting >>> indicaties van effecten.
Toch geld voor een tweede meting.
2010 verdere uitrol in Utrecht op basis van: Positieve verhalen, beschikbaarheid van geld en anderw wijken wilden graag

Historie Kanaleneiland
Start VW in 2010. Topdown/bottomup. Hoe gaat dat?
Impactperiode te kort >>> 2e meting nauwelijks resultaten
Toch 3e meting in 2013, maar met ontoereikend budget
Onderzoek
Resultaten
Not until you do a randomized controlled trial will I believe you
Waarom pas ik me niet gewoon aan
Tekst Onderzoeksdesign VW2.0
Programma proces theorie
Open mind

Probeer te begrijpen hoe het werkt. Begrijp het niet te snel

Werk systematisch

CMO

Programma theorie =
Programma Impact en Programma Proces
Besteed ruim aandacht aan conclusie en discussie
Wat wilden we met het onderzoek?

Het hele programma beschrijven. Zoals Greene beschrijft in Burke Johnson's art.
Onderzoek als onderdeel van de innovatie > feedbackloops
Het ontwikkelen van een programmatheorie om de mechanismen te begrijpen
Ook hypothesen toetsen.
Kortom: Mixed Methods Research
Informatie is nog geen kennis
Kennis is nog geen wijsheid
Full transcript