Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Servicekunskap kap 5

Lagar och regler
by

Jan Gustafsson

on 26 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Servicekunskap kap 5

Lagar och regler
Att sluta avtal
Distans- och hemförsäljningslagen
Anbud + Accept = Avtal
Konsumentköplagen

Konsumenttjänstlagen

Distans- och hemförsäljningslagen
Konsumentens lagliga rättigheter
Reglerar ex:
Konsumentköplagen
-fackmannamässigt utförd

-priset

-tilläggsarbete
Konsumenttjänstlagen
Köp via ex:
-internet
-telefon
-hemförsäljning
Ogiltiga avtal
- under 18
- tvång
- svek (lämnar oriktiga uppgifter)
- ocker (utnyttjar annans persons nödläge)
Konsumentverket
Statlig myndighet

Ta till vara på konsumenternas intressen

Utbildar kommunala konsumentrådgivare
Konsumentombudsmannen (KO)

- Chef på konsumentverket

- Ska kolla så företagen följer reglerna
Uppgift
Ni ska nu göra en sammanfattning av en av dessa tre lagar:

- Använd er av internet (ex konsumentverket.se) och boken

- Ta med det som ni tycker är viktigt att kunna

- Arbetet ska göras självständigt
Avtal
Anbud + Accept = Avtal
Enligt avtalslagen ska köparen ha skälig (rimlig) betänketid att fundera över avtalet.
Båt - längre tid
Flytväst - kortare tid
Vid muntliga anbud har man ingen betänketid.
Annonser, skyltar och prislistor räknas normalt inte som anbud enligt lagen.
När vi går in i en affär är det istället vi som lämnar anbud och säljaren accepterar.
Ogiltiga avtal
Alla över 18 år har rätt att ingå avtal.
Undantag:
Från 16 år, rätt at bestämma över egna tjänade pengar.
Eget hushåll, handla för sitt uppehälle.
Tvång
Svek - avsiktktligt lämnat oriktiga uppgifter
Ocker - någon utnyttjar en persons nödläge
Konsumentköplagen
Gäller köp mellan privatperson och näringsidkare (företaget)
Fel på varan
En vara är "felaktig" om den inte överensstämmer med vad man kommit överens om.
Antal
Kvalitet
Förpackning
Varan ska fungera för sitt syfte. Ex regnställ
Om säljaren informerar om felet, kan man inte klaga senare.
Konsumentens skyldigheter vid fel på varan
1. Reklamera
Vilket innebär:
att varan inte godtas
vad som är felaktigt på varan
vilka krav kunden ställer
Ska ske inom skälig tid!!
6 månaders regeln: Bevisbördan ligger på säljaren
Konsumentens rättigheter vid fel på varan
Avvakta med att betala
Felet rättas till (gratis) alt ny felfri vara - (rimlig tid)
Nedsatt pris eller ersättning för att rätta till felet
Häva köpet - lämna tillbak varan och få pengarna tillbaka
Begära skadestånd
Reklamationstiden är 3 år
Rättsligt fel
Om man köpt något stulet
Om man upptäcker att varan är stulen kan man hävda rättsligt fel. Då ska man få lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka.
Detta gäller i 10 år!
Om du köpt något stulet av en privatperson, kan du få lämna tillbaka varan utan ersättning.
Om varan levereras för sent
Kräva att få varan och hålla inne med betalningen
Häva köpet, dvs avbeställa varan och få pengarna tillbaka
Begära skadestånd
ex vindsurfingbräda
Om kunden ångarar köpet före leverans
Man har rätt att avbeställa en vara ända till den levererats
Men kostnader som uppkommit tillföljd av beställningen kan man bli tvungen att betala
Garanti och konsumentköplagen
Det finns ingen skyldighet att lämna garanti, men oftast finns det i 1 år.
Bevisbördan ligger hos säljaren.
Därefter gäller reklamationsrätt i upp till 3 år.
Garanti gäller normalt inte:
Försämring pga olyckshändelse
Misskött varan
Använt varan på felaktigt sätt
Ej följt skötselanvisningen
Fel på varan
- antal
- kvalitet
- förpackning
- fungera för sitt syfte (regnjacka)
Levereras för sent
- reklamera varan
Ångrar köpet
- rätt att avbeställa tills varan levrerats
Redovisning sker muntligt nästa lektion!!!
Konsumenttjänstlagen
En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd.
Gäller arbete på lösa saker (bilar, tvättmaskiner osv) och fastigheter.
Gäller inte:
- tjänster som utförs på person (massage, klippning)
Om kunden är missnöjd
- Hålla inne betalningen
- Kräva att felet rättas till utan kostnad
- Kräva avdrag på priset (lika mycket som det kostar att fixa felet)
- Häva avtalet
OBS! Reklamera (klaga) till den som utfört arbetet direkt.
Upp till 2 månader efter man upptäckt felet är rimligt, dock senast 3 år
10 års reklamationstid:
- Arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker som värmeelement och hissar.
Pris ska hållas
Slutgiltigt pris fär nax vara 15% över ungefärligt.
Tilläggsarbete
Måste alltid kontakta kunden.
Undantag:
Man har försökt få tag på kundenoch inte lyckats och
- priset är lågt i förhållande till avtalat pris
- felet kan leda till allvarlig skada (ex bromsar)
Att göra:
Uppgift 1, 2 och 3 sidan 128-129

Distans- och hemförsäljningslagen
Man har alltid rätt att ångra sitt köp i två veckor, efter man fått varan.
Säg alltid upp avtalet skriftligt.
Säljarens plikt:
Informera kunden om vad företaget heter, adress, samt andra viktiga uppgifter.
Lämna information om hur kunden ska göra om man ångrar sitt köp.
Vid hemförsäljning, lämna ångerblankett.
Detta ska kvitteras av köparen.
Vid hemförsäljning ska köparen hämta varan om kunden ångrar sig.
Säljaren ska betala tillbaka inom 30 dagar
Ångerrätten inom EU är oftast kortare än i Sverige.
Vid hemförsäljning gäller inte lagen om:
Om kunden själv tagit kontakten
Köper mat av någon man regelbundet handlar av.
Totala priset understiger 400 kr.
Konsumentverket
Statlig myndighet som ska ta tillvara konsumenternas intressen.
Utbildar kommunala konsumentrådgicare.
Bevakar konsumenternas intressen inom EU.
Utför tester på leksaker och kapitalvaror. Publiceras i Råd &Rön.
Konsumentombudsmannen bevakar företagen så de följer lagar och regler.
Full transcript