Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Enquesta 2014 JBCN

No description
by

Àlex MB

on 19 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Enquesta 2014 JBCN

Valoració dels resultats de l'Enquesta 2014
Quins castells t'agradaria que la colla portés a plaça a curt/mitjà termini?
Valoració de la Junta
Valoració de la Tècnica
Implicació i satisfacció aquesta temporada 2014
2014...
VAA!!
Creus que s'haurien de fer més proves de pinyes a l'entrenament?
Valoració de les activitats JBCN 2014
Creus que hi ha molta saturació d'activitats a la colla?
Gràcies per la participació i l'atenció!
vaaa, que el descarreguem!
*Mitjana: 6,7
Grau de satisfacció general amb la colla
Grau d'implicació a la colla
Grau de satisfacció dels castells assolits aquesta temporada
1=gens satisfet/implicat ; 6=molt satisfet/implicat
1=gens satisfet/implicat ; 6=molt satisfet/implicat
Mitjana: 7,1
Mitjana: 6,4
*la mitjana és sobre 10
Mitjana: 6,2
Mitjana: 6,1
Mitjana: 6
Mitjana: 6,5
Mitjana: 6,8
Mitjana: 6
Mitjana: 6
Mitjana: 5,2
Mitjana: 7,5
Entrenaments
Són necessaries més hores d'entrenament?
Quan les afegiries?
És a dir, un
64%
dels enquestats prefereix
no fer més hores
, mentre que un
29%
d'aquests

. D'aquest 29% un 67% cercaria un altre dia per fer aquests entrenaments.
Anàlisi Estadísitic i buidatge:
Xavi Angerri
Àlex Méndez

Fitxa Tècnica
Recollida de dades: darrer mes de la temporada.

Mostra: 75 + 6 infantils

Marge d’error: >1%
Aclariments tècnics

Mitjana:
- Mesura de tendència central.
- Resultat d'ajuntar tots els elements corresponents de cadascun dels individus que els posseeixen i repartir-los a parts iguals entre tots ells.
-Té en compte totes les dades.


Mediana:
- Mesura de tendència central.
- Ens indica la posició del mig.
- Té el mateix nombre de dades per sobre i per sota.
- No li afecten els valors extrems.
Ja es poden despertar, que comença alguna cosa millor!
Comencem!
Consideres que són positives les aturades d'estiu i d'hivern?
Quina xarxa social de la colla és la que consultes més?
Xarxes socials
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
1=Molt dolenta/Molt poc ; 6=Molt bona/Molt alt
Quina activitat t'agradaria fer a la colla que mai s'hagi fet?
Un
19%
dels enquestats vol fer unes
colònies
.
Un
10%
dormir al local, anar a

Port Aventura
i/o fer un
Làser Tag
o
Paintball
.
Un
6%
anar de
viatge i/o fer una Diada al País Basc
, o bé, fer un
cap de setmana plegats
.
1=Poca saturació, caldria fer-ne moltes més; 6=Molta saturació, caldria fer-ne moltes menys
Mitjana: 6,9
Mitjana: 7,6
Mitjana: 8,2
Mitjana: 8
Mitjana: 7,3
Mitjana: 6,6
Mitjana: 7,5
Mitjana: 7,7
Mitjana: 6,9
Mitjana: 7,9
Mitjana: 8,1
Un
60%
considera que hi ha
poca saturació d'activitats
.
Un
33%
considera que hi ha
molta saturació d'activitats
.
Un
7%

NS/NC
.
Mitjana: 4,1
Un
70%
dels enquestats està d'acord en
fer més proves de pinyes
.
Un
22%
n'està
en contra
.
8% NS/NC.
A 30 castellers els hi agradaria fer el 4d8
A 19 castellers els hi agradaria fer el 2d7 i el 5d7
A 10 castellers els hi agradaria fer el 3d7xs

A 4 castellers els hi agradaria fer el 9d7
A 3 castellers els hi agradaria fer el 2d6
A 2 castellers els hi agradaria fer el 5d7p
Suggeriments/queixes/opinions
Treballar l'educació i la comunicació.

Entrenaments molts llargs escurçar-los

Notificar les altes i baixes dins de la Tècnica.

Manca d'informació (taulell de notificacions actualitzat) amb:
- Organigrama de la Junta, comissions, responsables compoments.
- Llistat, altes i baixes de castellers mensual.

Bústia de suggeriments per canalla i per grans amb devolució de resposta.

Canalla molt dispersa, sense supervisió i concentració. Caldria que seguissin entrenant mentre es fan les proves generals. Redefinició de la tècnica de canalla.

Durant l’hivern els entrenaments podrien ser monogràfics: unes setmanes dedicades a pilars, altres a torres, altres a pinyes, altres a canalla...

Manca d'implicació amb els barris on tenim presència. Cal fer xarxa de barri.

Lentitud a l'hora de muntar pinyes entrenar "muntar pinya ràpid".

Marxandatge: més coses per vendre (tases, pijames...).

Preocupació per la divisió de la colla eguany. La colla som tots; cal la implicació de tothom. 1+1 fan més de 2 i cal sumar i multiplicar somriures, actituds positives. Així segur arribaran grans castells.

Evitar que els problemes personals de la gent de la colla afectin a l’evolució i el dia a dia de la
mateixa.

Ajudar a fer pinya a les altres colles a plaça.

Cal reforçar la part social de la colla: cal fer més activitats que uneixin la colla.

Felicitacions a la comissió d'activitats, als de bar i al director.
Una bona part de la colla creu que s'ha
implicat prou
en la mateixa (
76%
), i un
24%
creu que
no
s'hi ha
implicat
.
Un
62%
dels enquestats considera
positives les aturades
d'estiu i d'hivern (tot i que siguin massa llargues).
Un
35%
veuria amb bons ulls
no parar
(un cop/setmana o mai).
3% NS/NC.
La gran majoria dels enquestats valora positivament la feina del director:
80% postivament
. Un
16% negativament
, i un 4% NS/NC.
Un
85%
opina que la convocatòria és una eina
útil
.
Un
10%
consideraria que
no ho és pas
.
Un 5% NS/NC.
Hi ha una
satisfacció general
dels enquestats amb les colles amb les quals hem actuat:
94%
. Per contra, un
5%
n'opina el
contrari
i un 1% NS/NC.
Es valora
positivament
l'estil de comunicació de les xarxes socials de la colla (
80%
). Un
13%
ho valora
negativament
. L'1% restant NS/NC.
Facebook
és la xarxa social
més utilitzada
per 41 persones.
6 persones combinen Facebook i Twitter com eina de consulta.

El
web
seria la
darrera opció de consulta
(3 persones), tot i no ser una xarxa social.
15 enquestats No saben/No contesten (NS/NC).
Una gran majoria dels enquestats
van entrar a la colla sense haver rebut cap mena de notícia anteriorment
mitjançant alguna xarxa social.
Com podem copsar el viatge a Flandes ha rebut una
valoració de notable alt
entre els consultats: un
66%
li dóna un notable o excel·lent; mentre que un
4% el suspèn
. Un
30% NS/NC
.
Es tendeix cap a una
satisfacció
general de la colla (
71%
), sense deixar de banda un cert descontentament (
25%
). Un 4% NS/NC.
1=gens satisfet/implicat ; 6=molt satisfet/implicat
Copsem que un
31%
dels enquestat
no estan prou satisfets
amb els castells fets aquesta temporada i un
69%
que
sí que ho estan
.
En general el cap de colla treu bona nota. Un
72%
li posa
bona nota
(valors 4, 5 i 6). Un
27%
es mostra
en desacord
amb la seva tasca aquesta temporada (valors 1, 2 i 3). Un 1% NS/NC.
Un
68%
considera entre
bona
i molt bona la
tasca
realitzada per l'equip tècnic. Mentre que un
31%
considera que ha estat
més aviat dolenta
. 1% NS/NC.
Un
60%
considera
bona
la
feina
feta la tècnic de canalla. Un
36% dolenta
. Un 4% NS/NC.
Un
24%
considera que la tècnica de tronc ha fet una
mala feina
. Per contra, un
68%
opina que més aviat n'ha fet
bona
. 8% NS/NC.
Un
73%

valora positivament
la feta feina per la tècnica de pinyes, mentre que un
24%
es mostra més aviat en
desacord
amb la feina realitzada. 3% NS/NC.
La colla es declina lleugerament a valorar
positivament
la
rapidesa
en tancar pinya (
50%
). Contràriament un
45%

fa saber que hi ha
lentitud
en aquesta tasca. Un 5% opta per no contestar.
Un
76%
dels enquestats diu conèixer les seves posicions castelleres. Un
21%
n'opina el contrari. 3% NS/NC.
Un
64%
valora
positivament
la pròpia dinàmica dels entrenaments. De retruc un
31%
els valora
negativament
. 5% NS/NC.
El
28%
dels enquestats pensa que la tècnica ha pres
males decisions
, mentre que
67%
n'opina que les decisions han estat més aviat
bones
. 5% NS/NC.

Dades que podem comparar amb la "Valoració global de la Tècnica". Un 68% considerava bona la feina feta, mentre que d'aquí un 67% opina que les seves decisions han estat encertades. Per contra, del 31% que la valorava negativament, hi ha un 28% que diu que les seves decisions han estat dolentes.
Un
79%
dels enquestats valora
positivament
la Junta, i un
16% negativament
.
Cap enquestat ha valorat amb un "1" la Junta. Un 5% NS/NC.
Un
72%
dels enquestats pensa que la 'comi' d'activitats ha fet una
bona feina
. Per contra, un
17%
la valora
negativament
. Un 11% NS/NC.
Un
39% NS/NC
: no sap què és, no sap què es va fer, tenir por de venir...
Un
53%
el valora
positivament
.
Un
8% negativament
.
Un
62%
dels enquestats ha puntuat amb les millors notes (
força positivament
) a aquesta activitat.
Un
4% negativament
.
El
34%
dels enquestats
NS/NC
.
Un
40%
dels propis enquestats
NS/NC
respecte aquesta activitat.
El
49%
l'
aprova
.
El
11%
la
suspèn
.
Un
73%
opina que
va estar molt bé
, mentre que un 3% malament.
El
24% NS/NC
.
Mitjana: 7,4
t
Un
85%
n'opina que
sí que són un bon mètode
, mentre que un
12%
que
no ho són
pas. Un 5% NS/NC.
Full transcript