Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Centrala Elevhälsan

No description
by

Christer Mohlin

on 10 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Centrala Elevhälsan

Vad kan vi erbjuda?
- Råd och stöd i elevärenden.
- Fortbildning.
- Vi bistår skolan i att göra en
kartläggning av elevens behov.
- Vi utbildar elever i att hantera de
lärverktyg eleven fått tillgång till.
- Vi ger skolan support.
- Vi lånar snart ut lärverktyg till skolorna.

Skoldatateket
Härnösand
Christer Mohlin


Vem kan få hjälp från skoldatateket?
Vi hjälper pedagoger i Härnösands kommunala Förskolor, Grundskolor och Gymnasieskolor som har barn och elever som av en eller annan anledning behöver andra verktyg än de som skolan vanligtvis tillhandahåller.


Ändring i skollagen från
1/7 2014
Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

3 § /Upphör att gälla U:2014-07-01/ Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning
och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling.Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.


Skoldatateket hjälper skolorna att hitta och anpassa lärverktyg, i första hand för elever som behöver andra verktyg än de skolan oftast använder.

Centrala Elevhälsan
Det kan handla om barn och elever med språksvårigheter, med Läs- och Skrivsvårigheter, med koncentrationssvårigheter aller andra svårigheter som gör skolvardagen mer komplicerad.


§

Vi följer förstås Skollagen
och kräver alltså ingen
diagnos på barnet eller
eleven för att ge stöd.

Skoldatateket
Kommunen har ansökt om
bidrag från SPSM.
2 heltids tjänster.
Årsskiftet 2014/15
IT pedagog
Södra verksamhetsområdet
0,5 tjänst.
Björn Eriksson
Härnöns verksamhetsområde
0,5 tjänst.
Marlene Nordhage
IT pedagog
Härnöns verksamhetsområde
0,5 tjänst.
Marlene Nordhage
IT pedagog
christer.mohlin@harnosand.se
072-238 55 80
3 §/Träder i kraft I:2014-07-01/
Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458).
- Jag har en mini-iPad som jag har fått i skolan och den läser upp skolböcker och saker jag skrivit för mig. Utan den skulle jag inte klara mig, så alla sådana hjälpmedel som hjälper oss dyslektiker är bra, avslutar Vera.
Vera Nord
12 år

IT-pedagog
Gymnasieskolan
0,5 tjänst
Skall rekryteras
http://tuben.edu.stockholm.se/mediaplayer/videobuilder_html5.php?id=599
Full transcript