Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Өөх тосны биохими

No description
by

John Merry

on 1 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Өөх тосны биохими

Өөх тос- ЛИПИД
Байгалийн гаралтай хүнсний өөх тосон найрлаганд тосонд уусдаг витаминууд ба үл орлуулагдах тосны хүчлүүд агуулагдана.
Дулаан тусгаарлагс бүрхүүл болох ба доргилт, цохилтоос хамгаална.
Эс хоорондын харьцааг бии болгоно.

Биологийн идэвхит бодисууд
(липид төст)

1. Тосонд уусдаг витаминууд- А, Д, Е, К, ба бусад бодисуудын липидэд багтана
2. Липид нь хоёрдогч дамжуулагчид (Диацилглицирид, Иноцитолфосфатид, гэх мэт) байснаас ихэнхи дааврын үйлчлэл хэрэгжинэ


Липоид буюу тосонцор бодисууд

1. Эсийн мембраны липидийн хос давхрааны бүрэлдэхүүн хэсэг болно
2. Өвөрмөц үүрэг-Мембраны сонгон нэвчүүлэх чанарыг зохицуулах, мембран холбоот пермэнтүүдийг идэвхижүүлнэ

Өөх тос бол глицирин ба карбон дээд хүчлийн хоорондох урвалаар үүссэн нийлмэл эфир юм.
Биологийн мембраныүндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болно
Биологийн мембраны нэвчүүлэх чанарт чухал нөлөөтэй

Өөх тосны шинж чанар
Өөх тосыг үндсэн гурван шинжээр тодорхойлдог. Үүнд :

1. Усанд уусдаггүй харин туйлт бус уусгагчид (эфил хлорформ) буюу бензол
2. Дээд тосны хүчлүүдийг агуулдаг
3. Амьд бие махбодид их хэмжээгэр агуулагддаг
Амьдралын аливаа үйл явцад липид липоид чухал үүрэгтэй.
Мэдрэлийн сэрэл (импульс) дамжихад оролцон
Эс хоорондын харьцааг (контакт) бии болгоно
Өөхи тос амьд бие махбодод энергийн үр ашигтай эх булаг ч болно, бас шууд ашиглах түүний эд болох ба өөхөн эдийн "нөөц" хэлбэрээр ч оршино
Байгалийн гаралтай хүний өөөх тосны найрлаганд тосонд уусдаг витаминууд ба үл орлуулагдах тосны хүчлүүд агуулагдана
Амьтан ба ургамалд дулаан тусгаарлагч бүрхүүлийг бий болгодог нь липидийн чухал үүргийн нэг болно.
Эд эххтэнийг механик үйлчлэлээс (доргилт, цохилт)-с хамгаална
Өөх тосны биохими
Өөөх тос гэж юу вэ?
Ханасан дээд карбон хүчил агуулсан тоснууд хатуу төлөвт орших бөгөөд ханаагүй дээд хүчил агуулсан тоснууд нь шингэн төлөвт оршино
Липидэнд өөх тос , липоид буюу тосонцор бодис, липид төстэй биологийн бодисууд багтана.
Липидийн биологий үүрэг
Липидийнх үндсэн үүрэг
Биохимич, Профессор В.И Кулинский липилийн үндсэн үүргүүдийг дараах байдлаар тодорхойлжээ. Тэрээр липидийн үндсэн үүргийг ерөнхийд нь гурван хэлбэрт хувааж үзсэн.
1. Өөх тос
2. Липоид буюу тосонцор бодисууд
3. Биологий идэвхит бодисууд (липид төст)
Өөх тос

1.
Энергийн үүрэг
- 1г өөх тос бүрэн исэлдэхэд 9,3 ккал энерги үүсдэг нь төдий хэмжээний уураг ба нүүрс уснаас дариу 2 дахин их юм
2.
Нөхөн үржихүйн үүрэгтэй
- Липидийн пептийн дааврийг боловсоруулж гаргана
3. "
Дотоод ус
" үүсэх нөөц болно
4.
Тосонд уусдаг витаминуудын
эх булаг нөөц болдог
5.
Биологийн идэвхит

чухал нэгдлүүд
үүсэх урьдал бодис нь болж өгнө
6.
Хамгаалах хориг, хаалт
болдог
Полиен өөхний хүчлийн цисизомерийн
ач холбогдол

1. Дараах нөхцөлийг хангадаг фосфолипидийн нийлнгжилтэнд зайлшгүй хэрэгтэй Үүнд:
Мембраны фосфолипидийн төгс төгөлдөр байдлыг хангахад чухал
Эйказаниодууд үүсэхэд зайлшгүй хэрэгтэй
Липидэн хоёрдогч дамжуулагчид үүсч нийлэгжин зохистой нөхцөл болно
2. Уургийн хэвийн хөгжил, хүүхдийн өсөлт, арьсны хэвийн байдпыг хангана
3. Полиен тосны хүчлүүд атеросклероз ба зүрхний ишеми өвчинөөс сэргийлэхэд ихээхэн тустай

Полиен өөхний хүчлийн транс- изомерүүдийн
ач холбогдол
1. Хүнсний үндсэн эх булаг - маргарин болно
2. Бүтцийн хувьд шугаман компармацитай (яг ханасан хүчил шиг тахиралдсан цис-ханаагүй хүслийн компармацитай)
3. Цис- полиен хүчил шиг ашигтай шинж чанар байхгүй. Тэдгээрийн дутагдлыг тодруулж, мембраны бүтцийг алдагдуулна, атеросклероз ба зүрхний ишеми өвчнийг үүсгэхэд дөхөм болно.
Full transcript