Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podstawowe formy dziennikarskie

Prezentacja przygotowana na warsztaty tematyczne PCRS, organizowane 28-29 maja we Wrocławiu
by

Kaja Glomb

on 1 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podstawowe formy dziennikarskie

Gatunki publicystyczne
Publikowanie w sieci nie zwalnia z przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej
Gatunki informacyjne
Dziennikarstwo internetowe
Cechy dziennikarstwa internetowego:
dodatek darmowy
Czwartek, 28 Maja, 2015
Vol I, No. 1
Dziennikarstwo informacyjne a publicystyczne
Najpopularniejsze formy dziennikarskie
Esej
Gatunki dziennikarskie - klasyfikując je w oparciu o funkcje - można podzielić na dwa główne podsystemy: pierwszy obejmuje gatunki informacyjne, drugi – publicystyczne.
Niezwykle trudny do zdefiniowania, może bowiem nawiązywać do przeróżnych form zarówno literackich, jak i naukowych. Porusza różnorodą tematykę: od społecznej, przez kulturową, do filozoficznej.
FORMY DZIENNIKARSKIE
Podstawową funkcją
gatunków informacyjnych
jest powiadamianie. Są one nośnikami informacji przekazywanej w formie zwartej, zwięzłej i rzeczowej. Gatunki te powinny być bliskie faktom, poszerzać więdzę odbiorcy na temat rzeczywistości, pewnych zjawisk, wydarzeń czy postaci. Charakteryzuje je maksymalny obiektywizm.
Gatunki publicystyczne
pełnią funkcję interpretacyjną oraz perswazyjną - mają one za zadanie nie tyko opisywać i wyjaśniać rzeczywistość, ale także wywoływać reakcje emocjonalne.
Felieton

dotyczy bieżących wydarzeń, choć nie jest ich programowym komentarzem
subiektywny
swobodne dywagacje
luźna, lekka forma
dowcip i satyra
środki literackie
Notatka
Relacja
Reportaż
Sprawozdanie
Sylwetka
Życiorys
Wywiad
Wzmianka
Artykuł
Esej
Felieton
Komentarz
Recenzja
Reportaż
społeczno-obyczajowy
podróżniczy
sportowy
sądowy
wojenny
popularnonaukowy
Bękart literatury pięknej i brukowej
Sprawozdanie i relacja
"Dziennikarstwo  internetowe to sztuka informowania za pomocą najnowocześniejszego środka przekazu. To nie tylko uzupełnianie mass mediów, lecz źródło zupełnie nowych wyzwań możliwości.

Dziennikarz internetowy napotyka te  same  trudności  co  koledzy z innych publikatorów. Nikt nie zwalnia go z rzetelności i dociekliwości, z inicjatywy i odwagi, walki o  informację  i  zachowania norm etycznych. Równocześnie  musi stawiać  czoła zjawiskom wcześniej  nieznanym. Jeszcze  nigdy tempo  przygotowania informacji  nie  było  tak szybkie, a redakcyjne  deadline’y tak krótkie  –  wyznaczane  przez każde  warte  wzmianki  wydarzenie" 
Leszek  Olszański, "Dziennikarstwo internetowe",
szybkość reakcji na wydarzenia,
znacznie dłuższy cykl życia publikacji w internecie niż na papierze,
możliwość wprowadzania wielokrotnych modyfikacji i uzupełnień w opublikowanym tekście,
różnice w makiecie strony internetowej i papierowej gazety,
możliwość samodzielnego komentowania publikowanych informacji przez czytelników,
multimedialność
ściśle informacyjny charakter internetu.
Cechy felietonu:
Dwie nadrzędne cechy eseju to:

subiektywizm
refleksyjność
Styl eseju charakteryzuje ponadto:

wysoka jakość literacka
dygresyjność
intertekstualność
Odmiany gatunkowe:
przedstawia rzeczywiste zdarzenia i towarzyszące mu okoliczności - jest jednak
jednowątkowy
opisuje zdarzenia, których autor był świadkiem lub zna je z bezpośrednich relacji uczestników, dokumentów lub innych źródeł,
jest rzetelnym, wiarygodnym materiałem, wiernym wobec przedmiotu narracji
jest obiektywny, może zawierać jednak komentarz autora
unika fikcji literackiej, choć może nawiązywać do literackich form fabularnych
zróżnicowana forma: dialogi, opisy, narracja (także poetycka) itp.
Cechy reportażu:
Opisuje wydarzenia już dokonane,
Stosuje chronologię,
Wiernie oddaje fakty,
Podaje najważniejsze informacje,
Czasami posługuje się cytatem, streszczeniem np. wystąpień publicznych,
Przywołuje cudze wypowiedzi,
Omija charakterystyki osób, miejsc
Sprawozdanie
równoległa do faz zdarzeń,
oparta o fakty,
może być uzupełniona żywymi, barwnymi opisami przebiegu wydarzeń,
pozwala na eksponowanie emocji osoby ja tworzącej,
wspiera się o elementy reportażu
Relacja
Fot. trends2014.richards.com
Fot. www.recruiter.com
Fot. www.inspireportal.com
Fot. www.sportsnetworker.com
Full transcript