Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

Verbeterplan t.b.v. kwaliteitszorg

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

SOAP rapporteren Verbeterplan t.b.v. de kwaliteitszorg
Claudia van der Hoorn - van Klink
Proeve Van Bekwaamheid Opdracht 2 Moet ik dit rapporteren? SOAP Vraag jezelf af:
Hebben mijn collegae of andere disciplines deze informatie nodig om de zorgvrager goed te kunnen begeleiden/behandelen?
Komt deze informatie uit een gesprek met, of mijn observatie van, de zorgvrager? (objectief)
Leidt deze informatie tot bijstelling of bevestiging van de huidige werkwijze? (aanvullend) Waarom over SOAP? Medewerkers rapporteren niet
of niet volgens de SOAP methode
Volgens het rapport van de laatste inspectie scoren we
slecht op het gebied van rapporteren.
Rapporteren is een belangrijk hulpmiddel bij de continuïteit van de zorg Het doel (SMART): Per 24-06-2013 hebben alle medewerkers van ZCA door aanleiding van deze presentatie het SOAP rapporteren verbeterd. Evaluatie: 1 x per maand tijdens de team vergadering
evalueren of de kwaliteit en frequentie
van het rapporteren is toegenomen Waarom rapporteren we? Informatieoverdracht
Tijdig signaleren van problemen
Overzicht van het verloop van het verblijf van de zorgvrager Functie van een rapportage Om verslag uit te brengen van je bevindingen
Om zodoende een volledig beeld te krijgen van het welbevinden van de zorgvrager
Om alle betrokkenen op de hoogte te houden van wat er is gebeurd in de zorg en vervolg acties aan te geven Manieren van rapporteren: Mondeling & Schriftelijk Methodes: SOAP
SAMPC
PES DIE Ergernissen over de rapportage Onvolledige rapportages
Interpretaties noteren in plaats van observaties
Onduidelijke afkortingen gebruiken
Spel- en/of typefouten
Niet op zorg doelen rapporteren
Infantiliseren van zorgvragers
Hele lange en niet concrete rapportages Doen Beschrijf alleen feiten en geen interpretaties
Stel geen diagnose als je daartoe niet bevoegd bent
Schrijf respectvol over de zorgvrager en zijn/haar relaties
Duidelijk handschrift gebruiken
Volledig rapporteren Niet zo: O: Dhr heeft een wondje
op zijn been Wel zo: O: Dhr heeft op zijn li-scheenbeen een rode wond van 2 cm in diameter SOAP Subjectief: De informatie afkomstig van de zorgvrager zelf- wat zegt deze over zijn eigen belevingen (of wat zegt de familie) Objectief: De directe observatie van de situatie door de medewerker- het gedrag van de zorgvrager zoals dat door de medewerker wordt waargenomen Analyse: De conclusie getrokken uit de S en O gegevens die de medewerker heeft verzameld- wat denkt de medewerker dat eraan de hand is Plan: Het plan dat is uitgevoerd of uitgevoerd moet worden- wat de medewerker vervolgens gaat doen en hoe moet er verder gehandeld worden Prikkelende stellingen
ter discussie Als een collega gisteren al gerapporteerd heeft dat een zorgvrager pijn heeft, hoef jij dat vandaag niet nog eens te doen.......
.......toch? Eens / Oneens Stelling: Stelling: Alleen negatieve
bevindingen moeten
gerapporteerd worden
.........toch? Eens / Oneens Implementatie Om het SOAP rapporteren in de
praktijk juist toe te passen, kun je
gebruik maken van een
geheugensteuntje welke je
van mij ontvangt na
de presentatie Vragen? Bedankt voor jullie aandacht!
Claudia Het plan (SMART): Per 13-05-2013 is het voor alle werknemers duidelijk wat SOAP rapporteren en het belang hiervan is P.S. Vergeet niet het feedbackformulier in te vullen! Literatuur:
www.Nursing.nl
www.BTSG.nl Onderzoeksvraag Op welke manier kan in het ZCA het rapporteren
met de SOAP methode verbeterd worden?
Full transcript