Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CZY WODY RZEK, JEZIOR I MÓRZ SĄ CZYSTE?

No description
by

Mary lalala

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CZY WODY RZEK, JEZIOR I MÓRZ SĄ CZYSTE?

CZY WODY RZEK, JEZIOR I MÓRZ SĄ CZYSTE?
CHEMISTRY IS DELICIOUS
designed by Péter Puklus for Prezi
Jak możemy ocenić czystość wody?
a)przejrzystość
b)zapach
roślinny (ziemia, trawa)
gnilny (siarkowodór, fekalie)
specyficzny (aceton, chlor)
c)rodzaj żyjących organizmów
Źródła zanieczyszczeń wód:
ścieki komunalne
zawierajace detegenty, fekalie, ścieki szpitalne z bakteriami chorobotwórczymi
ścieki przemysłowe

zawierajace substancje toksyczne np. rtęć, kadm, ołów
ścieki rolnicze

pochodzące z hodowli zwierzat i z pól
katastrofy ekologiczne

(awarie tankowców przewożacych paliwa płynne, awarie w przemyśle chemicznym i energetycznym)
Skutki zanieczyszczenia wód
eutrofizacja
(zwiększenie zawartości związków chemicznych w wodzie
->
rozwój glonów
->
nadmierne zużycie tlenu w wodzie
->
obumieranie organizmów
->
duża ilość glonów i bakterii
->
zarastanie jeziora przez osady denne)
zmniejszenie ilości tlenu w wodzie w skutek odprowadzanie do niej ciepłej wody z zakładów
śmięcie ryb i obumieranie organizmów przez toksyny
wycieki ropy naftowej, olejów i smarów, które sklejają pióra ptaków
Czy oczyszczalnie pomagają wodzie?
Rodzaje procesów oczyszczania:
mechaniczne
: kraty/sito
->
piaskownik
->
osadnik wstępny
biologiczne
: kontakt ścieków z mikroorganizmami
->
rozkładanie szkodliwych związków
->
dostarczanie tlenu do utleniania zanieczyszczeń
chemiczne
: stosowane, kiedy usunięcie związków fosforu przez mikroorganizmy nie wystarczyło
Co może pomóc przy ochronie wody przed zanieczyszczeniami?
budowanie nowoczesnych oczyszczalni ścieków
oczyszczanie ścieków przemysłowych
stosowanie technologii przyjaznych środowisku
budowanie bezpiecznych składowisk odpadów
prawidłowe stosowanie nawozów sztucznych
schładzanie wody przed jej wprowadzeniem do rzek i jezior
racjonalne stosowanie detergentów
wyrzucanie opakowań do kosza, nie do wody
zapobieganie katastrofom ekologicznym
W osadniku wtórnym następuje oddzielenie osadu od oczyszczonych ścieków, który jest poddawany procesom beztlenowego rozkładu.
Uzyskany
biogaz
jest używany jako gaz opałowy, a pozostałości się spala lub wywozi. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki.
Full transcript