Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Aralin 7: Ang Parabula bilang isang anyo ng kwento

No description
by

on 8 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Aralin 7: Ang Parabula bilang isang anyo ng kwento

Aralin 7: Parabula bilang Isang Anyo ng Kwento
Parabula
Layunin ng Parabula
Parabula tungkol sa Salaping Ginto
Parabula tungkol sa Manghahasik
Halimbawa ng Parabula
Talasalitaan
Ito ay isang uri ng salaysay na sumusunod sa mga elemento ng maikling kwento.

Gumagamit ito ng
talinghaga
ilahad ang sitwasyong makapagdudulot ng aral sa mambabasa.
Kalimitang hinango sa Bibliya ang mga parabula ngunit hindi naman ito limitado lang dito.
Hindi masyadong kimplikado ang paglalarawan sa iba't ibang elemento ng kwento.
Layong maiugnay ang Banal na Kasulatan sa tunay na buhay.
Maaari itong gawing gabay sa pang-araw-araw na gawain at pagtahak sa tamang landas ng buhay.
Ito ay nangangaral o nagbibigay payo sa mambabasa.
Nagpapahiwatig ito ng kabanalan at gawaing makabuluhan na makapagpapataas sa moralidad ng tao.
Layon nitong magpalaganap ng mensahe at aral ng Banal na Kasulatan.
PARABULA TUNGKOL SA SALAPING GINTO

PARABULA TUNGKOL SA MAGHAHASIK
Inilalahad ng talinghaga ang dalawang pangunahing ideya. Una, si Jesus ang Mesias na Hari. Ang paghahari ng Diyos, sa katunayan, ay nasa sa kanyang katauhan at mga pagtuturo. Ikalawa, sa pagsasakatuparan ng kanyang mapanubos na pagkahari, hinihingi ni Jesus ang katugunan ng mga tao ayon sa mga handog na ibinigay sa kanila ng Diyos.

Alamin ang mga handog na ibinigay sa inyo ng Diyos. Isaganap ang mga ito. Huwag itago ang inyong mga talento at kakayahan.Huwag ibaon ang inyong mga kakayahan. Maraming naghihintay na mabahaginan ng inyong mga kakayahan.
Ang Panginoon ang magsasakang naghasik ng mga binhi, nguni’t silang may mga pusong tulad ng matabang lupa lamang ang tumanggap ng kanyang mga binhi at nagpatubo ng mga iyon. Hindi lahat ng nakarinig ng Salita ng Diyos ay maaaring ituring na matabang lupa. Maaari kasing nakarinig nga nguni’t hindi naman inunawa. O kaya’y narinig nga at naunawaan, nguni’t hindi naman isinagawa. Silang mga nakarinig, nakaunawa at gumawa — sila ang namumunga.
Inihasik
- ikinalat

Pamamahalain
- pamumunuin

Inaani
- kinukuha
Dawagan
-

___ Ano ang salitang tumutukoy sa tao o mga taong kinakausap?
Ang kabataan ay naglilinis ng bakuran?
Jun-jun, samahan mo ang kabataan sa paglilinis ng komunidad.
Si G. Santos, ang punong konsehal.


___ Ano ang salitang kilos?Ano ang inilalarawan ng pandiwa? Sumasagot sa tanong na ANO?
Ang mga bata ay naglalaro ng kompyuter.?
Jun-jun, samahan mo ang kabataan sa paglilinis ng komunidad.
Si G. Santos, ang punong konsehal.
___ Anong pangngalan pinaglalaanan ng kilos at ginagamitan ng mga pang-ukol.
Ako ay maglilinis para makatulong sa gawaing bahay.
Si. G. Santos, ang punong konsehal ng lugar na ito.
Ang palayan ay sagana sa ani.
___ Paano tinawag ang pinag-uusapan?
Si Gng. Cruz, ang aming guro ay may panukalang alituntunin.
Jun-Jun, samahan mo ang kabataan sa paglilinis.
Ang maestro ay madaling nakapgapatawad.


___ Sino ang pinag-uusapan?
Sila ay katulong sa pamayanan?
Jun-jun, samahan mo ang kabataan sa paglilinis ng komunidad.
Si G. Santos, ang punong konsehal.

___ Ano ang turing ng simuno sa pinag-uusapan?
Ang batang lalaki ay naglinis ng bakuran.
Si. G. Santos, ay ang aming punong konsehal.
Ang magsasaka ay sagana sa ani.1. Ang babaing ito ay makasalanan.-
2. Siya ay bagong kapanalig.-
3. Ang babae ay may dalang pabango.
4. Ito ay para sa kanyang pagbabago.
5. Simon, ang aking kapanalig , pakinggan mo ang aking sasabihin.
6. Maestro, naniniwala po ako sa inyo.


Simbolo

ay bagay na ginagamit sa
isang talinghaga upang maibigay
ang mas malalim na kahulugan o
mensahe ng salita o kabuuang
pahayag.


Walang ano-ano’y pumasok ng bahay ang isang babaing bantog sa lugar na iyon na isang masama at makasalanan, tangan niya ang isang pabango.

Hinugasan ng kanyang luha ang mga paa ng guro. Pagkara’ay pinunasan niya ang mga ito gamit ang kanyang buhok at ibinuhos ang dalang pabango.


Idyoma

ay matatalinghagang salita. Ang kahulugan nito ay iba sa pagkakasulat. Ginagamit ito upang bigyan ng tuon ang nais ipabatid.bukas ang palad-
matulungin
pinatawad na lamang sila ng taong pinagkakautanganbutas ang bulsa-
walang pera
At dahil kapwa walang kakayahang magbayad ng utang ang dalawa, pinatawad na lamang sila ng taong pinagkakautangan.

ilaw ng tahanan-
ina
isang babaing bantog sa lugar na iyon na isang masama at makasalanan, tangan niya ang isang pabango.

Parabula

isang kuwentong hango sa mga pamilyar na karanasan at mga aral sa Bibliya. Ito ay naglalaman ng mga talinhagang tungkol sa mabuting pamumuhay.


na pagmamahal at pagpapakumbaba bilang tanda ng kanyang pagsisisi. Ang taong ma marubdob na pagsisisi ay napatawad na nang lubos ngunit yaong nagpakita ng bagbahagyang pagsisisi ay napatawad din nang babahagya.”
Nag-isip ang kanyang kapanalig sa talinhagang tinuran ng guro.


“ Dumating ako sa iyong bahay ngunit hindi mo ako binigyan ng tubig upang malinis ang aking paa, hindi ka man lang yumukod at nagbigay pugay ngunit nakita mo kung paanong hinugasan ng luha at binuhusan ng pabango ng babaing ito ang aking paa. Hindi lamang siya yumukod, hinagkan pa niya ang aking paa. Kaya’t sinasabi ko sa iyo, napatawad na ang kanyang mga kasalanan sapagkat nagpakita siya ng higit na malalim

Ano sa palagay mo ang sasabihin ng guro sa babae?


“ Sa palagay ko po ay iyong may utang na mas malaki,” ang tugon nito.

“ Tama ang iyong sapantaha” matapos bigkasin ng guro ang katagang iyon ay lumapit ito sa babae.

Ano kaya ang isasagot ni Simon?

Narinig ito ng maestro at nagwika “ Simon, makinig ka sa ikukuwento ko. May dalawang magkaibigan na nangutang sa iisang tao, ang isa ay may utang na halagang limang daang dinaryo at ang ikalawa naman ay may utang na limampung dinaryo. At dahil kapwa walang kakayahang magbayad ng utang ang dalawa, pinatawad na lamang sila ng taong pinagkakautangan. Ngayon, sino sa palagay mo sa magkaibigan ang mas higit na tatanaw ng pasasalamat?” ang tanong ng guro.

Ano kaya ang mararamdaman ng guro kapag nalaman niya na makasalanan ang babaing kanyang kaharap?


Marahang nagwika si Simon na noon ay nasa isang tabi at nagmamasid “ kung talagang paham ang maestro ay malalaman niya kung anong uri ng babae ang humahaplos sa kanyang paa, isang babaing makasalanan.”


Ano sa palagay mo ang kahulugan ng ginawa ng babae?


Nang makita ng babae ang guro na nakaupo sa hapag kainan ay lumapit ito at yumukod . Walang ano-ano’y umiyak ito sa paanan ng maestro. Hinugasan ng kanyang luha ang mga paa ng guro. Pagkara’ay pinunasan niya ang mga ito gamit ang kanyang buhok at ibinuhos ang dalang pabango.

Ano kaya ang gagawin ng babae sa bahay ni Simon?
Bakit kaya may dalang pabango ang babae?


Pinaunlakan ng maestro ang pag-anyaya ni Simon, ang isa sa pinakamatapat at malapit niyang kapanalig na maghapunan sa kanyang bahay. Maaga siyang dumating dumulog sa hapag at naghintay. Walang ano-ano’y pumasok ng bahay ang isang babaing bantog sa lugar na iyon na isang masama at makasalanan, tangan niya ang isang pabango.
Pagsasagawa: Nakapagpapakita ng maikling dula- dulaan tungkol sa pagdedesisyon ng tama na ginagamitan ng mga gamit ng pangngalan.
Pagtatalastas: Naipapahayag ang sariling opinyon na ginagamit ang gamit ng pangngalan.
Pamumuno: Nakapagsisilbing halimbawa sa mgakamag-aral na makagamit ng gamit ng pangngalan.
Pagiging: Taong marunong magdesisyonsa buhay.

Mga Layunin:

Pangkaisipan: Napag-iiba-iba at nauunawaan ang mga gamit ng pangngalan.
Panghinuha: Nakakayang mahinuha ang mga kalagayan ng paggamit ng mga gamit ng pangngalan.
Pandamdamin: Napahahalagahan ang wastong paggamit ng gamit ng pangngalan .Paggamit ng Pangngalan
Pahina 65- 71

Gawain


Panawag

Pangngalang tumutukoy sa tao o mga taong kinakausap.

Hal. Karen , narinig mo ba ang balita kanina.
Hal. Dina, nagawa mo na ba ang ating takdang-aralin?


Pamuno

Pangngalang nagbibigay ng dagdag impormasyon tungkol sa simuno, kaganapang pansimuno, tuwirang layon.
Hal. Si Gng. Ramos ang aming guro ay may panukalang proyekto.
Hal. Si Dina ay umuwi sa Bulacan, ang aming lalawigan.


Layon ng
Pang-ukol

Pangngalang pinaglalaanan ng kilos o bagay. Maaaring gamitin ang mga pang-ukol na sa, ng, para, para kay, tungkol sa, nang, may, at nang wala.
Hal. Ako’y magsasaliksik tungkol sa mga halamang gamot.
Hal. Nagtanim siya ng palay.Tuwirang Layon


Pangngalang tumatanggap ng kilos sa pangungusap; binubuo nito ang diwang ipinapahayag ng pandiwa. Ito’y sumasagot sa tanong na Ano.
Hal. Si Bb. Robles ay naghahanap ng aklat.
Hal. Nagtanim siya ng palay.

Simuno o Paksa

Kaganapang Pansimuno


Pangngalang pinag-uusapan sa pangungusap.
Hal. Mabisa ang halamang gamot.
Si Bb. Santos ay aming guro.
Ang pangngalang ito at ang simuno ay tumutukoy sa isang tao, hayop, o lugar lamang; lagi itong sumusunod sa panandang ay.
Hal. Si Gng.Ramos ay aming guro sa agham.
Si Ana ay isang magaling na Pangulo sa klase.

Gamit ng Pangngalan


Kailan Karapat-dapat ang Pagpapatawad?
Full transcript