Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сэрэл ба хүртэхүй

No description
by

moony sb

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сэрэл ба хүртэхүй

Юмс үзэгдлийн аль нэг шинж мэдрэмжийн эрхтэнд тусаж түүнийг хүртэхийг сэрэл гэнэ.Өөрөөр хэлбэл юмсын аль нэг шинжийг хүлээн авч мэдрэх явдал юм.Жишээ нь: харах, үнэрлэх, сонсох, амтлах г.м

-Сэрэхүйн зааг
-Дасан зохицох чадвар
-Эсрэг тэсрэг чадвар г.м үзэгдлүүд яригдана.
Сэрэл:
Сэрлийн ялгах зааг
Нэгэн төрлийн 2 цочроогчын хоорондын эрчмийн өөрчлөлтийг хүн сэрж мэдрэх боломжтой хамгийн бага хэмжээ
Хүртэхүй
Юмс үзэгдлийг шинж чанаруудынх нь иж бүрдэлд тусган тайлбар хийх танин мэдэхүйн процесс юм.. Өөрөөр хэлбэл хүний задлан ялгагчид буюу анализотаруудад үйлдэл үзүүлсэн бүхэл бүтэн юмс,үзэгдлүүдийн дүр,их тархины гадарт тусгагдсан тусгалыг хүртэхүй гэнэ. Хүртэхүй нь сэрлүүдийн үндсэн дээр үүсдэг. Учир нь олон сэрлүүдийн нийлбэр нь хүртэхүй юм. Сэрэл оролцохгүйгээр хүртэхүй үүсэхгүй.
Хүртэхүйд үүсэх алдаа
Хүртэж байгаа зүйлээ буруу тайлбарлах,юмсыг буруу хүртэн тусгаж авахыг хүртэхүйд үүсэх алдаа гэнэ.Энэ үзэгдлийг хүмүүс практикт өргөн ашигладаг.Жишээ нь: Намхан махлаг хүмүүс өндөр туранхай харагдахын тулд босоо шулуун хээтэй бараан өнгийн хувцас өмсөх , өрөө тасалгааг цэлгэр уудам харагдуулахын тулд цайвар өнгөөр будаж овор багатай эд хогшил тавих гэх мэт
Сэрлийн хэлбэр
Сэрлийг үйлдэл үзүүлж байгаа дохио цочроолоос нь хамааруулаад Английн эрдэмтэн Ч.Шеррингтон 1905 онд 3
бүлэгт хуваасан.
Сэрэл гэж юу вэ ?
Сэрлийн дасан зохицох чадвар
Цочроогчийн тасралтгүй болон удаан хугацааны нөлөөлийн үр дүнд задлан ялгагчын мэдрэмж дээшлэх эсвэл буурах байдал
Сэрлийн эсрэг тэсрэг чанар
Сулхан цочроогч нэгэн зэрэг үйлдэл үзүүлэхэд бусад цочроогчын сэрж мэдэх чадварыг дээшлүүлдэг бол хүчтэй цочроогч нь эсрэгээр мэдрэмжийг бууруулдаг
Интерорецептив буюу дотоод сэрэл
Дотоод эрхтэнүүдийн байдлыг тусгадаг.Энэ сэрэлд органик болон өвчний тэнцвэрийн сэрлүүд хамаарагдана.
Экстерорецептив буюу гадаад сэрэл
Гадаад орчны юмс үзэгдлийн шинжийг тусгадаг.Энэ сэрлийг дотор нь дистант/зайны/ ба контакт /шууд/ гэж хуваана.Дистант сэрэлд харааны, сонорын,үнэрийн сэрлүүд багтдаг бол контакт сэрэлд амтлах , температурын сэрэл орно.
Проприоцептив буюу завсрын сэрэл
Биеийн хөдөлгөөн, булчин холбоос эд үе мөчний байрлал, хөдөлгөөнийг сэрж мэдрэх сэрлийн нэг төрөл юм.
Хүртэхүйн шинж

Шилэн сонгох-
Өөрийн сонирхолд илүү нийцсэн зүйлийг хүртэх чадвар

Бодит шинж-
Гадаад орчины хариу үйлдэл үзүүлж буй юмсыг тодорхой төрөл, ангид хамааруулан тусгах хүний чадвар.
Апперцепци –
Хүний хуримталуулсан туршлагаас хүртэхүйн хамаарах юм. Апперцепци нь бие хүний хүртэхүйг идэвхтэй шинжтэй болгодог.

Тогтвортой –
Юмсын физик шинжийн тухай мэдлэгээс хамааран хүртэхүй нь тогтмол байдаг.

Бүхэл-
Хүний ухамсарт туссан юмсын дүр түүнийг тодорхойлох олон онцлог, шинжүүдийн иж бүрдэд юм.
Цаг хугацааг хүртэх
Сонирхолтой хичээлийн цаг нисэх мэт хурдан өнгөрөх
Шалгалтын өдрүүдэд цаг хугацаа богиноссон мэт санагдах
Сонирхолтой үйл явдлаар дүүрэн он жилүүд хурдан өнгөрсөн мэт санагдах
Цаг хугацааг хүртэхэд хүний нас хамааралтай.Настай хүмүүсийн хувьд цаг хугацаа хурдан өнгөрч байгаа , амьдрал богино мэт санагддаг бол хүүхдүүдийн хувьд удаан том болох болоогүй мэт санагддаг.
Хүртэхүйн хэлбэр
Хүртэхүйд олон янзын анализаторууд оролцдог тул түүнийг анализаторуудын оролцож байгаа байдлаар хараа, сонор, хүрэлцэх, үнэрлэх,амтлах, хөдөлгөөний хүртэхүй гэж хэд хэдэн салбарт хуваадаг. Материйн оршиж буй хэлбэрийг тусгах байдлаар орон зай, цаг хугацаа хөдөлгөөний хүртэхүй гэж 3 ангилна.
1. Орон зайн хүртэхүй:
Юмс үзэгдлүүдийн объёктив орон зайн харьцааг тусгасан тусгалыг орон зайн хүртэхүй гэнэ.
2. цаг хугацааны хүртэхүй:
Бодит үзэгдлийн объектив хурд , хэмжээ дарааллыг тусгасан тусгалын процессыг хэлнэ.
3. хөдөлгөөний хүртэхүй:
Тодорхой цаг хугацаанд орон зайд оршин байгаа бодит хөдөлгөөнийг тусгасан тусгалыг хэлнэ.
Сэрэл ба хүртэхүй
Бэлтгэсэн: Ж.Сараа
Б.Дэлгэрмаа
Б.Анарсүлд
Д.Дамдинсүрэн

Хүртэхүйд нөлөөлөгч хүчин зүйлс
Хувь хүний шинж чанарууд–
туршлага, хэрэгцээ, хувийн онцлог,
үнэт зүйлс, хандлага, хүлээлт, сонирхол
Нөхцөл байдлыг тодорхойлогч хүчин зүйлс
цаг хугацаа, нийгмийн болон ажлын орчин
Хүртэж байгаа обьект
хэмжээ, хөдөлгөөн, өнгө, дуу авиа, шинэлэг байдал эсвэл давталт
Бид өөр хоорондоо адилгүй
Хүн бүрийн өгөгдөл өөр учир мэдээллийг сонгох, боловсруулахад хүртэхүйн алдаа гардаг.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Харааны хүртэхүйн алдаа
ШАР

ХАР

УЛААН

ЦАГААН

НОГООН
БОР
ЯГААН

ЦЭНХЭР

Атрибуцийн онол
Хүмүүс өөрсдийн болон бусад хүмүүсийн үйл хөдлөлийг хэрхэн тайлбарлахыг атрибуци гэнэ.
нийгмийн хүртэхүйд хоёр төрлийн атрибуци байдаг.
1.дотоод атрибуци-Хүний үйл хөдлөлийг дотоод хүчин зүйлээр нь дүгнэх(хүний зан төлөв, авъяас чадвар)
2.Гадаад атрибуци-Хүний үйл хөдлөлийг гадаад хүчин зүйлээр нь дүгнэх(бэлтгэгдэх байдал , нийгмийн нөлөөллөөр )
Хүртэхүйн анхаарлын тест
Хариулт
Анхаарлын тест
Эмэгтэй хэдэн
мөсөн чихэр
идэж байна вэ?
Full transcript