Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Växternas fantastiska liv!

No description
by

Kristina Bränn

on 14 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Växternas fantastiska liv!

Växternas fantastiska liv
Veckans livscykel
Mossor
Växternas transportsystem
Djuren har blod och lymfkärl men vad har växterna??
Veckans livscykel:
Ormbunkar
Titta på mosor i lupp och mikroskop!!
Mossor
Mossor är de växter som är allra enklast byggda,

De saknar rötter och ledningsrör för vatten och närsalter, dessa tas istället upp direkt av bladen.
Kärlväxter
Ormbunksväxter:
egentliga ormbunkar
lummerväxter
fräkenväxter

Fröväxter
nakenfröiga
gömfröiga

Ormbunksväxter
Ledningsvävnad finns!
Fröväxter
Vattentransporter
Xylem
rörsytem av döda växtceller
går från rötterna ut i bladspetsarna

Xylemet består av två olika vävnader
PRIMÄRXYLEM örter och palmer hara bara denna typ av xylem små trakeider och kärl

SEKUNDÄR XYLEM finns hos träd och buskar
Trakeider -Barrträd har bara denna typ men den finns hos lövträd också
Ringkärl - Hos lövträd

Vatten tas upp i rötterna med hjälp av aktiv transport av vätejoner och osmos, detta skapar ett tryck inne i roten som pressar vatten uppåt.
Vatten är en dipol
Vattenmolekyler attraherar varandra
En vattenpelare bildas
När vatten dunstar från bladcellerna klärrtar nya molekyler från xylemet upp och flyller på med nytt vatten.
Hur går vattentransporten till?
Transport av näringsämnen och socker
Mineralämnen tas upp med hjälp av aktiv transport i rötterna. sedan transporteras de med vattnet i xylemet.

Växter producerar sina egna kolhydrater i fotosyntesen. Dessa behöver sedan transporteras ut till alla delar av växten. Detta sker i en typ av ledningsvävnad som kallas floem.
Transporterar socker men även många andra ämnen.

Består av levande celler

Aktiv transport

TRansporten kan ske i olika riktningar.
Floem
Source-Sink
Sporofyten
Den del av ormbunken som vi ser tydligast
Diploid (2n)
Bildar sporer på undersidan av bladet i ett sporangium.

Allt på en gång
Sporangiet
I sporangiet sker meios
Sporerna som släpps ut är haploida (n)
Gametofyten
När en spor gror så bildas det en gametofyt
På gametofyten bildas det sedan Arkegonier som bildar ägg och Anteridier som bildar spermier.
Befruktningen sker i arkegoniet och där bildas ett embryo som växer upp till en ny sporofyt
Ung sporofyt
När den nya sporofyten rotat sig tillbakabildas gametofyten.
Å så börjar det om från början...
Respons och samordning
Ett frö kan gro mörker med när sedan behöver den ljus. Om det inte finns ljus kommer inte klorofylltillverkningen igång. Skottet blir ljust och långt.

Växten reagerar i detta fall på rött ljus.

Receptorn kallas fytokrom
Fröet
Innehåller ett vilande embryo
Vad krävs för att ett frö ska gro?
I fröet finns energi och näringsämnen lagrade
För att ett frö ska gro behövs rätt förhållanden i jorden, vatten och värme viktiga faktorer.

Groddplantan består av: rot, stam, hjärtblad

Hjärtblad - fotosyntes - växten självförsörjande
För att överleva måste växten både kunna anpassa sig till och försvara sig mot den omgivande miljön.Respons på ljus
För att överleva behöver växten fotosyntetisera - då krävs ljus!!

Ett växande skott vänder därför sina skott mot ljuset - kallas fototropism.

Växten reagerar i detta fall på blått ljus

Det som styr detta är ett växthormon som kallas auxin. Auxin produceras i skottspetsarna och stimulerar längdtillväxt i stammen. När ljuset kommer från en sida transporterar växten auxin till motsatt sida för att växten ska böja sig mot ljuset.
Respons på gravitation

Växter reagerar på gravitation med hjälp av stärkelsekorn.

Om växten välter kommer roten att böja sig nedåt och skottet att böja sig uppåt.

Även här är auxin inblandat

Auxin stimulerar skott tillväxten och hämmar rottillväxten vilket leder till att skottet böjs uppåt och roten nedåt
Fler växthormoner
Gibberelliner: väcker växten eller delar av växten från ett vilostadium

Cytokininer:
Stimulerar celldelning
Samverkar med auxin
Stimulerar att knoppar utvecklas.
,

Abskisinsyra:
Dämpningshormon,
Frövila
Vilande knoppar
Reglerar klyvöppningarna.

Eten:
Tillväxtreglerande
Stimulerar mognad och åldrande
Ex lövfällning

Blomman
Ståndare - hanliga delar
Pistill - honliga delar
Fröväxternas livscykel
Fotosyntesen
Världens viktigaste reaktion!!!
Var sker fotosyntesen?
Vad händer i fotosyntesen?
Koldioxid + Vatten + Energi -> Kolhydrater + Syrgas

Reaktionen sker i två steg:
Ljusreaktion
: Vattnetmolekylen delas upp till syrgas, elektroner och vätejoner med hjälp av solenergi, ATP och NADPH bildas
Mörkerreaktion
: Kolhydrater bildas av koldioxid med hjälp av den ATP och NADPH som bildades i ljusreaktionen.
Vatten och koldioxidupptag
Regleras via öppningar på bladets
undersida sk. klyvöppningar.
När de öppnas släpps vatten ut och koldioxid in - konflikt mellan effektiv fotosyntes och uttorkning
Fotosyntesen påverkas av:
Ljustillgången
Temperatur
Halten koldioxid i luften
Vattentillgången
Ljusstyrka:
Temperatur:
Koldioxid:
Olika varianter på fotosyntetiserandet:
C3-växter: "Vanlig fotosyntes"

C4-växter: Har två celltyper för upptag av koldooxid. Förekommer i trakter med varmt och/eller torrt klimat. Assimilerar koldioxid på ett sätt som gör att det blir lättare att spara på vatten.

CAM-växter: Tar upp koldioxid på natten för att spara vatten, inte lika effektivt som C4.
Växtceller bildar vävnader
Tre huvudtyper av vävnader:
Epidermis - "huden"
Grundvävnad
Ledningsvävnad
Vävnaderna bildar organ:
Rot, Stam, Blad
Meristem - delningsvävnad
Svampar
Är inte växter!!
Full transcript